Články autora: "Ivana Sodomková"

Přijeďte na kurz, než nám je zakážou… (Ámos 12/2021)

Přijeďte na kurz, než nám je zakážou…

Všechny předepsané hygienické podmínky na našich kurzech respektujeme. Účast na případně vybraném kurzu ale raději neodkládejte, nedá se vyloučit, že nám je zase zavřou.

V naší nabídce se objevila úplná novinka – kurz Hospodaření s energií podle normy ČSN EN ISO 50001:2018. Energie se pro výrobní podnikatelské subjekty stávají v souvislosti s jejich neustálým zdražováním čím dál větším předmětem zájmu. U firmem s certifikovanými Integrovanými systémy řízení (ISŘ) je zavedení subsystému hospodaření s energiemi podle normy ISO 50001:2018 nasnadě. Program kurzu je i vhodným zdrojem informací pro stávající interní auditory ISŘ.

Další novinkou je zařazení přidaného termínu kurzu MSA (Analýza systému měření) již na 20. září 2021.

V nejbližším období doporučujeme

Kompletní nabídka plánovaných akcí pro II. pololetí 2021 je k dispozici v našem kalendáři akcí. Pevně věříme, že Vás zaujme a budeme se s Vámi i Vašimi kolegy nadále setkávat!

30 let od založení Agentury ÁMOS

Naše firma si v letošním roce připomíná 30. výročí působení ve světě vzdělávání. Při této příležitosti pořádáme prodejní on-line výstavu obrazů.

Ostatní informace

V případě zájmu Vám rádi zpracujeme individuální Vzdělávací projekt k tématu, které si budete přát realizovat u Vás ve firmě. Nabízíme i své dlouhodobé zkušenosti s firmami po celé ČR při přípravě žádosti o spolufinancování z ESF v programu POVEZ II.

U vybraných témat můžeme – po získání skvělých zkušeností v období kovidové uzávěry – nabídnout i školení v provedení on-line. Někteří z Vašich kolegů této možnosti i v době rozvolnění již využili.

Jakékoliv Vaše dotazy zodpovíme telefonicky (469 638 467, 724 203 467) nebo e-mailem (info@agentura-amos.cz).

S přáním pevného zdraví a hezkých dnů babího léta

Jaký je tvůj názor?

Podzimní semestr začíná (Ámos 11/2021)

Podzimní semestr začíná (Ámos 11/2021)

Léto je pomalu za námi a vracíme se do obvyklého pracovního rytmu. Společně s Vámi doufáme, že celková situace bude poněkud příznivější, než v období minulém.

Vzdělávání v otevřených i podnikových kurzech smí pokračovat za dodržení aktuálně platných opatření Ministerstva zdravotnictví. Všechny předepsané podmínky na našich kurzech respektujeme.

V nejbližším období doporučujeme

Kompletní nabídka plánovaných akcí pro II. pololetí 2021 je k dispozici v našem kalendáři akcí. Pevně věříme, že Vás zaujme a budeme se s Vámi i Vašimi kolegy nadále setkávat!

30 let od založení Agentury ÁMOS

Naše firma si v letošním roce připomíná 30. výročí působení ve světě vzdělávání. Při této příležitosti pořádáme prodejní on-line výstavu obrazů.

Ostatní informace

V případě zájmu Vám rádi zpracujeme individuální Vzdělávací projekt k jakémukoliv tématu z naší nabídky, které si budete přát realizovat u Vás ve firmě. Nabízíme i své dlouhodobé zkušenosti s firmami po celé ČR při přípravě žádosti o spolufinancování z ESF v programu POVEZ II.

U vybraných témat Vám můžeme – po získání řady zkušeností v období kovidové uzávěry – nabídnout školení v provedení on-line. Někteří z Vašich kolegů této možnosti i v době rozvolnění již využili.

Jakékoliv Vaše dotazy ochotně zodpovíme telefonicky (469 638 467, 724 203 467) nebo e-mailem (info@agentura-amos.cz).

Jaký je tvůj názor?

A jedeme dál… Vzdělávací kurzy mohou pokračovat (Ámos 10/2021)

A jedeme dál. Vzdělávací kurzy mohou pokračovat

Vzdělávání v otevřených i podnikových kurzech smí pokračovat za dodržení aktuálně platného opatření Ministerstva zdravotnictví. Všechny předepsané podmínky na kurzech respektujeme.

