Detail kurzu

Management kontinuity v podnikání

Systém řízení kontinuity činností organizace (Business Continuity Management System, BCMS) je ta část celkového systému řízení organizace, která ustanovuje, zavádí, provozuje, monitoruje, přezkoumává, udržuje a zlepšuje kontinuitu činností.

Nejen v době, kdy výpadky lidských zdrojů kvůli nemoci nebo energií jsou otázkou, je správné a efektivní zavedení BCMS nanejvýš vhodným nástrojem pro každou organizaci.

Záměr

Seznámit (především) manažery na všech organizačních úrovních s hlavními principy systému řízení kontinuity organizace, aby pochopili svou roli při vybudování funkčního systému BCMS ve firmě.

Určeno

Určeno všem manažerům v organizaci, na všech stupních řízení, kteří se podílejí, nebo se připravují na součinnost při zavádění, řízení nebo zlepšování BCMS.

Obsah

  • Požadavky nové normy ISO 22301:2019 – Ochrana společnosti – Systémy managementu kontinuity podnikání – Požadavky
    Důležité změny proti předcházející verzi ISO 22301:2012
  • Požadavky na řízení rizik dle ISO 31000:2018 – Management rizik – Směrnice (požadavek na posuzování rizik uveden přímo v normě ISO 22301:2019)
  • Hlavní přínosy a úskalí zavedení BCMS pro firmu
  • Příklady využití BCMS v podnikatelské praxi

Zakončení

Účastníkům bude vystaveno OSVĚDČENÍ o absolvování s uvedením rozsahu 8 hodin a obsahové náplně kurzu.

Poznámka

08:30 – 09:00 Prezence
09:00 – 17:00 Odborný program

Během programu bude účastníkům podáno občerstvení (káva, čaj, minerálka, chlebíčky, ovoce, zákusek).

Kurz je možno realizovat jako podnikový přímo u zákazníka se zaměřením na jeho vlastní problematiku. Nabídku (vč. možnosti provedení on-line) na vyžádání rádi zpracujeme.

 

Aktuálně nemáme otevřené žádné termíny

Máte zájem o tento kurz? Napište nám. Třeba o termínu přemýšlíme a pomůžete nám k jeho naplnění.

    E-mail nebo telefon