Lektoři a lidé, kteří se o Vás starají

Naši lektoři

Ing. Michal Bohuš, Ph.D.

foto lektora Michal Bohuš

Inženýrský i doktorský titul získal v oboru Řízení jakosti na VŠB-TU Ostrava. Ve svých pracích se věnoval zejména statistickým metodám a hodnocení způsobilosti procesů. Je také spoluautorem výukového statistického programu v oblasti SPC a autorem několika odborných článků, které prezentoval na domácích konferencích i v zahraničí.

Od roku 2006 pracuje nepřetržitě v automobilovém průmyslu, mj. na pozicích inženýr kvality, manažer projektu, vedoucí oddělení kvality, externí konzultant kvality, externí i interní auditor, mentor a školitel.

Lektorské činnosti se intenzivněji věnuje od roku 2013. Své lektorské dovednosti obhájil před akreditovanou komisí a získal tak certifikát „Lektor dalšího vzdělávání“ dle jednotného evropského akreditačního systému. Spolupracuje také s katedrou managementu kvality, kde vede praktická cvičení pro studenty a je pravidelně členem zkušební komise u státních závěrečných zkoušek. Je také členem AOA ČR (Asociace odborníků v andragogice).

Více o lektorovi
↑ nahoru

Ing. Monika Čiperová

foto lektora Monika Čiperová

Po absolvování Vysoké školy zemědělské se specializovala na oblast životního prostředí, především z hlediska pochopení a správné interpretace legislativních požadavků. Postupně tuto oblast rozšířila o znalost systémů environmentálního managementu. Je expertkou pro konzultace v oblasti ochrany životního prostředí s bohatými zkušenostmi z různých výrobních i nevýrobních oblastí.

Působí jako poradkyně pro zavádění systémů environmentálního managementu (ISO 14001) a systémů energetického managementu (ISO 16001). Je externí auditorkou EMS a zkušenou lektorkou pro výcvik personálu v oboru životního prostředí a jeho legislativy.

Je držitelkou certifikátu Manager EMS a Auditor EMS.

Více o lektorovi
↑ nahoru

Ing. František Datinský

foto lektora František Datinský

Je absolventem Fakulty telekomunikací a přenosové elektroniky na Vysoké vojenské technické škole v Liptovském Mikuláši, po jejímž dokončení působil v řízení kvality v segmentu kabelových a elektronických aplikací pro automobilový průmysl a taktéž v energetice.

Dlouhodobě působí jako konzultant v oblastech QMS, EMS, OHSAS, ISMS a IT Service managementu. Je držitelem certifikátů QM EOQ a QA EOQ a v současné době působí jako certifikační auditor pro standardy IATF 16949:2016, ISO 9001, VDA 6.1 a ISO 14001.

Více o lektorovi
↑ nahoru

Ing. Ludvík Filip

foto lektora Ludvík Filip

Je absolventem SPŠ stavební v Brně a během svého života prošel pozicemi ve firmách na všech úrovních od dělníka až po ředitele. V roce 2011 ukončil bakalářské vzdělání v oboru Manažerská ekonomika, které v r. 2014 rozšířil o magisterské studium Obchod a marketing.

Působí jako poradce, konzultant, lektor, auditor a hodnotitel Národní ceny kvality ČR, přednáší na Vysoké škole finanční a správní Praha předměty Řízení kvality a Řízení podniku.

Je držitelem personálního certifikátu Manažer kvality, manažer EMS, Lead auditor kvality a Hodnotitel Národní ceny kvality ČR. Je certifikovaným lektorem dalšího vzdělávání AIVD.

Více o lektorovi
↑ nahoru

Ing. Tomáš Hezina, Ph.D.

foto lektora Tomáš Hezina

Je absolventem Zemědělské fakulty a následně doktorského studia v oboru Aplikovaná a krajinná ekologie.

Pracoval v automobilovém průmyslu, kde se specializoval na systémy řízení. V současné době působí jako poradce, lektor a auditor systémů EMS, QMS, OHSAS a BOZP.

Je držitelem certifikátů Manažer EMS, QMS a auditor EMS, QMS, OHSAS a BOZP.

Více o lektorovi
↑ nahoru

Tomáš Hochman

foto lektora Tomáš Hochman

Po absolvování technického vzdělání dlouhodobě působí ve složkách Integrovaného záchranného sboru ČR, kde v pozici instruktora Ministerstva vnitra ČR školí a vede výcviky příslušníků IZS, úzce spolupracuje s Hasičským záchranným sborem, Zdravotní záchrannou službou a Leteckou službou Ministerstva vnitra.

Je zkušeným lektorem a držitelem certifikátu Manažer vzdělávání dospělých AIVD. Působí jako garant praktického výcviku poskytování první pomoci.

Více o lektorovi
↑ nahoru

Ing. Jiří Chaloupka

foto lektora Jiří Chaloupka

Po absolvování Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské pracoval v útvaru spolehlivosti ve VÚ ČKD Praha. Jako soukromý konzultant v oboru zabezpečování jakosti spolupracuje s a. s. ŠKODA Auto, Pramet Šumperk, Barum Otrokovice aj. Je manažerem jakosti EOQ, DGQ a ČSJ a zkušeným lektorem v kurzech o kvalitě a jejím zlepšování.

Převážná většina jeho zákazníků patří k dodavatelům do automobilového průmyslu. Spolupracoval však i s dodavateli do armády, letectví, potravinářství, zdravotnictví apod.

Vydal knížku „Jednoduše kvalita“.

Více o lektorovi
↑ nahoru

JUDr. Pavel Jindřich

foto lektora Pavel Jindřich

Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Byl podnikovým právníkem, od roku 1991 působí v oblasti pracovního práva a personalistiky. Ve společnosti Unilever 15 let zajišťoval přípravu kolektivních smluv, pracovních řádů, vnitřních mzdových a ostatních předpisů v oblasti HR a dále vzorů pracovněprávních dokumentů. Několik let byl vedoucím personálního útvaru výrobní provozovny této firmy Povltavské tukové závody v Nelahozevsi. Od roku 2000 provádí odborná školení zákoníku práce a souvisejících právních předpisů pro HR a všechny úrovně vedoucích zaměstnanců se zaměřením na jejich praktickou aplikaci v každodenní firemní praxi. Od roku 2006 působí jako odborný poradce a lektor pracovního práva a personalistiky.

Více o lektorovi
↑ nahoru

Věra Komrsová

foto lektora Věra Komrsová

Je absolventkou SPŠCH, oborů Analytická chemie a Ekologie krajiny Praha, dále studovala na Univerzitě Pardubice.

Má za sebou dlouhodobou odbornou praxi, během které z titulu funkce PVJ v organizaci zaváděla a udržovala systém managementu jakosti.

Po absolvování dalšího odborného výcviku v oboru jakosti získala certifikáty QM a QA EOQ, Manažer CSR. Je certifikovanou lektorkou dalšího vzdělávání AIVD.

V současné době pracuje jako nezávislá poradkyně a auditorka systémů managementu kvality a environmentu a lektorsky působí v kurzech managementu kvality včetně prostředí IATF 16949.

Více o lektorovi
↑ nahoru

PhDr. František Kučera

foto lektora František Kučera

Absolvent Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, zkušený psycholog s bohatou odbornou praxí. V minulosti působil ve školství a zdravotní sféře. V současné době působí jako pedagog, individuální i skupinový psychoterapeut, odborný poradce, supervizor, kouč a lektor.
S AGENTUROU ÁMOS spolupracuje v otevřených i podnikových kurzech zaměřených především na rozvoj psychosociálních, komunikačních a manažerských dovedností.
Dlouhodobě se podílí na přípravě a realizaci kurzů pro řídící pracovníky všech úrovní managementu. V rámci své odborné psychoterapeutické praxe vede i výcviky pro začínající psychoterapeuty.

Více o lektorovi
↑ nahoru

Mgr. Irena Kučerová

foto lektora Irena Kučerová

Absolventka UK oboru supervize a řízení v sociálních a zdravotnických organizacích, na Pražské vysoké škole psychosociálních studií získala psychoterapeutické vzdělání a od r. 2005 zde vede studijní komunity a semináře s orientací na rozvoj poradenských a komunikačních dovedností.

Krátce působila v oblasti sociálních služeb a personalistice. V současné době pracuje jako terapeutka v krizovém centru, kde se věnuje především individuální psychoterapii dospělých a adolescentů.

Více o lektorovi
↑ nahoru

Ing. Jiří Láska

foto lektora Jiří Láska

Absolvoval Vysokou školu strojní a textilní v Liberci v oboru obrábění a montáž. Již v diplomové práci se zaměřil na aplikaci metody FMEA. Má dlouholetou praxi ve strojírenských podnicích automobilového průmyslu na pozici vedoucího jakosti. Zaměřil se na implementaci, rozvoj a řízení kvality v těchto závodech. Spolupracoval na zavádění nových výrobních programů pro automobilky AUDI, Škoda, Bentley, Daimler, Toyota, Honda, Suzuki.

V řadě odborných kurzů získal mnoho zkušeností, které aplikoval do praxe. Absolvoval kurz Manažera jakosti, interního auditora pro ISO 9001, ISO/TS 16949 a ISO 14001, externího auditora, G8D metodiku, Design of Experiments, interního lektora, odpovědnost za výrobek, Lean manufacturing, Six Sigma – Green Belt a procesní auditor dle VDA 6.3. Ve firmách působil i jako interní školitel.

V dnešní době působí jako externí poradce a interim manažer.

Více o lektorovi
↑ nahoru

Olga Lošťáková, M.A.

foto lektora Olga Lošťáková

Specializuje se na školení komunikace, prezentační a lektorské dovednosti, time a stress management a emoční inteligenci. Pro tréninky Olgy je charakteristická vysoká míra interaktivity. Do svých školení vkládá zkušenosti získané v rámci manažerského a konzultantského působení v oblasti HR a vzdělávání (poradenství pro společnosti v oblasti výroby, IT, FMCG, obchodní řetězce, finanční sféru) a a sebe-rozvojových programů (např. koučovací výcvik Results Coaching System, NLP Practitioner atd.).

Je spoluautorkou knihy „Obchodní a manažerská prezentace“ (Grada, 2010). V roce 2015 získala LIGS AWARDS: Ocenění Osobnost vzdělávání dospělých 2014 v kategorii Praktická aplikace vzdělávání dospělých a andragogiky (trenér, školitel, lektor, tutor, kouč apod.)“.

Více o lektorovi
↑ nahoru

Ing. Jan Matuský

foto lektora Jan Matuský

Po absolvování vysokoškolského technického vzdělání působil jako odborný asistent na KOM FS Technické univerzity v Liberci, kde současně vedl metrologickou laboratoř a byl členem Akademického senátu FS TUL.

Působí jako poradce a certifikovaný lektor, konzultant a auditor QMS a štíhlé výroby. Je vedoucím odborné skupiny ČSJ Metrologie.

Absolvoval řadu odborných kurzů, je držitelem certifikátu Manažer kvality, auditor kvality, lektor-konzultant IV. stupně a poradce systému managementu, auditor procesu 6.3 a Kaisen Basic. Je certifikovaným lektorem dalšího vzdělávání AIVD.

Ve své odborné praxi se zaměřuje zejména na řízení kvality, metrologii, statistické aplikace a štíhlou výrobu.

Více o lektorovi
↑ nahoru

Ing. Helena Nováková

foto lektora Helena Nováková

Je absolventkou Fakulty strojní Českého vysokého učení technického v Praze. Má dvacetiletou praxi v oblasti řízení kvality v českých i zahraničních firmách zaměřených na vývoj a výrobu zdravotnických prostředků a jejich uvádění na trh.

V současné době působí jako auditor, lektor a poradce v oblastech systémů kvality, především dle ISO 13485 a FDA požadavků (amerického trhu) 21 CFR Part 820. Lektorskou a konzultantskou činnost nabízí v českém i anglickém jazyce.  Věnuje se i mentorské činnosti zaměřené na rozvoj manažerů kvality.

 

Více o lektorovi
↑ nahoru

Ing. Jiří Šebestík

foto lektora Jiří Šebestík

Po absolvování vysokoškolského vzdělání na Stavební fakultě ČVUT Praha pracoval v různých technických a řídících funkcích ve velkých, především stavebních firmách. V oboru kvality dlouhodobě spolupracuje s Českou společností pro jakost Praha, ať již jako člen dozorčí rady, nebo jako lektor a konzultant. Od roku 1992 působí jako expert, konzultant, auditor, lektor, odborně způsobilá osoba v PO a v BOZP i jako Koordinátor na staveništi. 

Je absolventem řady odborných kurzů v oboru kvality, environmentálních systémů, BOZP a PO. Získané teoretické znalosti dokáže poutavým způsobem předávat posluchačům jím vedených kurzů a odborných školení, kteří pravidelně oceňují především jeho praktické zkušenosti a schopnost podělit se o ně motivačním způsobem s ostatními.

Více o lektorovi
↑ nahoru

Ing. Pavel Sodomka, ING-PAED IGIP

foto lektora Pavel Sodomka

Po absolvování strojní fakulty ČVUT Praha působil postupně v různých odborných a řídících funkcích v průmyslových podnicích a obchodních firmách.

Získaných zkušeností využívá v poradenské činnosti a při přípravě a realizaci vzdělávacích programů.

Je řádným členem Mezinárodní společnosti pro inženýrskou pedagogiku EU a Asociace trenérů a konzultantů managementu ČR.

Více o lektorovi
↑ nahoru

Mgr. Ivana Sodomková

foto lektora Ivana Sodomková

Je absolventkou Fakulty žurnalistiky UK v Praze a spoluzakladatelkou Agentury ÁMOS.

Dlouhodobých praktických zkušeností využívá při organizování vzdělávacích akcí, kde sama i lektorsky působí.

Specializuje se na problematiku psychosociálních a komunikačních dovedností.

Je certifikovanou lektorkou AIVD a řádnou členkou Asociace trenérů a konzultantů managementu ČR.

Více o lektorovi
↑ nahoru