Detail kurzu

Štíhlá výroba/Lean Manufacturing

Školení nabízí účastníkům možnost pochopení jednoduchých metod, které firmy mohou použít v rámci trvalého zlepšování. Stěžejní myšlenkou je zbavení se všeho přebytečného. Podniky by měly usilovat o eliminaci či alespoň redukci zbytečných nákladů. Především těch, které nepřinášejí zákazníkům užitek, a tudíž za ně nejsou ochotni zaplatit. Jako u všeho, když dva dělají totéž, není to totéž. Proto i zkušenosti z druhých firem mohou být jen inspirací a nikoli absolutním návodem.

 

 

Záměr

Poskytnout účastníkům inspiraci pro využití získaných vědomostí a osvojených dovedností v každodenním životě s ohledem na profesní roli, situaci i pracovní prostředí, ve kterém se účastníci denně pohybují. Nabídnout použití metod, které mohou pomoci každé firmě na cestě kupředu.

 

Určeno

Manažerům všech stupňů  řízení, technikům i vedoucím směn ve výrobních společnostech a společnostech poskytujících služby. Vhodné pro pracovníky, jejichž pracovní náplní je řízení systémů managementu.

Obsah

  • Řízení výrobních procesů
  • Historický vývoj managementu výroby
  • Štíhlá výroba – LEAN PRODUCTION
  • Moderní koncepce plánování a řízení výroby
  • Systémy plánování a řízení výroby
  • Nejčastěji používané přístupy, metody a nástroje: SWOT analýza, JIT, KANBAN, Teorie omezení, Paretova analýza, Metoda ABC, FMEA, KAIZEN, 5S, TPM (Totálně produktivní údržba)
  • Příklady z výrobní praxe

Zakončení

Účastníkům bude vystaveno OSVĚDČENÍ o absolvování s uvedením rozsahu a obsahové náplně kurzu.

Poznámka

08:30 – 09:00 Prezence
09:00 – 17:00 Odborný program

Během programu bude účastníkům podáno občerstvení (káva, čaj, minerálka, chlebíčky, ovoce, zákusek).

Kurz je možno realizovat jako podnikový přímo u zákazníka se zaměřením na jeho vlastní problematiku. Nabídku (vč. možnosti provedení on-line) na vyžádání rádi zpracujeme.

Na toto školení vhodně navazuje školení „5 x Proč a 8 D Report“ .

Aktuálně nemáme otevřené žádné termíny

Máte zájem o tento kurz? Napište nám. Třeba o termínu přemýšlíme a pomůžete nám k jeho naplnění.

    E-mail nebo telefon