Pracovní právo a personalistika v roce 2019

Víte o tom, že se chystá další novelizace zákoníku práce a co jejím obsahem?

Jak bude zvýšena minimální mzda a nejnižší úrovně zaručené mzdy?       

Jaké jsou zkušenosti se změnami právní úpravy pracovně-lékařských prohlídek?

Odpovědi na tyto dotazy se dozvíte na tomto školení. Čím dříve se seznámíte s těmito změnami, tím dříve budete připraveni na jejich aplikaci ve své praxi.

Záměr

Poskytnout komplexní přehled o aplikaci již schválených i připravovaných změn právních předpisů v oblasti pracovního práva a personalistiky k datu konání školení, které mají největší dopad do praxe.

Určeno

Především personalistkám a personalistům všech typů organizací a podnikatelských subjektů, odborovým funkcionářům jakož i všem ostatním, jichž se problematika pracovního práva týká.

Obsah

  • Aplikace změn právní úpravy u vstupních, periodických a výstupních lékařských prohlídek
  • Novinky v zaměstnávání cizinců, mimořádné kontroly agenturního a nelegálního zaměstnávání
  • Vyšetření na zjištění alkoholu
  • Zvýšení minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy od 1. 1. 2019
  • Návrh novely zákoníku práce od 1. 7. 2019 a 1. 1. 2020:

Změna koncepce dovolené

Automatický mechanismus valorizace minimální mzdy

Odměny z dohod mimo pracovní poměr ve výši nejméně nejnižší úrovně zaručené mzdy

Návrat z rodičovské dovolené na původní práci a pracoviště

Zásadní změny v doručování písemností zaměstnanci a zaměstnavateli

Sdílené pracovní místo

  • Další změny právních předpisů a aktuální judikatura v oblasti pracovního práva

Zakončení

Účastníkům kurzu bude vystaveno OSVĚDČENÍ s uvedením rozsahu a obsahové náplně proškolení.

Poznámka

8:30 – 9:00 Prezence
9:00 – 15:00 Odborný program

V rámci školení bude uvedena řada příkladů z praxe a zodpovězeny dotazy.

Během programu bude účastníkům podáno občerstvení (káva, čaj, minerálka, ovoce, chlebíčky, zákusek), s přestávkou na oběd se neuvažuje.

Kurz je možno realizovat jako podnikový přímo u zákazníka se zaměřením na jeho vlastní problematiku. Nabídka včetně referencí na vyžádání.

Účastnický poplatek

2800 Kč bez DPH (3388 Kč včetně 21 % DPH)

Aktuálně nemáme otevřené žádné termíny

Máte zájem o tento kurz? Napište nám. Třeba o termínu přemýšlíme a pomůžete nám k jeho naplnění.

Váš email