Praktický kurz a nové termíny k novele ISO 9001:2015 (Ámos 05/2016)

Vážení přátelé vzdělávání,

dovolte prosím pár aktualit o vzdělávacích programech z nabídky Agentury ÁMOS:

Jak analyzovat a řídit rizika? Nový termín praktického kurzu.

Jedním z nejdůležitějších nových požadavků novely normy ISO 9001:2015 je provádění analýzy rizik. Potřebné praktické informace „Jak na to“ Vám podá lektor-praktik Ing. Ludvík Filip.

Z důvodu mimořádného zájmu o kurz Řízení rizik v návaznosti na normu ISO 9001:2015 zařazujeme do programu nový termín na 2. června 2016.

Nové termíny semináře Novela normy ISO 9001:2015

Z důvodu pokračujícího značného zájmu o odborný seminář Novela normy ISO 9001:2015 jsme zařadili do programu další 2 termíny – 31. května a 24. června 2016.

Proč je o tyto programy takový zájem?

  • Novela normy ISO 9001:2015 je největší událost současnosti v systémové kvalitě.
  • Účastníci si odnesou řadu důležitých informací o novinkách v normě vč. výtisku normy samotné.
  • Seminář vede poradkyně, auditorka a vynikající lektorka paní Věra Komrsová.

Tipy na další blížící se programy

Podpora vzdělávání zaměstnanců z ESF

Konečně odstartoval nový projekt ESF Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II, jehož doba realizace je 1. 12. 2015 – 30. 11. 2020. Pro první zájemce již zpracováváme podklady k uplatnění žádostí na ÚP.

Podrobnější informace včetně spolupráce na přípravě čerpání prostředků z tohoto projektu Vám rádi nabídneme. Z této oblasti máme bohaté zkušenosti a za sebou řadu úspěšně realizovaných projektů.

Jakékoliv Vaše dotazy rádi zodpovíme telefonicky (469 638 467) nebo e-mailem (info@agentura-amos.cz).

Nejpozději do konce května se můžete těšit na náš nový Plán akcí pro II. pololetí 2016.

Těším se v dalším vydání našeho zpravodaje s Vámi na shledanou.