Novela ZP a praktický vliv COVID-19 na pracovní právo

Dne 26. 6. 2020 byla ve Sbírce zákonů pod č.285/2020 Sb. publikována tzv. velká novela zákoníku práce s  účinností části ustanovení od 30. července 2020 a části ustanovení od 1. ledna 2021, která obsahuje zejména nová pravidla doručování výpovědí a dalších pracovněprávních písemností, vysílání zaměstnanců do jiných států Evropské unie, výpočtu a čerpání dovolené a poskytování pracovního volna s náhradou mzdy pro zaměstnance zajišťující letní tábory a sportovní soustředění pro děti a mládež.

Záměr

Poskytnout komplexní přehled o obsahu ustanovení novely zákoníku práce, která mají největší dopad do praxe a dále s praktickými zkušenostmi z koronavirové pandemie v oblasti pracovního práva.

V rámci školení budou účastníci seznámeni i s dalšími připravovanými změnami právních předpisů v oblasti pracovního práva a personalistiky k datu konání školení.

Určeno

Kurz je určen všem zaměstnancům v oblasti lidských zdrojů v podnikatelské sféře.

Obsah

Návrh novely zákoníku práce:

  • Změna koncepce dovolené, příklady výpočtů dovolené, krácení dovolené
  • Zásadní změny v doručování písemností zaměstnanci a zaměstnavateli
  • Vysílání zaměstnanců v zemích EU
  • Nové podmínky převodu činnosti zaměstnavatele
  • Sdílené pracovní místo
  • Pracovní volno pro zaměstnance zajišťující dětské tábory

Praktické zkušenosti z koronavirové pandemie v oblasti pracovního práva

Návrhy změn právních předpisů k datu konání školení

Zakončení

Účastníkům bude vystaveno OSVĚDČENÍ o absolvování s uvedením rozsahu 6 hodin a obsahové náplně kurzu.

Poznámka

8:30 – 9:00 Prezence
9:00 – 15:00 Odborný program

Během programu bude účastníkům podáno občerstvení (káva, čaj, minerálka, ovoce, chlebíčky, zákusek).

Kurz je možno realizovat jako podnikový přímo u zákazníka se zaměřením na jeho vlastní problematiku. Nabídka včetně referencí na vyžádání.

Aktuálně nemáme otevřené žádné termíny

Máte zájem o tento kurz? Napište nám. Třeba o termínu přemýšlíme a pomůžete nám k jeho naplnění.

    Váš email