K dispozici je už i nabídka plánovaných akcí pro II. pololetí 2021. Pevně věříme, že Vás z ní něco zaujme a budeme se moci s Vámi i Vašimi kolegy nadále setkávat!

V nejbližším období doporučujeme

Do programu kurzu Environmentální legislativa jsou zařazena i aktuální témata Zákon o odpadech (Zákon č. 541/2020 Sb.) a Zákon o výrobcích s ukončenou životností (Zákon č. 542/2020 Sb.)

30 let od založení Agentury ÁMOS

Naše firma si v letošním roce připomíná 30. výročí působení ve světě vzdělávání. Při této příležitosti pořádáme prodejní on-line výstavu obrazů.

Ostatní informace

V případě zájmu Vám rádi zpracujeme individuální Vzdělávací projekt k jakémukoliv tématu z naší nabídky, které si budete přát realizovat u Vás ve firmě.

U vybraných témat Vám můžeme – po získání řady zkušeností v období covidové uzávěry – nabídnout školení v provedení on-line. Někteří z Vašich kolegů této možnosti i v době rozvolnění již využili.

Jakékoliv Vaše dotazy ochotně zodpovíme telefonicky (469 638 467, 724 203 467) nebo e-mailem (info@agentura-amos.cz).

S přáním pevného zdraví a hezkých dnů blížícího se léta

Ivana Sodomková
AGENTURA ÁMOS


Termíny prezenčních kurzů na příští pololetí (Ámos 9/2021)

Termíny prezenčních kurzů na příští pololetí

Prezenční vzdělávání v otevřených i podnikových kurzech smí za dodržení podmínek aktuálně platného opatření Ministerstva zdravotnictví opět pokračovat. Tyto podmínky sledujeme a dbáme na jejich respektování.

Pokud Vám to Vaše osobní situace a podmínky ve vaší firmě umožní, neváhejte s přihlášením do některého z našich kurzů, které ještě v tomto pololetí plánujeme uskutečnit – podrobné informace naleznete v kalendáři otevřených akcí.

V nejbližším období doporučujeme

Firemní vzdělávací programy

K dispozici je už i nabídka plánovaných akcí pro II. pololetí 2021. Pevně věříme, že se budeme s Vámi i Vašimi kolegy nadále setkávat!

V případě zájmu Vám rádi zpracujeme Individuální Vzdělávací projekt k tématu, které si budete přát realizovat u Vás ve firmě. U vybraných témat nabízíme i školení v provedení on-line.

Jakékoliv Vaše dotazy ochotně zodpovíme telefonicky (469 638 467, 724 203 467) nebo e-mailem (info@agentura-amos.cz).

S přáním pevného zdraví a hezkých jarních dnů

Ivana Sodomková
AGENTURA ÁMOS


ÁMOS třicetiletý – 30 let od založení firmy (Ámos 8/2021)

ÁMOS třicetiletý – 30 let od založení firmy

Šedooká dívka

Agentura Ámos si v letošním roce připomíná 30. výročí svého působení ve světě vzdělávání. Při této příležitosti jsme se rozhodli uspořádat prodejní online výstavu obrazů.

Květnové kurzy proběhnou ještě v podobě on-line videoseminářů.

V aktuálně zařazených červnových termínech nabízíme kurzy Řešení konfliktů v pracovních vztazích a Asertivita v pracovních vztazích (nově v jednodenní verzi). Z „komunikační“ oblasti plánujeme v červnu ještě program Efektivní komunikace.

První z opět otevíraných prezenčních programů v Pardubicích je oblíbený kurz Technik kvality s lektorem Ing. Jiřím Chaloupkou. Pokud budete chtít (a moci), můžete se připojit k současným 6 zájemcům.

Všechny červnové vzdělávací akce najdete v rubrice Kalendář akcí.

Další informace

V případě zájmu Vám rádi zpracujeme individuální Vzdělávací projekt k tématu, které si budete přát realizovat u Vás ve firmě, i formou on-line.

