Nepřehlédněte důležité kurzy v únoru a březnu (Ámos 02/2016)

Dovolte prosím pár informací o blížících se vzdělávacích programech z naší nabídky. Nejbližší termín má jednodenní odborný seminář na téma

Nová rizika v pracovním právu a personalistice v roce 2016 aneb Pokuty, pokuty, pokuty

který se koná již 23. února 2016 v Pardubicích a je určen personalistům a pracovníkům HR.

Aktuálně je v chodu celá řada změn, jež nabydou účinnosti ještě v průběhu letošního roku, nikoli až od 1. ledna 2017. Na tomto semináři účastníci získají komplexní přehled všech novinek, které sami často ani nestačí sledovat, a zároveň doporučení pro praxi, co je třeba učinit a připravit. Více informací o tomto kurzu.

Zajímavým programem, který se uskuteční 17. března 2016 v Pardubicích, je odborný seminář.

Systémy managementu v roce 2016

určený pracovníkům útvarů kvality, environmentu a BOZP ve firmách, kteří chtějí mít více informací o systémových změnách, vyvolaných novelou normy ISO 9001:2015, ale i o dalším směřování systémů managementu ve firmách a organizacích. Více informací o kurzu.

Tipy na blížící se kurzy

Další informace

Dobrou zprávou je, že se konečně dostává do pohybu projekt ESF Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II, jehož doba realizace je 1. 12. 2015 – 30. 11. 2020. Cílovou skupinou jsou zaměstnavatelé ve smyslu § 7 Zákoníku práce, a to prostřednictvím svých zaměstnanců či potenciálně nových zaměstnanců. Projekt je určen i pro fyzické osoby – OSVČ a nestátní neziskové organizace.

Podrobnější informace včetně spolupráce na přípravě čerpání prostředků z tohoto projektu Vám rádi nabídneme. Z této oblasti máme bohaté zkušenosti a za sebou řadu úspěšně realizovaných akcí.

Jakékoliv Vaše dotazy rádi zodpovíme telefonicky (469 638 467) nebo e-mailem (info@agentura-amos.cz).

Přeji Vám vše dobré a těším se v dalším vydání našeho zpravodaje s Vámi na shledanou.