Nové kurzy pracovního práva a Core Tools pro auditory IATF (Ámos 8/2017)

Novinky v nabídce kurzů ve II. pololetí

První novinka s názvem Pracovní právo a personalistika v roce 2017 aktuálně je určena především personalistům a jejich spolupracovníkům. Školení poskytuje komplexní přehled o aplikaci již schválených či připravovaných změn právních předpisů v oblasti pracovního práva a personalistiky k datu konání školení včetně tzv. koncepční novely zákoníku práce, které mají největší dopad do praxe.

Druhá novinka má název CORE TOOLS pro interní auditory IATF 16949:2016. Jejím cílem je stručně vysvětlit podstatu nejdůležitějších Core Tools, jejichž používání je standardně vyžadováno od dodavatelů do automobilového průmyslu (FMEA, MSA, SPC, APQP a PPAP) a ukázat jejich použití na ilustrativních příkladech z výrobní praxe.

Článek pro kvalitáře na téma ISO 9001:2015

Zdálo by se, že o Novele normy ISO 9001:2015 bylo již vše řečeno i napsáno. Pokud jste jiného mínění, zveme Vás k přečtení článku ISO 9001:2015, ještě něco přes rok, jehož autorem je náš spolupracující lektor Ing. Ludvík Filip.

V nejbližším období doporučujeme kurzy

V rubrice Kalendárium otevřených kurzů najdete všechny ostatní zaplánované vzdělávací akce do konce roku 2017. Těšíme se, že na některé z nich Vás osobně nebo Vaše kolegy přivítáme.

Prostředky na vzdělávání z evropských fondů

V případě zájmu Vám rádi zpracujeme individuální Vzdělávací projekt k tématu, které si budete přát realizovat u Vás ve firmě vč. spolupráce na přípravě dokumentace k předložení žádosti k čerpání prostředků z ESF v rámci programu POVEZ II. Prostředky z tohoto programu je možné čerpat i pro účast jednotlivců na otevřených kurzech.

Vaše dotazy rádi zodpovíme telefonicky na čísle +420 469 638 467 nebo e-mailem na adrese info@agentura-amos.cz.

S přáním příjemného pokračujícího babího léta

Helena Nováková