Aktualizace normy ISO 14001:2015

V září 2015 vyšla v originále aktualizovaná norma ISO 14001. Má nejen novou strukturu, harmonizovanou s ostatními důležitými systémovými normami, ale přináší i řadu ostatních větších či menších změn. Podmínkou certifikace systému environmentálního managementu je během tříletého přechodného období aplikovat novelizované požadavky do stávajících podmínek.

O tom všem budou na našem kurzu poskytnuty zasvěcené informace– aktuálně již v návaznosti na vydání normy v českém překladu.

Záměr

Poskytnout aktuální informace o konečné podobě obsahové náplně novely ISO 14001:2015. Interním auditorům kvality poskytnout možnost povinného doškolení v dané oblasti a vystavit jim o tomto doškolení doklad.

Určeno

Především manažerům a interním auditorům EMS, kteří potřebují k udržení odborné způsobilosti pro výkon této funkce absolvovat povinné odborné doškolení ve smyslu požadavku normy ČSN EN ISO 19011.

Obsah

  • Požadavky aktualizované normy ISO 14001:2015
  • Nejdůležitější změny v aktualizované normě v porovnání se stávající verzí
  • Praktický postup uplatnění změn do dokumentace systémů environmentálního managementu v certifikovaných firmách
  • Zodpovězení souvisejících dotazů účastníků kurzu

Zakončení

Účastníkům kurzu bude vystaveno OSVĚDČENÍ s uvedením rozsahu a obsahové náplně proškolení.

Poznámka

8:30 – 9:00 Prezence

9:00 – 14:00 Odborný program

Během programu bude účastníkům podáno občerstvení (káva, čaj, minerálka, ovoce, chlebíčky, zákusek), s přestávkou na oběd se neuvažuje.

Kurz je možno realizovat jako podnikový přímo u zákazníka se zaměřením na jeho vlastní problematiku. Nabídka včetně referencí na vyžádání.

Cena kurzu

2600 Kč/osoba bez DPH (3146 Kč včetně 21 % DPH)

Cena platí pro 1 osobu v otevřeném kurzu.

Rádi Vám připravíme tento kurz i v podnikovém provedení u Vás ve firmě včetně možnosti on-line semináře.

Aktuálně nemáme otevřené žádné termíny

Máte zájem o tento kurz? Napište nám. Třeba o termínu přemýšlíme a pomůžete nám k jeho naplnění.

    E-mail nebo telefon