Nakládání s chemikáliemi podle REACH a CLP

Asi každý, kdo v rámci svého funkčního zařazení ve firmě nebo v organizaci alespoň částečně přichází do styku s oblastí nakládání s chemickými látkami a přípravky, má své zkušenosti s poměrně rozsáhlou legislativou, která tyto činnosti reguluje. Tato legislativa je současně v důsledku permanentních změn v řídících dokumentech EU podrobována neustálému rozšiřování. Nabízeným kurzem, vedeným zkušeným lektorem praktickou formou, chceme seznámit se současnou závaznou podobou legislativy v dané oblasti a pomoci tak ke kvalifikovanější orientaci zúčastněných.

Záměr

Vysvětlit požadavky legislativy platné pro oblast nakládání s chemikáliemi, která je v současné době silně ovlivňována a aktualizována shodně pro všechny členské státy EU.

Určeno

Především pracovníkům odpovědným v organizacích a firmách za ochranu životního prostředí a za oblast BOZP.

Obsah

  • Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a přípravcích vč. prováděcích předpisů a jeho současné platné znění
  • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a jeho současná podoba
  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) vč. prováděcích předpisů a pozdějších úprav
  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008, o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP) a jeho současné znění
  • Diskuse, zodpovězení dotazů účastníků

Zakončení

Účastníkům bude vystaveno OSVĚDČENÍ o absolvování s uvedením rozsahu 6 hodin a obsahové náplně kurzu.

Poznámka

8:30 – 9:00 Prezence
9:00 – 15:00 Odborný program

Během programu bude účastníkům podáno občerstvení (káva, čaj, minerálka, ovoce, chlebíčky, zákusek).

Kurz je možno realizovat jako podnikový přímo u zákazníka se zaměřením na jeho vlastní problematiku. Nabídku na vyžádání rádi zpracujeme.

Účastnický poplatek

3000 Kč bez DPH (3630 Kč včetně 21 % DPH)

 
Objednat kurz →
 

Nakládání s chemikáliemi podle REACH a CLP

Zvolte termín

Objednavatel kurzu

Vaše jméno, příjmení, titul *
Váš telefon (přímá linka) *
Váš email *
Jste zároveň účastníkem kurzu? *

Účastníci kurzu

Objednáváte-li kurz pouze pro sebe, účastníky nevyplňujte.
Jinak přidejte účastníka kurzu >>

Fakturační údaje

Název firmy *
Ulice, město, psč *
IČO *
DIČ
Email pro zaslání faktury (používáte-li elektronické vyúčtování)

Ubytování, bonus, osvědčení

Chci zajistit ubytování na kurz
V předvečer kurzuV době konání kurzu
Osvědčení o absolvování zašleme
E-mailem na adresu objednavateleČeskou poštou na adresu firmy
Chci uplatnit slevový bonus
Slevový bonus uplatníte jednoduše zadáním čísla akce (č.a.), kterou jste absolvovali v minulosti. Toto číslo najdete na vystaveném osvědčení o absolvování kurzu. Máte-li ještě z dřívějška papírový slevový poukaz, můžete ho samozřejmě uplatnit při prezenci, jako tomu bylo dosud.

Číslo absolvované akce:

Vzkaz

Chcete nám něco vzkázat, na něco se zeptat?
Souhlasím se zpracováním osobních údajů a s odběrem newsletteru.
Pro samotnou objednávku není Váš souhlas nutný. Rádi bychom Vás však informovali i o nových kurzech, termínech a dalších novinkách prostřednictvím newsletteru. Budeme rádi, když potvrdíte svůj souhlas zaškrtnutím políčka výše. Více o Ámos a GDPR.