CORE TOOLS dle požadavků IATF 16949:2016

Poslední novela předpisu pro kvalitu u dodavatelů automobilového průmyslu IATF 16949:2016 přinesla kromě jiných zásadních změn i důrazný požadavek na uplatňování vybraných metod, označovaných ve zkratce Core Tools. Jedná se především o FMEA, MSA, SPC, APQP a PPAP. Tímto kurzem vycházíme vstříc potřebě získání základních znalostí o těchto metodách.

Záměr

Stručně vysvětlit podstatu nejdůležitějších Core Tools, jejichž používání je standardně vyžadováno od dodavatelů do automobilového průmyslu (FMEA, MSA, SPC, APQP a PPAP) a ukázat jejich použití na ilustrativních příkladech z výrobní praxe.

Určeno

Všem, kdo se chtějí ve stručnosti seznámit s nejdůležitějšími metodami řízení kvality u dodavatelů automobilového průmyslu, vhodné zejména pro interní auditory IATF 16949:2016.

Obsah

 • FMEA – podstata a metodika nejdůležitější používané analýzy rizik
 • Příklad provedení FMEA na vybraném procesu firmy
 • MSA – stručné vysvětlení principu analýzy systému měření
 • Ukázka použití MSA ve firemních podmínkách
 • SPC – stručné vysvětlení podstaty statistické regulace procesu
 • Praktická ukázka použití SPC při statistické regulaci procesu firmy
 • APQP – AIAG – Pokročilé plánování kvality – nejvýznamnější etapy
 • Ukázka postupu APQP na praktickém příkladu z firemní praxe
 • PPAP – účel a nejdůležitější požadavky postupu na předkládání dílů ke schválení do výroby
 • Ukázka PPAP na výrobku z firemní praxe
 • Upozornění pro interní auditory, na která nejdůležitější místa by se v rámci jednotlivých výše uvedených oblastí měli při auditu zaměřit

Zakončení

Účastníkům bude vystaveno OSVĚDČENÍ o absolvování s uvedením rozsahu 8 hodin a obsahové náplně kurzu.

Poznámka

08:30 – 09:00 Prezence

09:00 – 17:00 Odborný program

Během programu bude účastníkům podáno občerstvení (káva, čaj, minerálka, chlebíčky, ovoce, zákusek).

Kurz je možno realizovat jako podnikový přímo u zákazníka se zaměřením na jeho vlastní problematiku. Nabídku na vyžádání rádi zpracujeme.

Pro zájemce o hlubší znalost uvedených metod – viz naše specializované kurzy pro daná témata.

 

Účastnický poplatek

3300 Kč bez DPH (3993 Kč včetně 21 % DPH)

Aktuálně nemáme otevřené žádné termíny

Máte zájem o tento kurz? Napište nám. Třeba o termínu přemýšlíme a pomůžete nám k jeho naplnění.

  Váš email