Ing. Pavel Sodomka, ING-PAED IGIP

foto lektora Pavel Sodomka

Po absolvování strojní fakulty ČVUT Praha působil postupně v různých odborných a řídících funkcích v průmyslových podnicích a obchodních firmách.

Získaných zkušeností využívá v poradenské činnosti a při přípravě a realizaci vzdělávacích programů.

Je řádným členem Mezinárodní společnosti pro inženýrskou pedagogiku EU a Asociace trenérů a konzultantů managementu ČR.