Červen 2024

14. 6.
akce D070
Interní auditor kvality zdravotnických prostředků I
provozovna H. Králové

14. 6.
akce D167
Vědomá komunikace
provozovna H. Králové

17. 6. - 18. 6.
akce D022
Statistické zpracování a interpretace dat
provozovna H. Králové

17. 6.
akce D071
Kontroly znaků měřením
provozovna H. Králové

18. 6.
akce D072
Kontroly vad srovnáváním
provozovna H. Králové

19. 6.
akce D073
Single Minute Exchange of Die (SMED)
provozovna H. Králové

19. 6.
akce D074
Systém managementu kvality dle ISO 9001
provozovna H. Králové

19. 6. - 21. 6.
akce D077
Interní auditor ISŘ (QMS, EMS a BOZP)
provozovna H. Králové

20. 6. - 21. 6.
akce D047
Audity dodavatelů / druhou stranou
provozovna H. Králové

20. 6.
akce D075
Systém environmentálního managementu dle ISO 14001
provozovna H. Králové

21. 6.
akce D076
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci dle ISO 45001
provozovna H. Králové

24. 6. - 25. 6.
akce D078
Environmentální legislativa
provozovna H. Králové

24. 6.
akce D194
Audit procesu dle VDA 6.3
provozovna H. Králové

25. 6.
akce D079
Time management a zvládání stresu
provozovna H. Králové

26. 6.
akce D179
Zkušební a kalibrační laboratoř dle ISO/IEC 17025
provozovna H. Králové

26. 6.
akce D182
Český pravopis ve firemní komunikaci a odborných textech
provozovna H. Králové

27. 6.
akce D081
Metrologie II – pro pokročilé
provozovna H. Králové

27. 6.
akce D082
Zdravotnické prostředky dle US FDA
provozovna H. Králové

28. 6.
akce D083
Zdravotnické prostředky dle MDR 2017/745 (CE)
provozovna H. Králové

28. 6.
akce D196
Syndrom vyhoření
provozovna H. Králové

Září 2024

17. 9.
akce D084
MSA Analýza systému měření
provozovna H. Králové

24. 9.
akce D085
Řešení problémů metodikou 8D
provozovna H. Králové

25. 9.
akce D185
Úprava dokumentů podle ČSN 01 6910
provozovna H. Králové

26. 9.
akce D086
Ergonomie pracoviště
provozovna H. Králové

30. 9.
akce D087
Audit produktu dle VDA 6.5
provozovna H. Králové

Říjen 2024

1. 10.
akce D045
Filozofie nulových vad „Zero Defects“
provozovna H. Králové

1. 10.
akce D183
Bezchybný e-mail a dopis: od záměru k úpravě
provozovna H. Králové

2. 10. - 3. 10.
akce D088
Komunikace zejména v pracovních vztazích
provozovna H. Králové

2. 10. - 3. 10.
akce D089
Plánování kvality (APQP, RGA, PPAP a PPF/VDA2)
provozovna H. Králové

2. 10. - 3. 10.
akce D197
Plánování kvality (APQP, RGA, PPAP a PPF/VDA2)
ONLINE

4. 10.
akce D090
Základy štíhlé výroby (Lean Basics)
provozovna H. Králové

7. 10.
akce D091
Základy finančního řízení
provozovna H. Králové

7. 10.
akce D092
CORE TOOLS dle požadavků IATF 16949:2016
provozovna H. Králové

8. 10.
akce D093
Systém managementu kvality dle ISO 9001
provozovna H. Králové

8. 10. - 9. 10.
akce D096
Interní auditor kvality I
provozovna H. Králové

8. 10. - 10. 10.
akce D097
Interní auditor kvality v automotive – základní kurz
provozovna H. Králové

8. 10.
akce D098
Zdravotnické prostředky dle MDR 2017/745 (CE)
provozovna H. Králové

