Detail kurzu

Racionalizace a normování práce

Zavedený systém řízení kvality produkce je základem pro každou výrobní společnost. Hlavním smyslem podnikatelského subjektu je však efektivně generovat zisk. Pokud nemáme pod kontrolou náklady a jen se utěšujeme, že jsme stále v „černých číslech“, hrajeme si s ohněm a není rozhodně možné říci, že je firma efektivně řízena. Efektivní řízení představuje především vhodné využití zdrojů společně se správným řízením nákladů, což může ušetřit potřebu dalších pracovníků. Opravdu jich mají firmy nedostatek?

Záměr

Umožnit pochopení hlavních principů efektivního normování práce, seznámit s jejich nejpoužívanějšími nástroji a tím vytvořit předpoklad pro zvýšení racionalizace výrobních procesů.

Určeno

Pro všechny pracovníky ve firmě, kteří se podílejí na stanovování norem spotřeby času a racionalizaci práce, včetně návaznosti na systém odměňování dle výkonů. Jedná se o útvary, které řídí ekonomické procesy, plánování výroby, technologické plánování, materiálové toky a logistiku. Je také vhodný pro pracovníky, kteří se podílejí na plánování, kontrole a řízení kvality produkce a systému řízení kvality.

Obsah

  • Základy normování práce
  • Metodika normování práce
  • Normativy spotřeby práce
  • Metody a nástroje stanovení norem času
  • Metody zkoumání a měření času
  • Příklady použití vybraných nástrojů normování a racionalizace práce v praxi

Zakončení

Účastníkům bude vystaveno OSVĚDČENÍ o absolvování s uvedením rozsahu 8 hodin a obsahové náplně kurzu.

Poznámka

08:30 – 09:00 Prezence
09:00 – 17:00 Odborný program

Během programu bude účastníkům podáno občerstvení (káva, čaj, minerálka, chlebíčky, ovoce, zákusek).

Kurz je možno realizovat jako podnikový přímo u zákazníka se zaměřením na jeho vlastní problematiku. Nabídku (vč. možnosti provedení on-line) na vyžádání rádi zpracujeme.

Cena kurzu

Cena platí pro 1 osobu v otevřeném kurzu. Rádi Vám připravíme tento kurz i v podnikovém provedení u Vás ve firmě včetně možnosti on-line semináře.

Aktuálně nemáme otevřené žádné termíny

Máte zájem o tento kurz? Napište nám. Třeba o termínu přemýšlíme a pomůžete nám k jeho naplnění.

    E-mail nebo telefon