Zpravodaj Ámos – 04/2014

Ve čtvrtém díle našeho zpravodaje si Vás dovolujeme upozornit na některé dubnové vzdělávací programy, které stojí za absolvování.

Celostátní odborný seminář na aktuální téma

Absolutně nejočekávanější událostí v oblasti systémů managementu kvality je chystaná novela základní normy ISO 9001. Nejžhavější novinky týkající se její přípravy bude 24. dubna t.r. v Pardubicích prezentovat jeden z nejuznávanějších odborníků na tuto oblast v ČR Ing. Jaroslav Merta, CSc. na semináři s názvem:

  • Systémy managementu v roce 2014

Ostatní přitažlivé programy

Z oboru kvality nás v dubnu čeká ještě několik témat, trvale poutajících Vaši pozornost:

Vyšší stupeň v oblasti komunikačních dovedností představuje umění zvládat konflikty a využít jejich pozitivního potenciálu. „Jak na to“ se máte příležitost dovědět na dvoudenním kurzu:

Dodatečně zařazujeme

Zájemcům o oblast životního prostředí a environmentálních systémů (ISO 14001) je určen úplně nový jednodenní program:

Vaše případné otázky rádi zodpovíme emailem či telefonicky. Přeji Vám úspěšné jarní dny a těším se v pátém vydání našeho zpravodaje s Vámi na shledanou.

Ivana Sodomková