Aktuální informace o kurzech pořádaných do konce roku 2013

Vážení přátelé vzdělávání a Agentury ÁMOS!

Čas trhl oponou, léto máme za sebou a II. pololetí je v plném proudu. Postupně se nám rozjíždějí vzdělávací aktivity, ať již kurzy podnikové, nebo „otevřené“ v Pardubicích. V této souvislosti si Vás dovolujeme informovat o několika úplných novinkách, nebo programech po čase znovu zařazených.

První z nich je kurz KOMUNIKACE PRO PERSONALISTY. Jak již z názvu vyplývá, je určen především pracovnicím a pracovníkům v této významné firemní profesi. Pod vedením našeho kolegy Dr. web change alert Františka Kučery – skvělého psychologa s bohatou praxí – budou mít přítomní možnost strávit užitečné a myslím i příjemné 2 dny nad tématy s posláním personalistů těsně souvisejícími.

Dalším programem z oboru praktické psychologie a komunikace je úplně nový kurz MANIPULACE A JAK SE JÍ BRÁNIT. Jeho účastníci lépe pochopí samotný pojem manipulace, rozpoznají možné způsoby manipulativního chování v komunikaci a odnesou si základní výbavu k účinné obraně. To jim umožní významně „pročistit“ komunikaci na pracovišti i v osobním životě.

Do třetice z oboru komunikace a managementu si dovolujeme upozornit na kurz ZÁKLADY MANAŽERSKÝCH DOVEDNOSTÍ, který měl v minulém roce premiéru a byla – soudě z reakcí přímých účastníků – velice úspěšná. Na termín 19. – 20. listopadu ještě evidujeme volná místa.

V oboru kvality přinášíme novinku v podobě rozdělení původně dvoudenního kurzu AUDIT VÝROBKU A PROCESU na dva samostatné jednodenní programy AUDIT VÝROBKU a AUDIT PROCESU. Tím chceme umožnit účast na příslušném kurzu těm, kteří mají zájem jen o příslušný druh auditu, osvědčení lektoři Ing. Jiří Chaloupka a p. Václav Maixner zůstávají beze změny.

Další organizační a částečně i obsahovou novinkou je nově pojatý kurz INTERNÍ AUDITOR KVALITY – základní kurz ve dvoudenní podobě, který  je určen pro všechna odvětví s výjimkou automotive. Pro tuto sféru je nadále nutné absolvovat základní výcvik o rozsahu alespoň 24 hodin, což umožňujeme na kurzu INTERNÍ AUDITOR KVALITY V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU – základní kurz. Na něj je možno pak navázat dvoudenním nástavbovým kurzem INTERNÍ AUDITOR ISO/TS 16949, který díky lektorovi Ing. Františku Datinskému má tradičně velmi vysokou úroveň.

V oboru OHSAS a BOZP jmenujme alespoň nový program Bc. Zdeňka Šenka PRACOVNÍ ÚRAZY Z POHLEDU PREVENCE, který bude dvoudenním setkáním nad nejzajímavějšími „kauzami“ z oboru pracovního práva, jak je zahrnul do své nově vydané publikace „Judikáty o pracovních úrazech“. Tuto publikaci také účastníci kurzu obdrží.

Děkujeme Vám za Váš dosavadní zájem a těšíme se na další setkávání s Vámi i Vašimi spolupracovníky v našich otevřených kurzech i podnikových programech!

Ing. Pavel Sodomka

manažer vzdělávacích projektů


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *