Základy systémové kvality

Účastníci našich kurzů ke kvalitě občas v rámci zpětné vazby uvádějí, že se jim nedostává některých základních znalostí, které by jim umožnily lepší pochopení probírané látky. Nejsou to jen ti, kdo změnili zaměstnání a dostali se do – z hlediska kvality – náročnějšího prostředí, ale v řadě případů i absolventi, kteří se dostali se systémovou kvalitou do styku pouze ve škole (třeba i vysoké). Tento kurz může vhodně doplnit mezeru ve stávající nabídce programů na trhu vzdělávání.

Záměr

Seznámit účastníky kurzu s obsahem základních pojmů systémové kvality, s nimiž běžně přicházejí do styku ve svém pracovním zařazení ve firmě se zavedeným a certifikovaným systémem managementu kvality.

Určeno

Pracovníkům útvarů zabezpečování kvality ve výrobních firmách, interním auditorům a všem ostatním, kteří se potřebují v systému managementu lépe orientovat.

Obsah

 • Co je kvalita (znaky kvality vč. jejich zadání, pomy jako chyba, vada, neshoda,…)
 • Typy specifikací (zákaznické, mezinárodní normy, zákonné požadavky,….)
 • Kvalita výrobku – základní charakteristiky
 • Proces (model želvy, typy auditů, hodnocení výkonnosti procesů- např. ppm,…)
 • Systém managementu kvality (ISO 9001/IATF 16949)
 • Přehled některých základních pojmů a nástrojů v oblasti kvality
 • Co je kontrolní plán a jaký má být jeho obsah, typy výrobních kontrol
 • Zacházení s neshodným/podezřelým dílem
 • Reklamace a jak se řeší
 • Postupy řešení problémů  (8D, 5Why, Ishikawa,…), zlepšování
 • Typy auditů (systémový, procesní, výrobkový/ 1., 2. a 3. stranou
 • Základy metrologie (k čemu slouží kalibrace měřidel, co to je, co je systém měření, MSA)

Zakončení

Účastníkům bude vystaveno OSVĚDČENÍ o absolvování s uvedením rozsahu 8 hodin a obsahové náplně kurzu.

Poznámka

08:30 – 09:00 Prezence

09:00 – 17:00 Odborný program

Kurz je možno realizovat jako podnikový přímo u zákazníka se zaměřením na jeho vlastní problematiku. Nabídku na vyžádání rádi zpracujeme.

Účastnický poplatek

3300 Kč bez DPH (3993 Kč včetně 21 % DPH)

Aktuálně nemáme otevřené žádné termíny

Máte zájem o tento kurz? Napište nám. Třeba o termínu přemýšlíme a pomůžete nám k jeho naplnění.

  Váš email