Jak řídit rizika podle aktualizované normy ISO 9001:2015? (Ámos 04/2016)

Vážení přátelé vzdělávání,

dovolte prosím pár aktualit o vzdělávacích programech z nabídky Agentury ÁMOS.

Zcela nový kurz Řízení rizik v návaznosti na normu ISO 9001:2015

Aplikační fáze novely normy ISO 9001:2015 je v plném proudu. Kurz Řízení rizik v návaznosti na normu ISO 9001:2015 přináší potřebné informace o tom, jak splnit požadavky této normy z hlediska analýzy a řízení rizik v systémech managementu. Je veden praktickou formou zkušeným poradcem a lektorem Ing. Ludvíkem Filipem.

Nový termín semináře Novela normy ISO 9001:2015

Z důvodu značného zájmu o odborný seminář Novela normy ISO 9001:2015 jsme zařadili do programu další termín – 31. května 2016.

Proč je o tento program takový zájem?

  • Novela normy ISO 9001:2015 je největší událost v systémové kvalitě za poslední dobu.
  • Účastníci si odnesou řadu důležitých informací o novinkách v normě vč. výtisku normy samotné.
  • Seminář vede zkušená poradkyně, auditorka a zkušená lektorka paní Věra Komrsová.

Několik tipů na blížící se zajímavé programy

Další informace

Konečně odstartoval nový projekt ESF Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II, jehož doba realizace je 1. 12. 2015 – 30. 11. 2020. Podrobnější informace včetně spolupráce na přípravě čerpání prostředků z tohoto projektu Vám rádi nabídneme. Z této oblasti máme bohaté zkušenosti a za sebou řadu úspěšně realizovaných projektů.

Jakékoliv Vaše dotazy rádi zodpovíme telefonicky (469 638 467) nebo e-mailem (info@agentura-amos.cz).

Přeji Vám vše dobré a těším se v dalším vydání našeho zpravodaje s Vámi na shledanou.