Zpravodaj Ámos – 02/2015

Ve většině firem a organizací vládne na začátku každého roku atmosféra, která vzdělávání pracovníků příliš nepřeje – řečeno velmi eufemisticky. Proto naše otevřené akce zahajujeme až od počátku března. Teď je tedy nejlepší čas na upozornění, co nás v nejbližší době čeká.

Seminář k novele normy ISO 9001:2015

Největší událostí letošního roku v oblasti systémů managementu kvality je bezesporu novela normy ISO 9001:2015.

Odborný seminář Systémy managementu v roce 2015 přináší zásadní informace o novele ISO 9001:2015 a o stavu příprav k jejímu vydání.

Seminář mimo jiné shrnuje nejdůležitější ekonomické aspekty systémů managementu a předkládá použitelné nástroje ke zvyšování jejich efektivnosti. Inspiruje manažery na cestě k úspěšnějšímu řízení firmy.

Bližší informace o semináři →

Kterých kurzů se novela ISO 9001:2015 dotkne?

Podstatné informace o novele ISO 9001:2015 a jejím vlivu na ostatní systémové normy zazní rovněž i v doškolovacích kurzech Interní auditor kvality II a Interní auditor EMS II. Očekáváme zvýšený zájem, proto si neváhejte rezervovat svá místa již nyní.

Interní auditor kvality II →
Interní auditor EMS II →

Tipy na zajímavé programy v březnu 2015:

* FMEA (Analýza rizik)
* Základy metrologie v systému kvality
* Komunikace pro mistry
* 5x proč? a 8D report
* Nástroje řešení problémů a zlepšování
* Plánování kvality

Úplný přehled o zařazených akcích naleznete v rubrice Kalendárium na našich stránkách. Těšíme se, že pro Vás budou vhodnou inspiraci pro odborné vzdělávání i Vašich pracovníků.

Další informace

V případě zájmu Vám rádi zpracujeme individuální Vzdělávací projekt k tématu, které si budete přát realizovat u Vás ve firmě vč. spolupráce na přípravě dokumentace k předložení žádosti k čerpání prostředků z ESF.

Vaše otázky rádi zodpovíme telefonicky (469 638 467) nebo e-mailem (info@agentura-amos.cz).https://www.agentura-amos.cz/aktuality/zpravodaj-amos-022015/https://www.agentura-amos.cz/aktuality/zpravodaj-amos-022015/