ISO 45001:2018 jako náhrada za OHSAS 18001:2007

Od 12. března 2018 je v originále dostupná nová norma ISO 45001, která nahrazuje normu OHSAS 18001:2007 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – požadavky. Má nejen novou strukturu, harmonizovanou s ostatními důležitými systémovými normami, ale přináší i řadu ostatních větších či menších změn. Podmínkou certifikace systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je během tříletého přechodného období novelizované požadavky do stávajících podmínek aplikovat.

Záměr

Poskytnout aktuální informace o konečné podobě obsahové náplně nové normy ISO 45001:2018. Interním auditorům BOZP poskytnout možnost povinného doškolení v dané oblasti a vystavit jim o tomto doškolení doklad.

Určeno

Především manažerům integrovaných systémů managementu ve firmách s certifikovaným subsystémem managementu BOZP podle OHSAS a interním auditorům BOZP, kteří potřebují k udržení odborné způsobilosti pro výkon této funkce absolvovat povinné odborné doškolení ve smyslu požadavku normy ČSN EN ISO 19011:2018.

Obsah

  • Norma ISO 45001:2015 jako náhrada za OHSAS 18001:2007 – Systémy managementu bezpečnosti a ochranu zdraví při práci – Požadavky
  • Norma ISO 45001:2018 – Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – obsah hlavních požadavků nové normy
  • Struktura nové normy podle Annex SL (10 kapitol) – soulad se strukturou norem ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015
  • Postup při přechodu z normy OHSAS 18001:2007 na novou normu ISO 45001:2018, tříleté přechodové období
  • Praktické zkušenosti z poradenství a certifikací ve firmách se zavedenými systémy managementu
  • Závěrečná diskuse a zodpovězení dotazů

Zakončení

Účastníkům kurzu bude vystaveno OSVĚDČENÍ s uvedením rozsahu 6 hodin a obsahové náplně proškolení.

Poznámka

8:30 – 9:00 Prezence

9:00 – 15:00 Odborný program

Během programu bude účastníkům podáno občerstvení (káva, čaj, minerálka, ovoce, chlebíčky, zákusek).

Kurz je možno realizovat jako podnikový přímo u zákazníka se zaměřením na jeho vlastní problematiku. Nabídka včetně referencí na vyžádání.

Aktuálně nemáme otevřené žádné termíny

Máte zájem o tento kurz? Napište nám. Třeba o termínu přemýšlíme a pomůžete nám k jeho naplnění.

    Váš email