Jakékoliv Vaše dotazy ochotně zodpovíme telefonicky (469 638 467, 724 203 467) nebo e-mailem (info@agentura-amos.cz).


Nejdůležitější dubnové novinky (Ámos 7/2021)

Nejdůležitější dubnové novinky

Všechny naše další proběhnou ještě v podobě on-line videoseminářů. K tomuto rozhodnutí nás přiměla nejen současná situace kolem COVID-19, ale i kladné zpětné vazby od jejich přímých účastníků.

Zcela nový kurz Uvolnění výrobního procesu a produktu

Úplnou novinkou v naší nabídce je kurz, určený především zájemcům z oboru automotive – Uvolnění výrobního procesu a produktu (PPF) – VDA 2. Záměrem programu je vysvětlit nejdůležitější požadavky tohoto předpisu a přiblížit praktické způsoby jejich aplikace v předvýrobních etapách zabezpečení výrobního procesu a produktu.

Nový termín kurz Řešení konfliktů

V novém termínu nabízíme kurz Řešení konfliktů v pracovních vztazích. Jeho záměrem je poskytnout vybrané znalosti z psychologie osobnosti a komunikačních dovedností, umožňující úspěšné zvládání konfliktních situací zejména v pracovním životě. Ty nejdůležitější konfliktní situace si mohou účastníci kurzu pod vedením lektora procvičit.

On-line programy do konce dubna

Všechny ostatní vzdělávací akce pro I. pololetí 2021 najdete v kalendáři otevřených kurzů.


Vzdělávací programy ON-LINE i v dubnu (Ámos 6/2021)

Vzdělávací programy ON-LINE i v dubnu

S ohledem na přetrvávající nepříznivou situaci kolem COVID-19 a stálé změny ve vyhlašovaných opatřeních vlády měníme vybrané vhodné kurzy v dubnu do podoby on-line videoseminářů. K tomuto rozhodnutí nás vedou i kladné zpětné vazby od přímých účastníků našich dosavadních on-line programů. Pro ostatní programy budeme hledat nové termíny.

Pracovníkům z oboru automotive je určena úplná novinka v naší nabídce – kurz Uvolnění výrobního procesu a produktu (PPF) – VDA 2. Záměrem programu je vysvětlit nejdůležitější požadavky tohoto předpisu a přiblížit praktické způsoby jejich aplikace v předvýrobních etapách zabezpečení výrobního procesu a produktu v automotive.

On-line programy v nejbližší době

Všechny ostatní zaplánované vzdělávací akce pro I. pololetí 2021 najdete v kalendáři otevřených kurzů.

Firemní vzdělávací programy

V případě zájmu Vám rádi zpracujeme individuální Vzdělávací projekt k tématu, které si budete přát realizovat u Vás ve firmě, i formou on-line.

Vaši kolegové projevují zájem především o témata:

Jakékoliv Vaše dotazy ochotně zodpovíme telefonicky (469 638 467, 724 203 467) nebo e-mailem (info@agentura-amos.cz).

S přáním pevného zdraví

Ivana Sodomková


Pokračujeme ve školení on-line (Ámos 5/2021)

Pokračujeme ve školení on-line

V důsledku stálých změn ve vyhlašovaných opatřeních vlády všechny březnové kurzy měníme do podoby on-line videoseminářů. Na základě řady kladných zpětných vazeb od přímých účastníků našich dosavadních on-line programů tak činíme s přesvědčením, že mnozí z Vás tento krok ocení.

Z důvodu opakovaného zájmu zařazujeme znovu program Nakládání s odpady v termínu 18. března 2021.

On-line programy v nejbližší době

Všechny ostatní zaplánované vzdělávací akce pro I. pololetí 2021 najdete v kalendáři otevřených kurzů.

Firemní vzdělávací programy

V případě zájmu Vám rádi zpracujeme individuální Vzdělávací projekt k tématu, které si budete přát realizovat u Vás ve firmě, i formou on-line.

Vaši kolegové projevují zájem především o témata:

Jakékoliv Vaše dotazy ochotně zodpovíme telefonicky (469 638 467, 724 203 467) nebo e-mailem (info@agentura-amos.cz).

