Pracovní právo a personalistika v roce 2020

Každodenní personalistická praxe přináší potřebu znát nejen aktuální platnou právní úpravu zákoníku práce a související právní předpisy, ale i judikaturu v oblasti pracovního poměru a schopnost ji aplikovat. Seminář obsahuje aktuální informace k schváleným i připravovaným změnám právních předpisů, které mají dopad do práce personalistů.

Jaký je postup při zavedení elektronických neschopenek?

Jak snížit HR náklady?

Co je obsahem upraveného návrhu velké novely zákoníku práce?

Odpovědi na tyto dotazy se dozvíte na tomto školení. Čím dříve se seznámíte s těmito změnami, tím dříve budete připraveni na jejich aplikaci ve své praxi.

 

Záměr

Poskytnout komplexní přehled o aplikaci již schválených i připravovaných změn právních předpisů v oblasti pracovního práva a personalistiky k datu konání školení, které mají největší dopad do praxe.

Určeno

Kurz je určen všem zaměstnancům v oblasti lidských zdrojů v podnikatelské sféře.

Obsah

 • Elektronické neschopenky
 • Dohoda o mlčenlivosti s osobami zpracovávajícími osobní údaje
 • Novinky v zaměstnávání cizinců, kontroly agenturního a nelegálního zaměstnávání
 • Přehled právních nástrojů optimalizace HR nákladů bez propouštění a s propouštěním nejen v době hospodářské krize
 • Zvýšení minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy od 1. 1. 2020
 • Navýšení rodičovského příspěvku
 • Návrh velké novely zákoníku práce:
 • Změny v doručování písemností zaměstnanci a zaměstnavateli
 • Změny při vyslání zaměstnance do jiného členského státu EU
 • Změna koncepce dovolené
 • Další změny právních předpisů a aktuální judikatura

Zakončení

Účastníkům bude vystaveno OSVĚDČENÍ o absolvování s uvedením rozsahu 6 hodin a obsahové náplně kurzu.

Poznámka

8:30 – 9:00 Prezence
9:00 – 15:00 Odborný program

Během programu bude účastníkům podáno občerstvení (káva, čaj, minerálka, ovoce, chlebíčky, zákusek).

Kurz je možno realizovat jako podnikový přímo u zákazníka se zaměřením na jeho vlastní problematiku. Nabídka včetně referencí na vyžádání.

Účastnický poplatek

3000 Kč bez DPH (3630 Kč včetně 21 % DPH)

Aktuálně nemáme otevřené žádné termíny

Máte zájem o tento kurz? Napište nám. Třeba o termínu přemýšlíme a pomůžete nám k jeho naplnění.

Váš email