Také něco pro personalisty (Ámos 7/2020)

Také něco pro personalisty

Aktuálně zařazujeme seminář pro personalisty a ostatní zaměstnance v oblasti lidských zdrojů v podnikatelské sféře s názvem Novela ZP a praktický vliv COVID-19 na pracovní právo.

Účelem semináře je poskytnout komplexní přehled o obsahu ustanovení novely zákoníku práce, schválené dne 29. 5. 2020 ve třetím čtení Poslaneckou sněmovnou jako tzv. velká novela zákoníku práce, a seznámit s praktickými zkušenostmi z koronavirové pandemie v oblasti pracovního práva.

Do konce pololetí ještě doporučujeme

Zvláštní bonus

Každého účastníka jakéhokoliv našeho otevřeného kurzu v měsíci červnu čeká sladká odměna v podobě originálního PARDUBICKÉHO PERNÍKU z dílny mistra Pavla Janoše – několikanásobného vítěze soutěže Perníkář roku ČR.

S přáním pevného zdraví a hezkých jarních dnů

Ivana Sodomková