S přáním pevného zdraví

Ivana Sodomková


Nestihli jste lednový kurz Nakládaní s odpady? (Ámos 4/2021)

Nestihli jste lednový kurz Nakládaní s odpady?

Koncem ledna vzbudil mimořádný zájem program Nakládání s odpady, nový kurz, který reaguje na změny v zákonech odpadového hospodářství. Více firem se na nás obrátilo s dotazem, zda vypíšeme další termín tohoto programu. Bude-li zájem dostatečný, rádi bychom kurz realizovali v průběhu března.

O čem je kurz Nakládání s odpady?

Prakticky všechny výrobní firmy musí odpady řešit. Pro mnoho z nich je však odpadové hospodářství stále ještě spíš obávanou disciplínou než rutinní praxí. Kurz Nakládání s odpady se tak může stát cenným zdrojem informací, který firmě pomůže nastavit správné procesy při nakládání s odpady a uvede je do souladu s platnou legislativou.

Kurz je určen všem, kdo ve firmě zodpovídají za nakládání s odpady nebo se zabývají jejich likvidací. Ing. Monika Čiperová, uznávaná lektorka v oblasti environmentální legislativy, dokáže účastníkům kurzu srozumitelně vysvětlit podstatu platných zákonů a seznámit je s povinnostmi, které z nich vyplývají pro reálnou praxi.

Co o kurzu řekli účastníci lednového termínu?

„Největší přínos z absolvovaného programu byl výklad novinek od paní Čiperové – osoby, která problematice rozumí, zabývá se poradenstvím a má široký rozhled.“

„Skvěle podán výklad nového zákona, perfektní lektorka 🙂 Jsem ráda, že školení proběhlo alespoň distančně.“

„Bezprostřednost lektorky vnesla i do on-line formy přátelskou až domácí atmosféru, vzájemná diskuse byla bez problémů a přínosná. Ze strany Agentury ÁMOS oceňuji i možnost zkoušky spojení před seminářem. Jsem opravdu spokojená.“

Únorové on-line programy

Další plánované akce najdete v Kalendáři akcí. V případě pokračujícího zákazu otevřených akcí překlopíme plánované kurzy do on-line podoby.

Plánujete realizovat individuální vzdělávací projekt u Vás ve firmě? Napište nám, jaké téma by Vás zajímalo, podíváme se, co pro Vás můžeme udělat.

Jakékoliv Vaše dotazy rádi zodpovíme telefonicky (+420 469 638 467) nebo e-mailem (info@agentura-amos.cz).


Nejzajímavější programy do půlky února (Ámos 3/2021)

Nejzajímavější programy do půlky února

Zařazení úplně nového programu Nakládání s odpady v minulém týdnu vzbudilo Váš mimořádný zájem. Jistě to je dáno aktuálností tématu (platnost Zákona o odpadech a Zákona o výrobcích s ukončenou životností od 1. ledna 2021), ale i lektorkou Ing. Monikou Čiperovou, která informace o znění nových zákonů a jejich prováděcích předpisech umí podat nejen kvalifikovaně, ale především ve vztahu k praxi.

Velmi dobré ohlasy měl v loňském roce on-line kurz Produktivní údržba v automotive – TPM, proto jsme se rozhodli zařadit ho opakovaně. Zvláštní důraz na zajištění TPM je kladen ve sféře dodavatelů do automotive v požadavcích předpisu IATF 16949:2016, ale kurz poskytne celou řadu praktických podnětů vedoucím pracovníkům údržby i v jiných průmyslových oborech.

Další on-line programy

Všechny ostatní zaplánované vzdělávací akce pro I. pololetí 2021 najdete v kalendáři otevřených kurzů.

Firemní vzdělávací programy

V případě zájmu Vám rádi zpracujeme individuální Vzdělávací projekt k tématu, které si budete přát realizovat u Vás ve firmě, i formou on-line.

Řada firem s námi spolupracuje na přípravě a realizaci vzdělávání svých zaměstnanců spolufinancováním z ESF v rámci programu POVEZ II. Nabízíme tuto službu i Vám.