9. 10.
akce D094
Auditování systémů dle ISO 19011
provozovna H. Králové

9. 10.
akce D176
Interní auditor kvality II
provozovna H. Králové

9. 10.
akce D191
EU MDR klinické požadavky a sledování ZP po uvedení na trh (PMS)
provozovna H. Králové

10. 10.
akce D095
IATF 16949:2016 základy
provozovna H. Králové

11. 10.
akce D040
Stres pod kontrolou aneb jak být v dobré psychické kondici
provozovna H. Králové

11. 10.
akce D099
Zdravotnické prostředky dle US FDA
provozovna H. Králové

11. 10.
akce D104
Systém kvality pro zdravotnické prostředky dle FDA CFR 21 part 820
provozovna H. Králové

14. 10.
akce D100
SPC a způsobilost procesu
provozovna H. Králové

14. 10. - 15. 10.
akce D101
SPC a způsobilost procesu
provozovna H. Králové

15. 10.
akce D102
5S v praxi
provozovna H. Králové

16. 10.
akce D103
FMEA – Analýza rizik
provozovna H. Králové

17. 10. - 18. 10.
akce D115
Metrologie I
provozovna H. Králové

17. 10. - 18. 10.
akce D164
Nastavení a prosazení vize pro manažery a team leadery
provozovna H. Králové

17. 10. - 18. 10.
akce D192
Efektivní obchodník ve firmě
provozovna H. Králové

21. 10.
akce D107
Nakládání s odpady
provozovna H. Králové

21. 10. - 23. 10.
akce D110
Interní auditor ISŘ (QMS, EMS a BOZP)
provozovna H. Králové

21. 10.
akce D161
Systém managementu kvality dle ISO 9001
provozovna H. Králové

22. 10.
akce D108
Systém environmentálního managementu dle ISO 14001
provozovna H. Králové

22. 10. - 22. 11.
akce D113
Kvalita výrobku pro techniky a inženýry / Technik kvality
provozovna H. Králové

23. 10.
akce D109
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci dle ISO 45001
provozovna H. Králové

23. 10.
akce D114
Umělá inteligence základy
ONLINE

24. 10.
akce D105
Systém kvality pro zdravotnické prostředky dle ISO13485
provozovna H. Králové

24. 10. - 25. 10.
akce D112
Interní auditor BOZP dle ISO 45001:2018
provozovna H. Králové

25. 10.
akce D106
Řízení rizik zdravotnických prostředků dle ISO 14971
provozovna H. Králové

25. 10.
akce D111
BOZP legislativa nejen pro auditory
provozovna H. Králové

30. 10. - 31. 10.
akce D116
Řešení konfliktů v pracovních vztazích
provozovna H. Králové

31. 10.
akce D117
Čisté prostory – základy, klasifikace, testy a monitoring
provozovna H. Králové

Listopad 2024

1. 11.
akce D118
Controlling I
ONLINE

1. 11.
akce D187
Technická čistota dle VDA 19.1 a 19.2
provozovna H. Králové

4. 11.
akce D119
Standardizovaná práce (SW)
provozovna H. Králové

4. 11.
akce D120
Systém environmentálního managementu dle ISO 14001
provozovna H. Králové

4. 11. - 5. 11.
akce D122
Interní auditor EMS I
provozovna H. Králové

5. 11.
akce D121
Environmentální legislativa
provozovna H. Králové

5. 11.
akce D162
Time management a zvládání stresu
provozovna H. Králové

6. 11.
akce D123
Nakládání s chemikáliemi – legislativa ČR, REACH a CLP
provozovna H. Králové

7. 11.
akce D124
Hospodaření s energií dle ISO 50001 a legislativa
provozovna H. Králové

8. 11.
akce D125
Základy kalibrace měřidel
provozovna H. Králové

8. 11.
akce D184
Český pravopis ve firemní komunikaci a odborných textech
provozovna H. Králové

