Novinky v oblasti pracovního práva

Podstatná část školení je věnována problematice převádění dovolené do roku 2022, dočerpání zbývajících hodin dovolené, zastřeného zprostředkování zaměstnání, kontrolám inspekce práce, ochraně oznamovatelů protiprávních jednání (tzv. whistleblowingu) a práci z domova. Tato témata se netýkají jen zaměstnanců HR, ale i managementu.

Pro seznámení s novinkami v oblasti pracovního práva bezpochyby platí známé pravidlo „Čím dříve, tím lépe!“. Kromě jiného budete seznámeni s praktickými zkušenostmi z kontrolních akcí inspekce práce „Férová práce“.

Záměr

Poskytnout komplexní přehled o všech novinkách v oblasti pracovní práva, která mají největší dopad do praxe. V rámci školení budou účastníci seznámeni i s dalšími připravovanými změnami právních předpisů v oblasti pracovního práva a personalistiky k datu konání školení.

Určeno

Kurz je určen všem zaměstnancům v oblasti lidských zdrojů v podnikatelské sféře a manažerům na všech stupních řízení.

Obsah

 • Problematické otázky nové právní úpravy dovolené
 • Nový přestupek umožnění zastřeného zprostředkování zaměstnání od 1. 8. 2021; zkušenosti z kontrol inspekce práce
 • Návrh zákona o ochraně oznamovatelů protiprávních jednání
 • Práce na tzv. home office
 • Judikát Nejvyššího soudu k seznámení s rozvrhem pracovní doby
 • Pracovní doba a práce přesčas
 • Změny otcovské, dlouhodobého ošetřovného a ošetřovného
 • Návrh zvýšení minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy
 • Další změny a návrhy změn právních předpisů k datu konání školení

Zakončení

Účastníkům bude vystaveno OSVĚDČENÍ o absolvování s uvedením rozsahu 6 hodin a obsahové náplně kurzu.

Poznámka

8:30 – 9:00 Prezence
9:00 – 15:00 Odborný program

Během programu bude účastníkům podáno občerstvení (káva, čaj, minerálka, ovoce, chlebíčky, zákusek).

Kurz je možno realizovat jako podnikový přímo u zákazníka se zaměřením na jeho vlastní problematiku. Nabídka včetně referencí na vyžádání.

 

 

 

Cena kurzu

3000 Kč/osoba bez DPH (3630 Kč včetně 21 % DPH)

Cena platí pro 1 osobu v otevřeném kurzu.

Rádi Vám připravíme tento kurz i v podnikovém provedení u Vás ve firmě včetně možnosti on-line semináře.

Aktuálně nemáme otevřené žádné termíny

Máte zájem o tento kurz? Napište nám. Třeba o termínu přemýšlíme a pomůžete nám k jeho naplnění.

  E-mail nebo telefon