S přáním pevného zdraví

Ivana Sodomková
AGENTURA ÁMOS


Nový kurz: Nakládání s odpady (Ámos 2/2021)

Nový kurz: Nakládání s odpady

1. ledna 2021 nabyl účinnosti nový Zákon o odpadech, který nahradil zákon předchozí a také zrušil prováděcí předpisy. Připravili jsme pro Vás kurz, který je zaměřen na nové a změněné povinnosti v této oblasti.

Projednává obsah nového Zákona o odpadech (č. 541/2020 Sb.) a Zákona o výrobcích s ukončenou životností (č. 542/2020 Sb.), probírá povinnosti ze zákonů vyplývající a jejich aplikaci v praxi.

Kurz je určen všem, kdo zodpovídají za nakládání s odpady ve firmách, zabývajících se likvidací odpadů, podnikovým ekologům, poradcům v odpadovém hospodářství i všem ostatním, kdo se potřebují v dané problematice zorientovat.

Veškeré potřebné informace o nově zařazeném programu k tomuto tématu naleznete na našich stránkách kurzu Nakládání s odpady.

Jakékoliv Vaše dotazy ochotně zodpovíme telefonicky (469 638 467, 724 203 467) nebo e-mailem (info@agentura-amos.cz).


S nadějí do roku 2021 (Ámos 1/2021)

S nadějí do roku 2021

Společně s Vámi věříme, že nastupující nový rok bude pro vzájemné setkávání příznivější než ten minulý. Do jeho začátku nabízíme Vám a Vašim kolegům řadu příležitostí k účasti v našich nově zařazených on-line programech, které si můžete zvolit i „na míru“ pro Vaši firmu.

Nejbližší lednové videosemináře

V rubrice kalendář otevřených kurzů najdete všechny ostatní vzdělávací akce plánované pro I. pololetí 2021.

Odezva účastníků videoseminářů

Jsme velmi rádi, že se účastníkům videoseminářů naše kurzy zamlouvají. Posuďte sami, co o nich říkají vaši kolegové:

„Já osobně Vám moc děkuji, neboť jsem měla hrozný strach z on-line kurzu, ale naučila jsem se velmi mnoho. Mám většinou praxi, ale u Vás jsem si spojila i zákony a normy. Ještě jednou děkuji a doufám, že se spolu setkáme i osobně při jiných kurzech.“

„Přínos vidím v zopakování normy ISO 9001 a zejména v provádění cvičení – na těch člověk zjistí, zda pochopil či nikoliv a více se mu přiblíží praxe. Lektorka paní Komrsová skvěle zvládla dálkovou formu. Nemyslím si, že by bylo třeba cokoliv vylepšit.“

„Školení mi přineslo prohloubení znalostí a implementace PPAP do pracovního procesu. Navzdory, tomu, že bylo v on-line podobě, vše proběhlo nad očekávání.“

„Pan Ing. Matuský byl velmi příjemný lektor. Pokud nebylo něco jasné nebo se chtěl někdo na něco zeptat, ochotně odpověděl, našel a ukázal. Snažil se nám to vysvětlit abychom to všichni pochopili. Jistě by bylo jiné naživo u jednoho stolu, bylo by určitě jiné myšlení, jak takhle na dálku. Bohužel situace si to tak žádá. Ale i tak jsem ráda absolvovala tento kurz, dozvěděla jsem se něco nového a rozšířila vědomosti co jsem doposud měla. Tím bych chtěla poděkovat.“

„Na školení se mi nejvíce líbily praktické ukázky výpočtů a odkazy na příslušné www-stránky. A také excel soubory pro použití v praxi. V rámci on-line improvizace to bylo asi nejlepší, jak mohlo být.“

Z hodnocení účastníků jednoznačně vyplývá, že naše videosemináře plní svůj hlavní účel: poskytnou nejužitečnější informace o příslušném tématu, umožní jeho správné pochopení, a přitom zprostředkují přímé spojení s lektorem.

Individuální projekty on-line

V případě zájmu Vám rádi zpracujeme individuální Vzdělávací projekt k tématu, které si budete přát realizovat u Vás ve firmě, i formou on-line.

Stále běží možnost podání žádosti o spolufinancování ESF v rámci programu POVEZ II. Řada firem spolupráce s námi na přípravě a realizaci vzdělávání svých zaměstnanců touto formou ke své spokojenosti již využila. Nabízíme tuto službu i Vám.