11. 11.
akce D126
Kontroly znaků měřením
provozovna H. Králové

11. 11. - 12. 11.
akce D128
Manažerské dovednosti
provozovna H. Králové

11. 11. - 12. 11.
akce D143
Kvalita pro mistry
provozovna H. Králové

12. 11.
akce D127
Kontroly vad srovnáváním
provozovna H. Králové

13. 11.
akce D129
Tok – Lean hra (Flow – Lean Game)
provozovna H. Králové

13. 11.
akce D130
Controlling II – pro pokročilé
provozovna H. Králové

13. 11.
akce D193
Umělá inteligence v praxi
ONLINE

14. 11. - 15. 11.
akce D131
Interní auditor IATF 16949:2016 a SI požadavků
provozovna H. Králové

14. 11.
akce D132
Work-life balance aneb pracuj a žij v rovnováze
provozovna H. Králové

15. 11.
akce D133
Interní auditor kvality zdravotnických prostředků I
provozovna H. Králové

18. 11.
akce D134
Audit procesu dle VDA 6.3
provozovna H. Králové

18. 11.
akce D170
Investigace kořenových příčin reklamací a neshod
provozovna H. Králové

19. 11.
akce D135
CONTROL PLAN (Plán kontroly a řízení)
provozovna H. Králové

19. 11.
akce D168
Vědomá komunikace
provozovna H. Králové

20. 11. - 21. 11.
akce D136
Schvalování, uvolnění procesu a produktu dle PPAP (a PPF pro dvoudenní)
provozovna H. Králové

20. 11.
akce D166
Základy systémové kvality
provozovna H. Králové

20. 11.
akce D172
Schvalování, uvolnění procesu a produktu dle PPAP (a PPF pro dvoudenní)
provozovna H. Králové

22. 11.
akce D137
Vrstvený procesní audit (LPA)
provozovna H. Králové

25. 11.
akce D138
Mapování hodnotového toku (VSM)
provozovna H. Králové

25. 11.
akce D139
DOE – Design of Experiment
provozovna H. Králové

26. 11. - 27. 11.
akce D140
Asertivní techniky
provozovna H. Králové

26. 11.
akce D180
Zkušební a kalibrační laboratoř dle ISO/IEC 17025
provozovna H. Králové

27. 11.
akce D141
Dokumentace systému managementu kvality
provozovna H. Králové

28. 11. - 29. 11.
akce D142
Řešení problémů metodikou 8D
provozovna H. Králové

Prosinec 2024

2. 12. - 4. 12.
akce D146
Statistické metody v kvalitě
provozovna H. Králové

2. 12. - 3. 12.
akce D155
Environmentální legislativa
provozovna H. Králové

4. 12.
akce D149
Systém managementu kvality dle ISO 9001
provozovna H. Králové

4. 12. - 5. 12.
akce D152
Interní auditor kvality I
provozovna H. Králové

4. 12. - 6. 12.
akce D153
Interní auditor kvality v automotive – základní kurz
provozovna H. Králové

5. 12.
akce D147
Single Minute Exchange of Die (SMED)
provozovna H. Králové

5. 12.
akce D150
Auditování systémů dle ISO 19011
provozovna H. Králové

5. 12.
akce D177
Interní auditor kvality II
provozovna H. Králové

6. 12.
akce D148
Změny – jak k nim přistupovat beze strachu
provozovna H. Králové

6. 12.
akce D151
IATF 16949:2016 základy
provozovna H. Králové

9. 12.
akce D145
SPC a způsobilost procesu
provozovna H. Králové

9. 12.
akce D154
FMEA – Analýza rizik
provozovna H. Králové

10. 12.
akce D156
Metrologie II – pro pokročilé
provozovna H. Králové

10. 12.
akce D186
Kultivovaná písemná komunikace a dobrý jazykový styl
provozovna H. Králové

11. 12.
akce D157
Řízení kapitálu a cashflow
provozovna H. Králové

11. 12. - 12. 12.
akce D158
CORE TOOLS dle požadavků IATF 16949:2016
provozovna H. Králové

13. 12.
akce D159
MSA Analýza systému měření
provozovna H. Králové