Komunikace /nejen/ pro mistry

Funkce mistra či „teamleadera“ a její správný výkon má ve výrobních firmách rozhodující význam při praktické transformaci záměrů managementu směrem „dolů“, tedy k dělníkům ve výrobních provozech, na linkách a montážních pracovištích. K tomu, aby mohl správně a efektivně plnit očekávanou roli „mlýnského kamene“ mezi vedením a podřízenými spolupracovníky, potřebuje být mistr (v zájmu firmy, spolupracovníků i zájmu svém) vybaven vedle znalosti příslušné profese i klíčovými komunikačními dovednostmi. Účastníci kurzu dostanou možnost se s těmi nejdůležitějšími nejen seznámit, ale pod vedením lektora si je i procvičit.

Záměr

Pracovníkům ve funkci mistra poskytnout základní znalosti z psychologie osobnosti a komunikačních dovedností, umožňující vytváření efektivních vztahů s nadřízenými i podřízenými pracovníky.

Určeno

Především mistrům, teamleaderům a pracovníkům na střední či nižší úrovni řízení. Kurz je vhodný i pro pracovníky dalších profesí, kteří se chtějí v komunikaci na pracovišti zdokonalit. 

Obsah

  • Osobnost, charakteristiky osobnosti, zejména osobnosti mistra
  • Způsoby jednání s různými osobnostními typy
  • Verbální a neverbální komunikace, komunikační chyby
  • Aktivní naslouchání, podpůrné a brzdicí reakce v komunikaci
  • Přijímání a poskytování zpětné vazby, sdělování informací, zadávání úkolů
  • Přijímání kritiky, konstruktivní kritika
  • Cvičení, modelové situace s využitím konkrétních námětů účastníků kurzu

Zakončení

Účastníkům bude vystaveno osvědčení o absolvování s uvedením rozsahu 16 hodin a obsahové náplně kurzu.

Poznámka

Obsah programu vychází z dlouhodobých zkušeností s výcvikem mistrů ve výrobních firmách, často se zahraničním vlastníkem.

Na obsah tohoto kurzu volně navazují programy Asertivita s vlídnou tváříŘešení konfliktů v pracovních vztazích, které jsou zaměřeny na specifické způsoby komunikace, umožňující přiměřené prosazení a zvládání možných krizových situací v pracovních vztazích.

Kurz je možno realizovat jako podnikový přímo u zákazníka se zaměřením na jeho vlastní problematiku. Nabídku na vyžádání rádi zpracujeme.

Účastnický poplatek

5400 Kč bez DPH (6534 Kč včetně 21 % DPH)

Aktuálně nemáme otevřené žádné termíny

Máte zájem o tento kurz? Napište nám. Třeba o termínu přemýšlíme a pomůžete nám k jeho naplnění.

    Váš email