CONTROL PLAN (Plán kontroly a řízení)

Kontrolní činnost je nedílnou součástí manažerských aktivit na všech stupních řízení. Smyslem kontroly je získat důvěru, že reálný stav se vyvíjí žádoucím směrem a určených cílů bude dosaženo. Pod pojmem kontrolní činnost se obvykle rozumí soubor závazných dokumentů, které vytvářejí podmínky pro kontrolu procesů a výrobků. Plán kontroly a řízení (Control Plan, kontrolní plán) určuje postup, jak takovou kontrolu spolehlivě zabezpečit

Záměr

Vysvětlit účastníkům kurzu důležitost správně vytvořeného plánu kontroly a řízení (Control plan). Seznámit je s tím, kdy, kdo a jak tento plán vytváří a naučit je tyto plány tvořit za současného respektování požadavků předpisů pro dodavatele automobilového průmyslu a klíčových zákazníků.

Určeno

Pracovníkům útvarů zabezpečování kvality, auditorům, technologům, manažerům projektu a všem ostatním zájemcům o tuto oblast.

Obsah

Základní kontrolní technologie, typy kontrol a principy jejich použití, SPC, statistické přejímky
Co to je „Plán kontroly a řízení“ (Control Plan, kontrolní plán), požadavky na jeho aplikaci a jeho obsah
Etapy plánu kontroly a řízení
  • Prototypový plán kontroly a řízení
  • Plán kontroly a řízení pro ověřovací sérii
  • Plán kontroly a řízení sériové výroby
Struktura a prvky plánu kontroly a řízení
  • Všeobecná data
  • Kontrola produktu
  • Metody řízení procesu
  • Plán reakce a nápravné opatření
Kontrolní plán se zárukou za kvalitu výrobku
Vazba plánu kontroly a řízení na výrobní a kontrolní instrukce
Návaznost plánu kontroly a řízení na FMEA a 8D
Praktické zkušenosti s tvorbou plánů kontroly a řízení ve firmách

Zakončení

Účastníkům bude vystaveno OSVĚDČENÍ o absolvování s uvedením rozsahu a obsahové náplně kurzu.

Poznámka

08:30 – 09:00 Prezence

09:00 – 17:00 Odborný program

Během programu bude účastníkům podáno občerstvení (káva, čaj, minerálka, chlebíčky, ovoce, zákusek).

Kurz je možno realizovat jako podnikový přímo u zákazníka se zaměřením na jeho vlastní problematiku. Nabídka včetně referencí na vyžádání.

Účastnický poplatek

2800 Kč bez DPH (3388 Kč včetně 21 % DPH)

Aktuálně nemáme otevřené žádné termíny

Máte zájem o tento kurz? Napište nám. Třeba o termínu přemýšlíme a pomůžete nám k jeho naplnění.

Váš email