Řízení rizik podle normy ČSN EN ISO 9001:2016

Rizika každá firma – pokud chtěla přežít – hodnotila dnes a denně, bez ohledu na akcentovaný požadavek normy ČSN EN ISO 9001:2016. Jen se o nich mnohdy nemluvilo jako o analýze a řízení rizik, ale byla to prostě „jen“ reakce na okolní prostředí a nastavení preventivních opatření. A o tom to celé vlastně je. Nehledejme problémy tam, kde nejsou, jen si osvěžme své znalosti a dovednosti a využijme stávající nástroje a naučme se je efektivně používat.

Záměr

Poskytnout účastníkům důležité informace o jednoduchých metodách analýzy rizik, které umožní nacházet kořenové příčiny problémů, vyhodnocovat rizika a nastavovat účinná nápravná a preventivní opatření.

Určeno

Pracovníkům útvarů kvality, manažerům a vedoucím pracovních týmů. Vhodné pro všechny, kteří jsou zapojeni do řešení „problémů“ ve firmách, pro všechny, kdo jsou zapojeni do zlepšování.

Obsah

 • Co jsou to rizika – obecné popsání rizik a jejich rozdělení
 • Hospodárnost a efektivnost
 • Náklady nekvality
 • Oblasti rizik v normě ISO 9001:2015
 • Kam se nám ztratila preventivní opatření v normě ISO 9001:2015
 • 6 M
 • Situační analýza 7C
 • SWOT analýza – jednoduchá a mnohdy si s ní vystačíme
 • Různé druhy rizikových analýz, a z nich zejména:
  • FMEA – na procesy a výrobky se nám hodí nejvíce
  • FTA – pokud chceme řídit stroje efektivně
  • Management kontinuity činností organizace – Business Continuity Management (BCM) – ČSN BS 25999-1:2009
 • Řízení bezpečnosti informací – konkurence by si „smlsla“
 • Řízení finančních rizik
 • A konečné řešení ……

Zakončení

Účastníkům bude vystaveno OSVĚDČENÍ o absolvování s uvedením rozsahu 8 hodina obsahové náplně kurzu.

Poznámka

08:30 – 09:00 Prezence

09:00 – 17:00 Odborný program

Během programu bude účastníkům podáno občerstvení (káva, čaj, minerálka, chlebíčky, ovoce, zákusek).

Kurz je možno realizovat jako podnikový přímo u zákazníka se zaměřením na jeho vlastní problematiku. Nabídku na vyžádání rádi zpracujeme.

Na toto školení vhodně navazuje kurz „FMEA (Analýza rizik)“.

Účastnický poplatek

3300 Kč bez DPH (3993 Kč včetně 21 % DPH)

Aktuálně nemáme otevřené žádné termíny

Máte zájem o tento kurz? Napište nám. Třeba o termínu přemýšlíme a pomůžete nám k jeho naplnění.

Váš email