Prezentační dovednosti v praxi

Schopnost dobře se prezentovat, zaujmout, přesvědčit a získat partnera na svou stranu v rámci běžné interní komunikace, a zároveň umět vystoupit jako řečník i před početnějším posluchačským publikem, patří v dnešní době k základním manažerským /nejen/ dovednostem. Umění komunikace je jednou z klíčových dovedností současného reprezentanta trhu práce, a pokud zaměstanci dokáží profesionálně a s přehledem prezentovat sebe i pracovní záležitosti před kolegy, obchodními partnery, či klienty, jejich cena roste.

Nedílnou součástí interaktivního kurzu je zpracování vlastní prezentace s libovolným tématem v rozsahu maximálně 10 minut a ochota prezentovat tento materiál přímo na kurzu. Účastníci mohou použít i prezentaci, kterou například běžně využívají ve své praxi.

Záměr

Navázat na dosavadní znalosti a zkušenosti účastníků a poskytnout jim prostor pro vlastní prezentaci. V tvůrčí atmosféře zprostředkovat účastníkům rozvojovou zpětnou vazbu k formě jejich prezentace, poskytnout nové dovednosti a techniky s cílem mluvit kultivovaně, zajímavě a zaujmout přirozeností a sebejistotou zároveň.

Určeno

Manažerům všech stupňů řízení, obchodním zástupcům, prodejcům, vedoucím i liniovým zaměstnancům státní správy, úřadů a institucí. Všem, kdo chtějí zdokonalit své komunikační a prezentační dovednosti, působit přesvědčivě, zbavit se zbytečné trémy a obvyklých problémů spojených s vystupováním na veřejnosti.

Obsah

  • příprava prezentace, cílová skupina posluchačů, stanovení cíle prezentace
  • osobnost řečníka – zaujetí pro téma, motivace pro vystoupení, osobní příprava
  • stanovení obsahu a jednotlivých kroků prezentace, typografie a úprava
  • reakce na dotazy publika, námitky a zpětná vazba
  • neverbální komunikace – postoj, gesta, mimika, oční kontakt a úsměv
  • efektní závěr – čím zakončit prezentaci

Zakončení

Účastníkům bude vystaveno OSVĚDČENÍ o absolvování s uvedením rozsahu a obsahové náplně kurzu.

Poznámka

08:30 – 09:00 Prezence
09:00 – 17:00 Odborný program

Během programu bude účastníkům podáno občerstvení (káva, čaj, minerálka, chlebíčky, ovoce, zákusek)

Kurz je možno realizovat jako podnikový přímo u zákazníka se zaměřením na jeho vlastní problematiku. Nabídku na vyžádání zpracujeme.

Účastnický poplatek

3300 Kč bez DPH (3993 Kč včetně 21 % DPH)

Aktuálně nemáme otevřené žádné termíny

Máte zájem o tento kurz? Napište nám. Třeba o termínu přemýšlíme a pomůžete nám k jeho naplnění.

Váš email