Interní auditor IATF 16949:2016 (nové požadavky)

Pro organizace zajišťující sériovou výrobu a výrobu náhradních dílů v automobilovém průmyslu byly revidovány nástavbové požadavky k ISO 9001:2015 v novém standardu IATF 16949:2016. Organizace, které tento systém zavádějí, nebo již jej mají zaveden, musí mít interní auditory, kteří jsou k auditování požadavků této technické specifikace plně kvalifikováni.

V průběhu kurzu získají interní auditoři klíčové znalosti, které pokrývají všechny nejdůležitější fáze interního auditu – přípravu na audit, jeho realizaci a vytváření následných zpráv a záznamů. Součástí vzdělání a výcviku interních auditorů IATF 16949:2016 v tomto kurzu budou i nejdůležitější informace o základních nástrojích pro řízení procesů v automobilovém průmyslu, tzv. core tools (FMEA, MSA, SPC, APQP, PPAP …).

Záměr

Poskytnout doškolení interním auditorům QMS s kvalifikací pro ISO 9001:2008 nebo ISO 9001:2015 a dále rekvalifikaci interním auditorů ISO/TS 16949:2009 tak, aby dokázali plánovat, realizovat a vyhodnocovat interní audity systému managementu kvality podle nového standardu IATF 16949:2016.

Určeno

Pracovníkům certifikovaných firem, kteří budou zařazeni do funkce interního auditora IATF 16949:2016, pro splnění nových kvalifikačních požadavků.

Obsah

 • Stanovení Rámce a Kontextu organizace
 • Zaměření na zainteresované strany
 • Audit řízení rizik a příležitostí pro dosažení cílů organizace
 • „Centralizovaný“ přehled interních a externích rizik a příležitostí
 • Integrace s ostatními normami a systémy řízení
 • Propojení strategie, politiky a cílů k zajištění směru podnikání
 • Zaměření na interní dokumentaci podle skutečných potřeb organizace
 • Interní i externí komunikace
 • Aplikace procesního přístupu v QMS
 • Interní audit v souladu s ISO 19011:2011
 • Praktický postup při interním auditu podle požadavků IATF 16949:2016
 • Report výsledků auditu
 • Zkušenosti z auditování systémů managementu kvality v certifikovaných firmách

Zakončení

Kurz je zakončen závěrečným testem, po jehož úspěšném absolvování bude účastníkům vystaveno OSVĚDČENÍ s uvedením rozsahu a obsahové náplně kurzu.

Poznámka

Kurz je možno realizovat jako podnikový přímo u zákazníka se zaměřením na jeho vlastní problematiku. Nabídku na vyžádání rádi zpracujeme.

Účastnický poplatek

5800 Kč bez DPH (7018 Kč včetně 21 % DPH)

 
Objednat kurz →
 

Interní auditor IATF 16949:2016 (nové požadavky)

Zvolte termín *

Objednavatel kurzu *

Jste zároveň účastníkem kurzu?

Účastníci kurzu

Objednáváte-li kurz pouze pro sebe, účastníky nevyplňujte.
Jinak přidejte účastníka kurzu >>

Fakturační údaje *

Ubytování a bonus

V případě zájmu o ubytování Vám zavoláme nazpět.

Chci zajistit ubytování na kurz:
V předvečer kurzuV době konání kurzu

Chci uplatnit slevový bonus (předložím při prezenci)

Chcete nám něco vzkázat?