Jakékoliv Vaše dotazy ochotně zodpovíme telefonicky (469 638 467, 724 203 467) nebo e-mailem (info@agentura-amos.cz).


Nový plán vzdělávacích programů na I. pololetí 2021 (Ámos 12/2020)

Nový plán vzdělávacích programů na I. pololetí 2021

S nadějí na zlepšení situace kolem covidové pandemie Vám přinášíme zbrusu nový Kalendář otevřených kurzů na I. pololetí 2021. Doufáme, že po Novém roce budeme mít opět společnou možnost se na kurzech navzájem setkávat tváří v tvář. Pokud by to situace nedovolila, jsme připraveni operativně překlopit příslušné programy do podoby on-line.

Do konce tohoto roku všechno on-line

Všechny zbývající kurzy do konce roku jsme změnili do podoby videoseminářů.

Ze zpětných vazeb od jejich dosavadních účastníků jednoznačně vyplývá, že on-line semináře plní svůj hlavní účel:

 • poskytnou nejužitečnější informace o příslušném tématu,
 • umožní jeho správné pochopení,
 • a přitom zprostředkují přímé spojení s lektorem.

Všechny potřebné informace pro absolvování kurzu on-line zasíláme přihlášeným účastníkům e-mailem dostatečně dopředu, stejně jako podklady ke školení ve formátu PDF.

Do konce roku se ještě uskuteční

Individuální projekty on-line

V případě zájmu Vám rádi zpracujeme individuální Vzdělávací projekt k tématu, které si budete přát realizovat u Vás ve firmě, i formou on-line.

Stále běží možnost podání žádosti o spolufinancování ESF v rámci programu POVEZ II. Řada firem spolupráce s námi na přípravě a realizaci vzdělávání svých zaměstnanců touto formou ke své spokojenosti již využila. Nabízíme tuto službu i Vám.

Jakékoliv Vaše dotazy ochotně zodpovíme telefonicky (469 638 467, 724 203 467) nebo e-mailem (info@agentura-amos.cz).


Další dobré zkušenosti + nejbližší programy on-line (Ámos 11/2020)

Další dobré zkušenosti s programy ON-LINE

Ze zpětných vazeb od účastníků z našich videoseminářů jednoznačně vyplývá, že on-line semináře plní svůj hlavní účel:

Poskytnou nejužitečnější informace o příslušném tématu, umožní jeho správné pochopení a přitom zprostředkují přímé spojení s lektorem.

Jak on-line kurz probíhá?

On-line kurzy probíhají podobným způsobem jako u prezenční formy s tím rozdílem, že se ke sledování školení a komunikaci s lektorem připojíte Vy nebo Váš kolega pomocí aplikace Zoom. Aplikaci si můžete nainstalovat zcela bezplatně, k jejímu stažení Vám pošleme odkaz.

Všechny potřebné informace pro absolvování kurzu on-line zasíláme přihlášeným účastníkům e-mailem dostatečně dopředu, stejně jako podklady ke školení ve formátu pdf.

On-line programy v nejbližší době

Všechny ostatní zaplánované vzdělávací akce do konce roku 2020 najdete v rubrice Kalendář akcí.

Individuální projekty on-line

V případě zájmu Vám rádi zpracujeme individuální Vzdělávací projekt k tématu, které si budete přát realizovat u Vás ve firmě, i formou on-line.

Stále běží možnost podání žádosti o spolufinancování ESF v rámci programu POVEZ II. Řada firem spolupráce s námi na přípravě a realizaci vzdělávání svých zaměstnanců touto formou ke své spokojenosti již využila. Nabízíme tuto službu i Vám.

Jakékoliv Vaše dotazy ochotně zodpovíme telefonicky (469 638 467, 724 203 467) nebo e-mailem (info@agentura-amos.cz).


Pozitivní odezva z on-line kurzů (Ámos 10/2020)

Videoseminář – efektivní forma vzdělávání

Jako agentura, která vzdělává špičkové pracovníky v oboru kvality a manažerských a komunikačních dovednostech, si zakládáme na osobní formě komunikace, která je často nezbytná pro správné pochopení a osvojení si problematiky. Pouze tak Vám mohou naši lektoři předat své osobní zkušenosti a poradit Vám ve Vaší konkrétní situaci.

