Detail kurzu

Management rizik a znalostí

Jednou z největších chyb, kterých se firmy stále dopouštějí, je nepředávání zkušeností a znalostí o procesech firmy. Odchodem každého pracovníka se tak pomalu ztrácejí již nabyté znalosti, a firmy se tak potýkají stále dokola se stejnými opakujícími se problémy.

Záměr

Poskytnout nejdůležitější prakticky použitelné informace o efektivních metodách identifikace a řízení podnikatelských rizik  a procvičit jejich aplikaci na praktických příkladech.

Určeno

Pro všechny pracovníky napříč všemi útvary ve firmách, pokud mají zájem řídit rizika a využít příležitosti ke zlepšování a dále pro všechny, kteří mají zájem o řízení znalostí, udržení znalostí a zajištění stability znalostí ve firmách bez jejich trvalého snižování.

Obsah

 • Riziko – o co se jedná a jak s ním pracovat
 • Jak popisují rizika standardy řízení ISO
 • Cyklus PDCA – bez něj to nepůjde
 • 8 M – známé, neznámé
 • SWOT analýza – jednoduchá a mnohdy si s ní vystačíme
 • Situační analýza 7C
 • Management rizik ve smyslu požadavků norem ČSN ISO 35000 a ČSN ISO 35010
 • Management kontinuity činností organizace – Business Continuity Management (BCM) – ČSN BS 25999-1:2009
 • Řízení bezpečnosti informací a finančních rizik
 • Znalostní management jako soubor opatření a nástrojů pro management a efektivní organizační řízení výrobní firmy
 • Základní popis různých druhů rizikových analýz, a z nich zejména:
  • FMEA – na procesy a výrobky se nám hodí nejvíce
  • FTA – pokud chceme řídit stroje efektivně
  • Management kontinuity – pro některé havarijní plány pro zákazníky
 • Riziko versus příležitost
 • Co je psané, to je dané (správné řízení dokumentovaných informací – základ řízení znalostí)
 • Praktické příklady uplatnění nástrojů managementu rizik a znalostního managementu při řízení a monitorování procesů ve výrobní firmě

Zakončení

Účastníkům kurzu bude vystaveno OSVĚDČENÍ s uvedením rozsahu 8 hodin a obsahové náplně proškolení.

Poznámka

08:30 – 09:00 Prezence
09:00 – 17:00 Odborný program

Během programu bude účastníkům podáno občerstvení (káva, čaj, minerálka, chlebíčky, ovoce, zákusek).

Kurz je možno realizovat jako podnikový přímo u zákazníka se zaměřením na jeho vlastní problematiku. Nabídku (vč. možnosti provedení on-line) na vyžádání rádi zpracujeme.

Aktuálně nemáme otevřené žádné termíny

Máte zájem o tento kurz? Napište nám. Třeba o termínu přemýšlíme a pomůžete nám k jeho naplnění.

  E-mail nebo telefon