Detail kurzu

Postup před vznikem, při vzniku, změnách a skončení pracovního poměru

Každodenní praxe zaměstnanců v oblasti lidských zdrojů přináší potřebu znát nejen aktuální platnou právní úpravu zákoníku práce a související právní předpisy, ale i judikaturu v oblasti pracovního poměru a umět ji aplikovat. Kurz obsahuje rovněž aktuální informace k schváleným i připravovaným změnám právních předpisů, které mají dopad do personalistické praxe.

V rámci kurzu bude uvedena řada příkladů z praxe a zodpovězeny dotazy účastníků.

Záměr

Poskytnout komplexní přehled o aplikaci právních předpisů v oblasti pracovního práva a personalistiky v praxi před vznikem pracovního poměru, při jeho vzniku, změnách a skončení, a vysvětlit, jak nejlépe prakticky postupovat, aby se zaměstnavatel vyhnul možným pokutám za porušení svých povinností.

Určeno

Kurz je určen všem zaměstnancům v oblasti lidských zdrojů v podnikatelské sféře.

Obsah

 • Postup před vznikem pracovního poměru; Doporučené a zakázané otázky při pohovorech; Předsmluvní odpovědnost dle občanského zákoníku
 • Vstupní pracovnělékařská prohlídka
 • Pracovní smlouva a doporučení před jejím podpisem
 • Vznik pracovního poměru; Zkušební doba; Pracovní poměr na dobu určitou
 • Obsah osobního spisu, nahlížení do osobního spisu
 • Pracovnělékařské služby; Periodické, mimořádné a výstupní lékařské prohlídky; Správní delikty a pokuty krajské hygienické stanice
 • Návraty z mateřské a rodičovské dovolené
 • Způsoby rozvázání pracovního poměru
 • Přípustnost audionahrávky v soudním sporu o neplatnost rozvázání pracovního poměru
 • Povinnosti zaměstnanců a jejich porušování
 • Možné postihy porušení povinností zaměstnanců, doporučený postup
 • Pojem „útoku na majetek zaměstnavatele“ a rozsudky soudů
 • Odpovědnost za škodu způsobenou zaměstnancem zaměstnavateli; Postup při vymáhání náhrady škody
 • Příklady z praxe, zodpovězení dotazů

Zakončení

Účastníkům bude vystaveno OSVĚDČENÍ o absolvování s uvedením rozsahu 6 hodin a obsahové náplně kurzu.

Poznámka

8:30 – 9:00 Prezence
9:00 – 15:00 Odborný program

Během programu bude účastníkům podáno občerstvení (káva, čaj, minerálka, ovoce, chlebíčky, zákusek).

Kurz je možno realizovat jako podnikový přímo u zákazníka se zaměřením na jeho vlastní problematiku. Nabídka včetně referencí na vyžádání.

Aktuálně nemáme otevřené žádné termíny

Máte zájem o tento kurz? Napište nám. Třeba o termínu přemýšlíme a pomůžete nám k jeho naplnění.

  E-mail nebo telefon