Za současné obtížné situace přecházíme k on-line vzdělávání formou videoseminářů, nejen abychom Vám zprostředkovali předání potřebných informací, ale zároveň umožnili přímý kontakt s lektory a bezprostřední zodpovězení Vašich dotazů.

Jak kurzy hodnotili ostatní účastníci?

Pilotní kurzy již máme za sebou a Vaši kolegové hodnotí jejich přínos nejčastěji takto:

 • Díky videosemináři jsem v kontaktu s ostatními lidmi z oboru, kteří jsou ve stejné situaci jako já.
 • Díky kontaktu s lektorem mám možnost se na cokoliv zeptat a dostanu potřebnou odpověď; lektor dokáže zprostředkovat prakticky využitelné znalosti z jiných firem.
 • Za daných okolností je videoseminář dobrá příležitost k získání potřebných informací pro mou práci.

Jak on-line kurz probíhá?

On-line kurzy probíhají podobným způsobem jako u prezenční formy, jen se místo cestování usadíte doma na gauči nebo v kanceláři. Pro sledování školení a komunikaci s lektorem stačí mít nainstalovanou aplikaci Zoom. Všechny potřebné informace pro absolvování kurzu on-line Vám zašleme e-mailem dostatečně dopředu.

Listopadové on-line kurzy

Všechny ostatní zaplánované vzdělávací akce do konce roku 2020 najdete v rubrice Kalendář otevřených kurzů.

Individuální projekty on-line

V případě zájmu Vám rádi zpracujeme individuální Vzdělávací projekt k tématu, které si budete přát realizovat u Vás ve firmě, pokud si budete přát i formou on-line.

Jakékoliv Vaše dotazy ochotně zodpovíme telefonicky (469 638 467, 724 203 467) nebo e-mailem (info@agentura-amos.cz).


Programy Agentury ÁMOS nyní ON-LINE! (Ámos 9/2020)

Programy Agentury ÁMOS nyní ON-LINE!

Jako agentura vzdělávající špičkové pracovníky v oboru kvality a v dalších odborných tématech si zakládáme na schopnosti našich lektorů předat zájemcům nejen znalosti, ale i své osobní zkušenosti a poradit Vám ve Vaší konkrétní situaci. Pro správné pochopení a osvojení si problematiky je pak často důležitá osobní forma komunikace.

Rádi bychom ve stejném stylu pokračovali i nyní, kdy je osobní setkávání obtížnější. Oslovili jsme proto spolupracující lektory a postupně přecházíme ke vzdělávání formou videoseminářů. I pro tyto programy bychom rádi zachovali interaktivní formu školení, abyste mohli klást lektorům své otázky a dostali odpověď na vše, co potřebujete vědět.

Průběh on-line kurzu

On-line kurzy probíhají podobným způsobem jako u prezenční formy, jen se místo cestování usadíte doma na gauči nebo v kanceláři. Pro sledování školení a komunikaci s lektorem stačí mít nainstalovanou aplikaci Zoom. Všechny potřebné informace pro absolvování kurzu on-line Vám zašleme e-mailem dostatečně dopředu.

On-line semináře v nejbližší době

Všechny ostatní zaplánované vzdělávací akce do konce roku 2020 najdete v rubrice Kalendář otevřených kurzů.

Individuální projekty on-line

V případě zájmu Vám rádi zpracujeme individuální Vzdělávací projekt k tématu, které si budete přát realizovat u Vás ve firmě, pokud si budete přát i formou on-line.

Jakékoliv Vaše dotazy ochotně zodpovíme telefonicky (469 638 467, 724 203 467) nebo e-mailem (info@agentura-amos.cz).

S přáním pevného zdraví Vám vše dobré přeje

Ivana Sodomková


Atraktivní kurzy v podzimním semestru (Ámos 8/2020)

Atraktivní kurzy v podzimním semestru

Léto je pomalu pryč, tak co se dát pozvat na nějaký zajímavý vzdělávací program? Můžete vybírat, zde je naše pestrá nabídka vzdělávacích kurzů.

