Kdo je připraven, není zaskočen (Ámos 1/2018)

Kdo je připraven, není zaskočen

Abyste byli dobře připraveni i Vy a Vaši kolegové, nabízíme Vám v roce 2018 opět řadu příležitostí v našich otevřených kurzech nebo programech „na míru“ ve Vaší firmě.

Nejbližší otevřené kurzy

Novinky pro I. pololetí 2018

V rubrice Kalendárium otevřených kurzů najdete všechny vzdělávací akce plánované pro I. pololetí 2018. Těšíme se, že na některé z nich Vás osobně nebo Vaše kolegy přivítám.

Prostředky na vzdělávání z evropských fondů

V případě zájmu Vám rádi zpracujeme individuální Vzdělávací projekt k tématu, které si budete přát realizovat u Vás ve firmě vč. spolupráce na přípravě dokumentace k předložení žádosti k čerpání prostředků z ESF v rámci programu POVEZ II.

Prostředky z tohoto programu je možné čerpat i pro účast jednotlivců na otevřených kurzech.

Vaše dotazy rádi zodpovíme telefonicky na čísle +420 469 638 467 nebo e-mailem na adrese info@agentura-amos.cz.

S přáním pokračující (pokud možno) ladovské zimy

Helena Nováková