Zpravodaj Ámos – 09/2014

Nové kurzy pro 1. pololetí 2015

Na našich stránkách www.agentura-amos.cz se nově objevila nabídka otevřených vzdělávacích kurzů na I. pololetí 2015.

Kromě programů dlouhodobě úspěšných nově zařazujeme několik aktualizovaných verzí programů dočasně z nabídky vyřazených (TPM, Statistické metody v kvalitě), ale i úplnou novinku – modulový kurz Technik kvality. Tímto programem současně navazujeme na dlouhodobou úspěšnou spolupráci s lektorem Ing. Jiřím Chaloupkou, který je odborné veřejnosti znám mj. svým neotřelým pohledem na kvalitu výrobku a techniky zlepšování kvality.

Změny v legislativě BOZP od 1. 1. 2015

V souvislosti s nabytím účinnosti nařízení vlády č.201/2010 Sb. se od 1. ledna 2015 zásadně mění agenda řešení pracovních úrazů. Především na tuto problematiku bude zaměřen nově zařazený odborný seminář Změny v legislativě BOZP od 1. 1. 2015, roční prověrka BOZP a NOZ, který máme naplánován na 12. prosince 2014 v Pardubicích. Lektorem je známý odborník v této oblasti Bc. Zdeněk Šenk, zkušený praktik a autor několika odborných publikací.

Další informace

V případě zájmu Vám rádi zpracujeme individuální Vzdělávací projekt k tématu, které si budete přát realizovat u Vás ve firmě vč. spolupráce na přípravě dokumentace k předložení žádosti k čerpání prostředků z ESF.

Vaše otázky rádi zodpovíme e-mailem či telefonicky. Úplný přehled aktuálně vypsaných programů naleznete v rubrice Kalendárium otevřených kurzů

Přeji Vám úspěšné podzimní dny a těším se v dalším vydání našeho zpravodaje s Vámi na shledanou.

Helena Nováková