Zpravodaj Ámos – 05/2015

Vážení přátelé vzdělávání,

dovoluji si Vás pozdravit na prahu nastávajícího léta. Ještě než se vydáme užívat jeho radostí a slastí na zasloužených dovolených, ráda bych Vás informovovala o dalších novinkách v naší nabídce vzdělávacích programů pro II. pololetí.

Kromě třímodulového kurzu Technik kvality a dvoudenních kurzů Kvalita výrobku a kontrolní plán a Programy zlepšování + DOE, o nichž byla zmínka již v minulém newsletteru, pořádáme dva zcela nové jednodenní kurzy.

První z nich je kurz Novela normy ISO 9001:2015, kde Vám podáme aktuální informace o obsahu novelizované normy ISO 9001:2015 a stavu příprav k jejímu vydání.

Druhý je doškolovací kurz Interní auditor ISO/TS 16949 – doškolení. Tento kurz umožňuje auditorům ISO/TS 16949 splnit požadavek na povinné doškolování a zvýšení jejich způsobilosti pro výkon této náročné funkce.

Velmi nás těší, že někteří z Vás jste již zareagovali na uveřejnění nových termínů pro II. pololetí v kalendáriu na našich stránkách a zasíláte nám své objednávky již nyní. Počet účastníků v jednotlivých termínech je přiměřeně limitován s ohledem na zajištění kvality daného vzdělávacího programu a může se tak stát, že pro přihlášky tzv. https://www.agentura-amos.cz/aktuality/zpravodaj-amos-052015/ https://www.agentura-amos.cz/aktuality/zpravodaj-amos-052015/„na poslední chvíli“ jsme nuceni u některých kurzů nabízet pozdější termín.

Tipy na zajímavé programy ještě v tomto pololetí

Další informace:

V případě zájmu Vám rádi zpracujeme individuální Vzdělávací projekt k tématu, které si budete přát realizovat u Vás ve firmě vč. spolupráce na přípravě dokumentace k předložení žádosti k čerpání prostředků z ESF.

Jakékoliv Vaše dotazy rádi zodpovíme telefonicky (469 638 467) nebo e-mailem (info@agentura-amos.cz).

Přeji Vám příjemně strávené letní dny a těším se v dalším vydání našeho zpravodaje s Vámi na shledanou.