Environmentální legislativa

Zaváděním environmentálních systémů (EMS) ve firmách bývají pověřováni nejen zástupci vedení pro EMS, ale často i stávající představitelé vedení pro kvalitu. Těm obvykle chybí ucelený přehled o environmentální legislativě, jejíž dodržování je pro firmu povinností. Na potřebu souhrnné infor­movanosti o dané oblasti reagujeme tímto kurzem. Absolventi předchozích běhů kurzu oceňují především praktickou použitelnost a zejména aktuálnost sdělených informací, neboť právě environmentální legislativa je jednou z oblastí, kde frekvence změn je mimořádně vysoká. Pro každý běh kurzu je zpracován formou přílohy ke studijním materiálům pro účastníky vždy k datu konání kurzu aktuální přehled platné environmentální legislativy.

Záměr

Souhrnně seznámit s nejdůležitějšími právními předpisy v oblasti životního prostředí vzhledem k naplnění povinností vyplývajících z požadavků normy ČSN EN ISO 14001, příp. nařízení EMAS.

Určeno

Zástupcům vedení pro EMS, QMS a dalším pracovníkům podnikového mana­gementu, kteří si potřebují ujasnit či doplnit informace o požadavcích environ­mentální legislativy i všem ostatním, kdož o zavádění EMS uvažují a chtějí poznat spektrum těchto požadavků.

Obsah

  • Základní požadavky normy ČSN EN ISO 14001:2016
  • Nároky na plnění relevantních právních požadavků
  • Legislativní požadavky v oblasti nakládání s vodami
  • Legislativní požadavky v oblasti nakládání s odpady
  • Legislativní požadavky v oblasti nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky
  • Legislativní požadavky v oblasti ochrany ovzduší
  • Shrnutí – výhody kontroly relevantních požadavků

Zakončení

Účastníkům bude vystaveno OSVĚDČENÍ o absolvování s uvedením rozsahu a obsahové náplně kurzu.

Poznámka

Kurz je možno realizovat jako podnikový přímo u zákazníka se zaměřením na jeho vlastní problematiku. Nabídku na vyžádání rádi zpracujeme.

Účastnický poplatek

4900 Kč bez DPH (5929 Kč včetně 21 % DPH)

 
Objednat kurz →
 

Environmentální legislativa

Zvolte termín *

Objednavatel kurzu *

Jste zároveň účastníkem kurzu?

Účastníci kurzu

Objednáváte-li kurz pouze pro sebe, účastníky nevyplňujte.
Jinak přidejte účastníka kurzu >>

Fakturační údaje *

Ubytování a bonus

V případě zájmu o ubytování Vám zavoláme nazpět.

Chci zajistit ubytování na kurz:
V předvečer kurzuV době konání kurzu

Chci uplatnit slevový bonus (předložím při prezenci)

Chcete nám něco vzkázat?