Timemanagement a zvládání stresu

Výcvikový program nabízí nejen teoretické poznatky, ale prostřednictvím vlastního zážitku také řadu praktických dovedností a nástrojů, jak si určit priority pro soukromou i pracovní sféru, jak efektivně plánovat rozvoj vlastní osobnosti, zejména s využitím vnitřní motivace jako pozitivního nástroje pro naplnění stanovených cílů. Zároveň poskytne návody, jak se účinněji vyrovnávat s prožitkem aktuálního dlouhodobého stresu tak, abychom předešli vyčerpání organismu či syndromu vyhoření, zůstali výkonní a v rámci možností také vyrovnaní a spokojení.

Záměr

Poskytnout účastníkům inspiraci pro využití získaných vědomostí a osvojených dovedností v každodenním životě s ohledem na profesní roli, situaci i pracovní prostředí, ve kterém se účastníci denně pohybují.

Určeno

Manažerům všech stupňů  řízení, obchodním zástupcům, prodejcům, mistrům, asistentkám  a  sekretářkám,  interním  auditorům, zaměstnancům  státní  správy, úřadů a institucí.

Obsah

 • Vlastní potřeby a motivace jako účinný nástroj rozvoje osobnosti
 • Priority – osobní a pracovní priority, důležitost jejich vzájemného souladu
 • Timemanagement a selfmanagement jako osvědčená redukce stresu
 • Efektivní práce s časem jako osobní proces směřující k uskutečňování vizí ve shodě s vlastní přirozeností
 • Spouštěče stresu a jejich identifikace
 • Zákonitosti vzniku stresových reakcí a jak je včas rozpoznat
 • Krátkodobý stres a způsoby jeho zvládání
 • Jak na chronický (dlouhodobý) stres
 • Emoce a stres
 • Naše tělo a stres
 • Cvičení, modelové situace

Zakončení

Účastníkům bude vystaveno OSVĚDČENÍ o absolvování s uvedením rozsahu a obsahové náplně kurzu.

Poznámka

08:30 – 09:00 Prezence
09:00 – 17:00 Odborný program

Během programu bude účastníkům podáno občerstvení (káva, čaj, minerálka, chlebíčky, ovoce, zákusek).

Kurz je možno realizovat jako podnikový přímo u zákazníka se zaměřením na jeho vlastní problematiku. Nabídku na vyžádání rádi zpracujeme.

 

Účastnický poplatek

2800 Kč bez DPH (3388 Kč včetně 21 % DPH)

Aktuálně nemáme otevřené žádné termíny

Máte zájem o tento kurz? Napište nám. Třeba o termínu přemýšlíme a pomůžete nám k jeho naplnění.

Váš email