FMEA (Analýza rizik)

Management rizik je v dnešní době plnoprávná moderní disciplína, patřící do oblasti manažerských znalostí a dovedností. S ohledem na stále se zpřísňující legislativní podmínky podnikání se management rizik stal dokonce jedním ze základních nástrojů manažerského rozhodování. Praxe ukazuje, že podcenění této disciplíny může vést k vysokým finančním ztrátám a v extrémních případech i k přerušení kontinuity podnikání. Cílem aplikace nástrojů managementu rizik je dosáhnout „akceptovatelného rizika“ za předpokladu co možná nejnižších nákladů. Management rizik nabývá na stále větším významu i v návaznosti na uplatnění právních předpisů v oblasti bezpečnosti výrobků.

Jelikož řada požadavků integrovaných systémů managementu požaduje minimalizaci zvláště technologických rizik, je přirozenou snahou dostat tato rizika pod kontrolu a cíleně je v podniku řídit. Tento základní argument však vede k otázce definování míry přijatelnosti. Tato míra je natolik subjektivní, že se neobejdeme bez aplikace některé ze známých a popsaných metod managementu rizik. Tou v praxi nejrozšířenější je FMEA – Analýza příčin neshod a jejich následků (Fehler Möglichkeits und Einfluss Analyse, Failure Mode and Effects Analysis).

Záměr

Vysvětlit princip metody FMEA jako nejrozšířenějšího nástroje managementu rizik ve výrobní praxi a naučit tuto metodu prakticky aplikovat.

Určeno

Manažerům kvality a pracovníkům útvarů zabezpečování kvality, pracovníkům technické přípravy výroby, konstruktérům a vývojářům, vedoucím pracovníkům výrobních úseků i všem ostatním, kteří mohou přicházet v úvahu při spolupráci na týmové tvorbě FMEA v organizacích.

Obsah

  • Základní princip metody FMEA
  • Požadavky na týmovou součinnost při tvorbě FMEA
  • Vazby mezi různými typy analýz rizik
  • Postupné kroky při analýze FMEA procesu
  • Nejdůležitější vazby na ostatní technickou dokumentaci
  • Postup a metodologie hodnocení rizik
  • Mechanismus návrhu opatření vedoucích k optimalizaci a řízení rizika
  • Způsob revize FMEA a náměty pro zavedení systému „učení se“
  • Workshop: Ilustrativní příklady praktických aplikací metody FMEA

Zakončení

Účastníkům bude vystaveno OSVĚDČENÍ o absolvování s uvedením rozsahu a obsahové náplně kurzu.

Poznámka

08:30 – 09:00 Prezence

09:00 – 17:00 Odborný program

Během programu bude účastníkům podáno občerstvení (káva, čaj, minerálka, chlebíčky, ovoce, zákusek).

Kurz je možno realizovat jako podnikový přímo u zákazníka se zaměřením na jeho vlastní problematiku. Nabídku na vyžádání rádi zpracujeme.

Účastnický poplatek

2800 Kč bez DPH (3388 Kč včetně 21 % DPH)

 
Objednat kurz →
 

FMEA (Analýza rizik)

Zvolte termín

Objednavatel kurzu

Vaše jméno, příjmení, titul *
Váš telefon (přímá linka) *
Váš email *
Jste zároveň účastníkem kurzu? *

Účastníci kurzu

Objednáváte-li kurz pouze pro sebe, účastníky nevyplňujte.
Jinak přidejte účastníka kurzu >>

Fakturační údaje

Název firmy *
Ulice, město, psč *
IČO *
DIČ
Email pro zaslání faktury (používáte-li elektronické vyúčtování)

Ubytování a bonus

Chci zajistit ubytování na kurz
V předvečer kurzuV době konání kurzu
Chci uplatnit slevový bonus
Slevový bonus uplatníte jednoduše zadáním čísla akce (č.a.), kterou jste absolvovali v minulosti. Toto číslo najdete na vystaveném osvědčení o absolvování kurzu. Máte-li ještě z dřívějška papírový slevový poukaz, můžete ho samozřejmě uplatnit při prezenci, jako tomu bylo dosud.

Číslo absolvované akce:

Vzkaz

Chcete nám něco vzkázat, na něco se zeptat?
Souhlasím se zpracováním osobních údajů a s odběrem newsletteru.
Pro samotnou objednávku není Váš souhlas nutný. Rádi bychom Vás však informovali i o nových kurzech, termínech a dalších novinkách prostřednictvím newsletteru. Budeme rádi, když potvrdíte svůj souhlas zaškrtnutím políčka výše. Více o Ámos a GDPR.