Ing. Jiří Šebestík

foto lektora Jiří Šebestík

Po absolvování vysokoškolského vzdělání na Stavební fakultě ČVUT Praha pracoval v různých technických a řídících funkcích ve velkých, především stavebních firmách. V oboru kvality dlouhodobě spolupracuje s Českou společností pro jakost Praha, ať již jako člen dozorčí rady, nebo jako lektor a konzultant. Od roku 1992 působí jako expert, konzultant, auditor, lektor, odborně způsobilá osoba v PO a v BOZP i jako Koordinátor na staveništi. 

Je absolventem řady odborných kurzů v oboru kvality, environmentálních systémů, BOZP a PO. Získané teoretické znalosti dokáže poutavým způsobem předávat posluchačům jím vedených kurzů a odborných školení, kteří pravidelně oceňují především jeho praktické zkušenosti a schopnost podělit se o ně motivačním způsobem s ostatními.

Vzdělání 1987-1990 ČVUT Praha
ekologie a ochrana životního prostředí
postgraduál: Ochrana a tvorba životního prostředí
1981-1983Institut vzdělávání MSv
Stavebnictví, geodézie a kartografie
Projektový management – stavebně technologické projektování
1970-1975 ČVUT Praha
Stavebnictví, geodézie a kartografie
Stavební fakulta – konstrukce a doprava
Koordinátor BOZP na staveništi; osvědčení MPSV č. 26/10/2010
Odborně způsobilá osoba v prevenci rizik; osvědčení MPSV č. 19/12/2011
Odborně způsobilá osoba v požární ochraně; osvědčení MV č. Z-OZO-28/2013
Člen Český institut manažerů informační bezpečnosti
Odborná praxe 07/1992 – dosud Ing. Jiří ŠEBESTÍK – Q-BEST
implementace a zlepšování systémů ISO, audity systémů ISO, technická a expertní pomoc firmám, vzdělávání, školení
04/1992 – dosud Česká společnost pro jakost
specialista, místopředseda dozorčí rady, dohled nad strategií, dodržováním regulativů, plněním cílů, hospodařením, kompatibilita s novými trendy v kvalitě
05/1990 – dosud – KVALITA, s. r. o.
zmocněnec pro jakost, odpovědný za projekty v oblasti kvality
05/1990 – 05/2005 KVALITA, s. r. o.
jednatel, konzultační a expertní činnost ve firmách klientů
09/1990 – 03/1992 TSK Praha
technický náměstek, plán, projekty, příprava IS/IT, facility management
12/1985 – 07/1990 AGROPROJEKT, g. Ř.
specialista – implementace nových technologií, školení personálu v nové legislativě, tvorba podnikových předpisů
09/1980 – 11/1985 Vojenské stavby Praha
vedoucí přípravář, příprava specializovaných projektů, kontrola kvality
09/1975 – 08/1980 PÚDIS Praha
samostatný projektant, tvorba dopravních řešení v Praze, územní vazby
Základní oblasti poradenství a lektorské činnosti Systémy managementu dle ISO 9001, ISO 14011, OHSAS 18001, ISO 45001, ISO 27001, ISO 50001
interní i zákaznické audity dle ISO 19011
komunikace
statistické řízení
organizace řízení
SWOT (analýza silných a slabých stránek)
Projektové řízení – Strategický management, Osobní management
rozvoj stavebních firem
řízení dokumentace staveb – zastupování investora