Vzdělávací kurzy pro dospělé

Pořádáme vzdělávací kurzy pro dospělé v oborech Management kvality, BOZP a OHSAS, Environmentální management, Manažerské dovednosti a Komunikace. O přitažlivosti a velmi dobré úrovni našich akcí svědčí mimo jiné skutečnost, že se jich každoročně účastní více než 1000 zájemců, z nichž více než třetina se k nám opakovaně vrací. Vybrané vzdělávací kurzy získaly akreditaci MŠMT.


Zobrazit kurzy na téma: