Zpravodaj Ámos – 06/2014

Než půjdete na dovolenou a na prázdniny, máte před sebou ještě několik příležitostí zapracovat na odborném rozvoji vlastním nebo Vašich kolegů ve vzdělávacích programech naší agentury. Pro snazší orientaci přijměte prosím pár doporučení.

Kurz pořádaný pouze jednou ročně

V termínu 16. – 18. června se koná kurz Statistické metody v kvalitě, který pořádáme pouze jednou ročně. Využijte ještě několika volných míst k přihlášení!

Evergreen v naší nabídce

Jde o kurz Interní auditor kvality inovovaný do dvoudenní podoby (16. a 17. 6.), doplněný o nabídku třídenního kurzu Interní auditor kvality v automotive (16. – 18. 6.). Ten je určen pracovníkům z automobilového průmyslu, s nimiž je uvažováno k zařazení do nástavbového kurzu Interní auditor ISO/TS 16949 (19. – 20. 6.).

Ostatní přitažlivé programy před začátkem prázdnin

Další informace

Na našich stránkách www.agentura-amos.cz se již objevila nabídka vzdělávacích programů pro II. pololetí 2014. Neváhejte prosím s výběrem a zasílejte nám své přihlášky.

Vaše případné otázky rádi zodpovíme telefonicky (hot-line 724 203 467), nebo e-mailem.

Přeji Vám úspěšný vstup do nadcházejícího letního období a příjemné strávení času dovolených a prázdnin. V dalším vydání našeho zpravodaje se s Vámi budu těšit na shledanou.

Helena Nováková