Interní auditor BOZP podle normy ISO 45001:2018

Nová norma ISO 45001:2018 nahrazuje předpis OHSAS 18001:2007 – Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – požadavky. Má nejen novou strukturu, harmonizovanou s ostatními důležitými systémovými normami, ale přináší i řadu ostatních větších či menších změn. Pro interní auditory systému BOZP je znalost obsahu této normy bezpodmínečně nutná.

Záměr

Poskytnout nejdůležitější informace z hlediska požadavků normy ISO 45001:2018 stávajícím i budoucím interním auditorům systémů OHSAS a BOZP.

Určeno

Novým interním auditorům systémů BOZP k získání způsobilosti provádět interní audity hlediska požadavků normy ISO 45001:2018 a stávajícím interním auditorům systémů OHSAS a BOZP jako rekvalifikace na novou normu.

Obsah

  • Norma ISO 45001:2018 jako náhrada za OHSAS 18001:2007 – Systémy managementu bezpečnosti a ochranu zdraví při práci – Požadavky
  • Norma ISO 45001:2018 – Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – obsah hlavních požadavků nové normy
  • Struktura nové normy podle Annex SL (10 kapitol) – soulad se strukturou norem ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015
  • Postup při přechodu z normy OHSAS 18001:2007 na novou normu ISO 45001:2018, tříleté přechodové období
  • Plánování, příprava, provádění a vyhodnocování interního auditu subsystému OHSAS a BOZP v organizaci – výklad příslušných ustanovení normy EN ISO 19011:2018
  • Zásady auditování specifické pro systém řízení OHSAS a BOZP
  • Nejdůležitější legislativa pro systémy BOZP
  • Praktické zkušenosti z poradenství a certifikací ve firmách se zavedenými subsystémy managementu (QMS, EMS, OHSAS a BOZP)
  • Závěrečná diskuse a zodpovězení dotazů

Zakončení

Kurz je zakončen závěrečným testem, po jehož úspěšném absolvování bude účastníkům vystaveno OSVĚDČENÍ s uvedením rozsahu 16 hodin a obsahové náplně kurzu.

Poznámka

Kurz je možno realizovat jako podnikový přímo u zákazníka se zaměřením na jeho vlastní problematiku. Nabídku na vyžádání rádi zpracujeme.

Účastnický poplatek

5400 Kč bez DPH (6534 Kč včetně 21 % DPH)

 
Objednat kurz →
 

Interní auditor BOZP podle normy ISO 45001:2018

Zvolte termín

Objednavatel kurzu

Vaše jméno, příjmení, titul *
Váš telefon (přímá linka) *
Váš email *
Jste zároveň účastníkem kurzu? *

Účastníci kurzu

Objednáváte-li kurz pouze pro sebe, účastníky nevyplňujte.
Jinak přidejte účastníka kurzu >>

Fakturační údaje

Název firmy *
Ulice, město, psč *
IČO *
DIČ
Email pro zaslání faktury (používáte-li elektronické vyúčtování)

Ubytování, bonus, osvědčení

Chci zajistit ubytování na kurz
V předvečer kurzuV době konání kurzu
Osvědčení o absolvování zašleme
E-mailem na adresu objednavateleČeskou poštou na adresu firmy
Chci uplatnit slevový bonus
Slevový bonus uplatníte jednoduše zadáním čísla akce (č.a.), kterou jste absolvovali v minulosti. Toto číslo najdete na vystaveném osvědčení o absolvování kurzu. Máte-li ještě z dřívějška papírový slevový poukaz, můžete ho samozřejmě uplatnit při prezenci, jako tomu bylo dosud.

Číslo absolvované akce:

Vzkaz

Chcete nám něco vzkázat, na něco se zeptat?
Souhlasím se zpracováním osobních údajů a s odběrem newsletteru.
Pro samotnou objednávku není Váš souhlas nutný. Rádi bychom Vás však informovali i o nových kurzech, termínech a dalších novinkách prostřednictvím newsletteru. Budeme rádi, když potvrdíte svůj souhlas zaškrtnutím políčka výše. Více o Ámos a GDPR.