Zpravodaj Ámos – 01/2015

Novela ISO 9001 – událost roku v managementu kvality

Vážení přátelé vzdělávání,

ráda se s Vámi na stránkách našeho newsletteru scházím i v roce 2015 a přeji Vám, aby pro Vás byl úspěšný, plný nového a radostného poznání i osobní spokojenosti.

Největší událostí letošního roku v oblasti systémů managementu kvality je nesporně novela normy ISO 9001:2015. Nejaktuálnější informace o jejím obsahu i stavu příprav k vydání přinese odborný seminář Systémy managementu v roce 2015, který tradičně organizujeme ve spolupráci s přední světovou certifikační společností TÜV NORD.

Jsme upřímně rádi, že z některých firem již přicházejí přihlášky na vypsané otevřené vzdělávací akce pro I. pololetí. Jejich úplný přehled naleznete v rubrice Kalendárium na našich stránkách. Těšíme se, že pro Vás budou vhodnou inspiraci pro odborné vzdělávání i Vašich pracovníků.

Další informace

V případě zájmu Vám rádi zpracujeme individuální Vzdělávací projekt k tématu, které si budete přát realizovat u Vás ve firmě vč. spolupráce na přípravě dokumentace k předložení žádosti k čerpání prostředků z ESF.

Jakékoliv Vaše otázky rádi zodpovíme e-mailem či telefonicky.

Přeji Vám úspěšný vstup do nového roku a těším se v dalším vydání našeho zpravodaje s Vámi na shledanou.