Zpravodaj Ámos – 07/2014

Přijměte prosím náš pozdrav po návratu z dovolené a současně s ním i několik zajímavých informací o vzdělávacích programech, které pro Vás máme připraveny na II. pololetí.

Inovace kurzů pro interní auditory

Do všech kurzů pro interní auditory kvality jsme zařadili informaci o obsahu a aktuálním stavu příprav k vydání Novely normy ISO 9001:2015. To je dobrá zpráva nejen pro nové auditory, ale především pro účastníky doškolovacích kurzů.

Kurz, o který je stále větší zájem

Jedná o třídenní program Interní auditor ISŘ (QMS, EMS, OHSAS, BOZP), ve kterém tříčlenný lektorský tým zájemcům nabízí své znalosti a zkušenosti z auditování nejvýznamnějších oblastí integrovaného managementu.

Ostatní přitažlivé programy

Z oboru kvality nás v září a počátkem října čeká několik témat trvale poutajících Vaši pozornost, ale i několik novinek:

V oblasti komunikačních dovedností upozorňujeme na tyto programy:

  • Emoční inteligence v mezilidských vztazích
  • Manipulace a jak se jí bránit

V oboru environmentálních systémů máme před sebou tyto kurzy:

Dodatečně zařazujeme do programu

Na základě opakovaného zájmu našich klientů zařazujeme i ve II. pololetí kurz Statistické metody v kvalitě s lektorem Ing. Jiřím Chaloupkou, s nímž jsme opět navázali těsnější spolupráci.

Další informace

V případě zájmu Vám rádi zpracujeme individuální vzdělávací projekt k tématu, který si budete přát realizovat u Vás ve firmě.

Vaše případné otázky rádi zodpovíme e-mailem či telefonicky. Srdečně Vás zveme na náš web, kde mimo jiné naleznete i přehled aktuálně vypsaných kurzů.

Přeji Vám úspěšné pozdně letní dny a těším se v dalším vydání našeho zpravodaje s Vámi na shledanou.

Vaše Ivana Sodomková