Zpravodaj Ámos – 05/2014

V dnešním zpravodaji si Vás dovolujeme upozornit na některé další vzdělávací programy v květnu a počátkem června, které stojí za absolvování.

Kurz pořádaný pouze jednou ročně

V termínu 15. – 16. května se koná kurz TPM – Totálně produktivní údržba, který pořádáme pouze jednou ročně. Využijte ještě několika volných míst k přihlášení!

O který kurz je stále větší zájem?

Jde o třídenní program Interní auditor ISŘ (QMS, EMS, OHSAS, BOZP), ve kterém tříčlenný lektorský tým zájemcům nabízí své znalosti a zkušenosti z auditování nejvýznamnějších oblastí integrovaného managementu.

Zařazujeme nový kurz

Manažerům, personalistům, pracovníkům v organizacích zodpovědným za oblast BOZP i ostatním zájemcům o tuto problematiku je určen úplně nový jednodenní program Změny v BOZP ve vazbě na novelu Občanského zákoníku.

Ostatní přitažlivé programy v květnu a červnu

Z oboru kvality nás v květnu a počátkem června čeká několik témat, trvale poutajících Vaši pozornost:

V oblasti komunikačních dovedností upozorňujeme na tyto programy:

V oboru environmentálních systémů přinášíme koncem května dva stále přitažlivé programy:

Další informace

Vaše případné otázky rádi zodpovíme emailem či telefonicky. Srdečně Vás zveme na náš web www.agentura-amos.cz, kde mimo jiné najdete i přehled aktuálně vypsaných kurzů.

Přeji Vám úspěšné jarní dny a těším se v dalším vydání našeho zpravodaje s Vámi na shledanou.

Ivana Sodomková