Potěšilo nás v I. pololetí 2014

Negativních zpráv všeho druhu máme myslím k dispozici více než dost, proto nabízíme několik z opačného pólu. Týkají se oblasti nám, a snad i Vám, blízké – vzdělávání dospělých.

Z porovnání hospodářských výsledků Agentury ÁMOS za I. pololetí – měřeno finančním objemem realizovaných vzdělávacích programů – je patrný nárůst zájmu ze strany zákazníků: meziročně 43,76%. Důvodů tohoto potěšitelného stavu je jistě celá řada: celkově lepší ekonomická situace ve firmách, trvale vysoká úroveň našich kurzů daná především kvalitními lektory, inovace v programové nabídce, větší míra zapojení do programů financovaných ESF atd. Myslíme si ale, že hlavním důvodem, je spokojenost absolventů, kteří odcházejí s pocitem, že byli na „správném místě“ (a mají chuť se vrátit…). A to nás těší ze všeho nejvíc!

Jednou z našich nejvydařenějších akcí v I. pololetí byl seminář Systémy managementu v roce 2014, který jsme věnovali chystané novele normy ISO 9001 (Ing. Jaroslav Merta, CSc. – TÜV NORD) a tématu bezpečnosti výrobku (Ing. Jaroslav Rajlich). Téměř stovka zúčastněných hodnotila jak obsahovou, tak organizační stránku akce velmi pozitivně. Dokonce z jejich středu vzešel i námět na téma obdobného setkání v příštím roce, a to „ekonomické aspekty fungování systému managementu kvality ve firmě“.

Trvalým trendem, a to zvláště ve firmách dodavatelů automobilového průmyslu, je stupňující se časová vytíženost pracovníků, kteří v tomto prostředí pracují. Jejich zaměstnavatelé na jedné straně potřebují, aby zvládali metody tomuto prostředí vlastní (ve zkratkách např. FMEA, MSA, SPC…), ale z různých, ať již objektivních či subjektivních důvodů, je na vícedenní školení neuvolní. Jednou z cest, kterou jsme k vyřešení uvedeného dilematu nastoupili, je organizování jednodenních programů k těmto tématům.  Že je to cesta úspěšná, dokazuje zvýšený zájem o tyto akce.  Těm, kdo chtějí být připraveni i na dlouhodobé zvládání psychické zátěže ve stresujícím prostředí, nabízíme programy z oblasti manažerských a komunikačních dovedností (Manažerské dovednosti, Timemanagement a zvládání stresu, Efektivní zvládání konfliktů, Asertivita s vlídnou tváří…).

Na závěr dovolte několik citátů z dotazníků, které nám účastníci vzdělávacích programů vyplňují po jejich absolvování:

– Nevěřil bych, že tak suché téma, jako je norma ISO 9001, lze přednést tak poutavě až zábavně

– Oceňuji odbornou úroveň lektora, výuku a materiály v počítači, praktické příklady

– Líbilo se mi zaujetí lektora – škola hrou. Lektor p. Kučera opět nezklamal a udělal školení zajímavým

– Výborná prezentace poměrně náročného tématu, přístup lektora, humorné historky a spousty příkladů z praxe, týkající se bezpečnosti výrobku

– Líbil se mi celkový projev lektora – bylo to zajímavé a poučné s obrovským osobním přínosem

Posuďte prosím sami, zda se nám předsevzetí uvedené v záhlaví titulní strany našeho webu daří naplňovat.

Helena Nováková

 

 

 


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *