Zpravodaj Ámos – 03/2015

V prvním březnovém týdnu se uskutečnil náš první letošní otevřený kurz, kterým byla FMEA – Analýza rizik. S ohledem na dlouhodobý zájem o toto téma jej zařazujeme v I. https://www.agentura-amos.cz/aktuality/zpravodaj-amos-032015/ https://www.agentura-amos.cz/aktuality/zpravodaj-amos-032015/pololetí ještě jednou – 4. června. Značný zájem evidujeme i o kurzy pro interní auditory Interní auditor kvality, Interní auditor kvality v automotive a Interní auditor ISO/TS 16949, kde březnové termíny jsou již téměř obsazeny, ale pořádáme je během I. pololetí také opakovaně.

Největší událostí letošního roku v oblasti systémů managementu kvality je novela normy ISO 9001:2015. Nezadržitelně se blíží termín odborného semináře Systémy managementu v roce 2015 (16. dubna t.r.), na kterém zazní nejnovější informace k tomuto tématu. Evidujeme již více než 50 přihlášených, kapacita sálu je však dostatečná i pro další zájemce, kteří chtějí být „IN“.

Několik tipů na zajímavé programy v nejbližším období:

Úplný přehled o zařazených akcích viz www.agentura-amos.cz/kalendar-akci/.

Další informace

V případě zájmu Vám rádi zpracujeme individuální Vzdělávací projekt k tématu, který si budete přát realizovat u Vás ve firmě vč. spolupráce na přípravě dokumentace k předložení žádosti k čerpání prostředků z ESF.

Vaše otázky rádi zodpovíme telefonicky (469 638 467) nebo e-mailem (info@agentura-amos.cz).

Dobrá zpráva na závěr

Jedna z mála nezpochybnitelných jistot (nejen „v tuto chvíli“) je, že se blíží jaro a s ním spojená pozitiva (a mnohde i sociální jistoty). Těšme se společně na něj.

Přeji Vám vše dobré a těším se v dalším vydání našeho zpravodaje s Vámi na shledanou.