Audit procesu

Procesy v organizaci musí být průběžně sledovány a zlepšovány, aby bylo zabezpečeno plnění stále rostoucích požadavků na kvalitu ze strany zákazníků. To platí ve velkém především v prostředí automobilového průmyslu, kde byla k tomu účelu vyvinuta celá řada nástrojů, jak tyto požadavky zabezpečit. Nejznámějším z nich je metodika auditu procesu VDA 6.3.

Zdaleka ne každý pracovník podílející se na zabezpečování kvality v automobilovém průmyslu potřebuje být certifikovaným auditorem ve smyslu licenčních požadavků VDA. Je ale jistě velmi užitečné, když je v racionálním čase alespoň rámcově s těmito požadavky seznámen.

Záměr

Seznámit s praktickými zkušenostmi z provádění auditů procesu ve výrobních firmách dodavatelů automobilového průmyslu a s metodikou auditu procesu podle předpisu VDA 6.3. Vysvětlit funkci a možnosti využití, které tento druh auditu poskytuje.

Určeno

Majitelům a jednatelům firem, manažerům kvality, pracovníkům podnikových útvarů zabezpečování kvality, útvarů rozvoje dodavatelů a auditorům kvality.

Zvláště vhodné pro dodavatele automobilového průmyslu.

 

Obsah

  •  Systém managementu kvality, procesní přístup
  • Různé druhy auditů kvality a možnosti jejich použití
  • Požadavky na audit procesu, vyplývající z předpisu pro dodavatele automobilového průmyslu VDA 6.3
  • Požadavky na auditory procesu, kvalifikace auditorů
  • Používání katalogu otázek
  • Hodnotící formuláře a přehledy
  • Seznámení s metodikou auditu procesu při praktickém použití
  • Vyhodnocení praktických zkušeností s prováděním procesních auditů ve firmách dodavatelů automobilového průmyslu

Zakončení

Účastníkům bude vystaveno OSVĚDČENÍ o absolvování s uvedením rozsahu a obsahové náplně kurzu.

Poznámka

08:30 – 09:00 Prezence
09:00 – 17:00 Odborný program

Během programu bude účastníkům podáno občerstvení (káva, čaj, minerálka, chlebíčky, ovoce, zákusek).

Kurz nenahrazuje licenční vzdělávání ve smyslu požadavků VDA. Je určen vyloženě praktické potřebě šíření užitečných a praxí ověřených informací, které přepisy pro dodavatele automobilového průmyslu obsahují a mohou tak přispět k dalšímu rozvoji výrobních organizací.

Kurz je možno realizovat jako podnikový přímo u zákazníka se zaměřením na jeho vlastní problematiku. Nabídku na vyžádání rádi zpracujeme.

Účastnický poplatek

2800 Kč bez DPH (3388 Kč včetně 21 % DPH)

Aktuálně nemáme otevřené žádné termíny

Máte zájem o tento kurz? Napište nám. Třeba o termínu přemýšlíme a pomůžete nám k jeho naplnění.

Váš email