Detail kurzu

Pracovní doba a odměňování

Každodenní praxe zaměstnanců v oblasti lidských zdrojů přináší potřebu znát hlavní pravidla rozvrhování pracovní doby a doby odpočinku, nařizování a schvalování práce přesčas a odměňování a vědět, jak postupovat při případné kontrole inspekce práce. Kurz obsahuje rovněž aktuální informace k schváleným i připravovaným změnám právních předpisů, které mají dopad do personalistické praxe.

V rámci kurzu bude uvedena řada příkladů z praxe a zodpovězeny dotazy účastníků.

Záměr

Poskytnout komplexní přehled o aplikaci právních předpisů v oblasti pracovního práva a personalistiky v praxi v oblasti pracovní doby a odměňování a vysvětlit, jak nejlépe prakticky postupovat, aby se zaměstnavatel vyhnul možným pokutám za porušení svých povinností.

Určeno

Kurz je určen všem zaměstnancům v oblasti lidských zdrojů v podnikatelské sféře.

Obsah

 • Délka a rozvržení pracovní doby; Přestávka na jídlo a oddech; Odpočinek mezi směnami; Nepřetržitý odpočinek v týdnu; Práce přesčas
 • Pracovní cesty a práce přesčas na pracovní cestě
 • Pracovní pohotovost
 • Evidence pracovní doby
 • Odměňování a rovné zacházení; Smluvní mzda a mzdový výměr, Minimální mzda a nejnižší úrovně zaručené mzdy; Superhrubá mzda
 • Zvýšení minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy od 1. 1. 2016, kontroly inspekce práce v této oblast
 • Odměňování práce přesčas, ve svátek, v noci a v sobotu a v neděli, Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
 • Možné nevyplacení pohyblivé složky mzdy
 • Agenturní zaměstnávání; Pracovní a mzdové podmínky srovnatelných zaměstnanců
 • Překážky v práci na straně zaměstnance a zaměstnavatele
 • Postup při kontrole inspekce práce a praktická doporučení kontrolovanému
 • Příklady z praxe, zodpovězení dotazů

Zakončení

Účastníkům bude vystaveno OSVĚDČENÍ o absolvování s uvedením rozsahu 6 hodin a obsahové náplně kurzu.

Poznámka

9:30 – 10:00 Prezence
09:00 – 17:00 Odborný program

Během programu bude účastníkům podáno občerstvení (káva, čaj, minerálka, ovoce, chlebíčky, zákusek).

Kurz je možno realizovat jako podnikový přímo u zákazníka se zaměřením na jeho vlastní problematiku. Nabídka včetně referencí na vyžádání.

Aktuálně nemáme otevřené žádné termíny

Máte zájem o tento kurz? Napište nám. Třeba o termínu přemýšlíme a pomůžete nám k jeho naplnění.

  E-mail nebo telefon