Plánování kvality (APQP)

Plánování kvality produktu je strukturovaný proces, během kterého se definují kroky nezbytné pro zabezpečení toho, aby produkt vyhovoval požadavkům zákazníka. Cílem plánování kvality produktu je usnadnit komunikaci mezi všemi, kterých se včasné dokončení všech požadovaných kroků týká. Moderní plánování kvality produktu (APQP) je projektovou záležitostí a vyžaduje znalost souvisejících nástrojů a metod na takové úrovni, aby bylo se zárukou zabezpečeno dosažení požadovaných parametrů kvality u finálního produktu.

Záměr

Seznámit s principy projektového managementu a jejich uplatněním při aplikaci APQP v praxi. Vysvětlit si základní nástroje a metody plánování kvality a naučit se tyto prostředky v praktických postupech plánování kvality používat.

Určeno

Manažerům a technikům kvality, manažerům projektů, pracovníkům útvarů zabezpečování jakosti, vývojářům a konstruktérům. Zvláště vhodné pro dodavatele automobilového průmyslu.

Obsah

Co rozumíme pod pojmem „Plánování kvality“

Projektový management a jeho hlavní zásady, plánování projektu

Cíle kvality projektu, plánování kvality procesu a výrobku

Základní nástroje a metody pro plánování kvality:

  • Principy PDCA při plánování kvality
  • Ganttův diagram, metoda CPM
  • SPC, statistické přejímky
  • Audit procesu a produktu
  • QFD a FMEA
  • 8D Report

Specifické požadavky zákazníků na projekt a plány kvality

Pokročilé plánování kvality výrobků (APQP – AIAG)

Etapy APQP a postup při jejich zabezpečování v praxi

Praktické zkušenosti ze zavádění APQP ve firmách

Zakončení

Účastníkům bude vystaveno OSVĚDČENÍ o absolvování s uvedením rozsahu a obsahové náplně kurzu.

Poznámka

Kurz je možno realizovat jako podnikový přímo u zákazníka se zaměřením na jeho vlastní problematiku. Nabídku na vyžádání rádi zpracujeme.

Účastnický poplatek

4800 Kč bez DPH (5808 Kč včetně 21 % DPH)

Aktuálně nemáme otevřené žádné termíny

Máte zájem o tento kurz? Napište nám. Třeba o termínu přemýšlíme a pomůžete nám k jeho naplnění.

Váš email