Pro personalisty jsme připravili super novinku – kurz na aktuální téma Novela ZÁKONÍKU PRÁCE a praktický vliv COVID-19 na pracovní právo.

V nejbližším období doporučujeme

V kalendáři otevřených kurzů najdete všechny ostatní vzdělávací akce plánované do konce roku 2020. Těšíme se, že se na některé z nich s Vámi osobně nebo s Vašimi kolegy setkáme.

Ostatní informace

V případě zájmu Vám rádi zpracujeme individuální Vzdělávací projekt k tématu, které si budete přát realizovat u Vás ve firmě.

Jakékoliv Vaše dotazy zodpovíme telefonicky (+420 469 638 467, +420 724 203 467) nebo e-mailem (info@agentura-amos.cz).

S přáním příjemného babího léta Vás zdraví

Ivana Sodomková


Také něco pro personalisty (Ámos 7/2020)

Také něco pro personalisty

Aktuálně zařazujeme seminář pro personalisty a ostatní zaměstnance v oblasti lidských zdrojů v podnikatelské sféře s názvem Novela ZP a praktický vliv COVID-19 na pracovní právo.

Účelem semináře je poskytnout komplexní přehled o obsahu ustanovení novely zákoníku práce, schválené dne 29. 5. 2020 ve třetím čtení Poslaneckou sněmovnou jako tzv. velká novela zákoníku práce, a seznámit s praktickými zkušenostmi z koronavirové pandemie v oblasti pracovního práva.

Do konce pololetí ještě doporučujeme

Zvláštní bonus

Každého účastníka jakéhokoliv našeho otevřeného kurzu v měsíci červnu čeká sladká odměna v podobě originálního PARDUBICKÉHO PERNÍKU z dílny mistra Pavla Janoše – několikanásobného vítěze soutěže Perníkář roku ČR.

S přáním pevného zdraví a hezkých jarních dnů

Ivana Sodomková


Hygienická opatření na našich kurzech

Ať už organizujete vzdělávání pro své kolegy nebo se školení přímo účastníte, možná Vás bude zajímat, že se na všech našich kurzech pečlivě staráme o vhodná hygienická opatření.

Můžete si být jisti, že v průběhu otevřených kurzů budou ze strany Agentury ÁMOS jako školicí organizace i ze strany penzionu ŠENK jako poskytovatele souvisejících služeb (školicí místnost, občerstvení, stravovací a ubytovací služby), splněny všechny požadavky ministerstva zdravotnictví (ve smyslu Opatření MZ č. j.: MZDR 15757/2020-14/MIN/KAN ze dne 11. května 2020).

Myslím, že to pro Vás může být důležitá informace, která podpoří Vaši důvěru v setkání s předními odborníky na jedinečných kurzech.


Tak už jsme se dočkali (Ámos 6/2020)

Tak už jsme se dočkali

Vzdělávání dospělých v otevřených i podnikových kurzech smí pokračovat a účastníci vzdělávání mohou fungovat bez roušek (viz Opatření MZ č. j.: MZDR 15757/2020-14/MIN/KAN ze dne 11. května 2020, bod I.c/.)

Pokud Vám to Vaše osobní situace a podmínky ve vaší firmě umožní, neváhejte s přihlášením do některého z našich kurzů, které ještě v tomto pololetí plánujeme uskutečnit – informace o termínech naleznete v kalendáři otevřených akcí.

Zvláštní bonus

Každého účastníka jakéhokoliv našeho otevřeného kurzu v měsíci červnu čeká sladká odměna v podobě originálního PARDUBICKÉHO PERNÍKU z dílny mistra Pavla Janoše – několikanásobného vítěze soutěže Perníkář roku ČR. 

V nejbližším období doporučujeme

Ostatní informace

K dispozici je už i nabídka plánovaných akcí pro II. pololetí 2020. Pevně věříme, že Vás zaujme a budeme se s Vámi i Vašimi kolegy nadále setkávat!

V případě zájmu Vám rádi zpracujeme individuální Vzdělávací projekt k tématu, které si budete přát realizovat u Vás ve firmě.

Jakékoliv Vaše dotazy zodpovíme telefonicky (+420 469 638 467, +420 724 203 467) nebo e-mailem (info@agentura-amos.cz).

S přáním pevného zdraví

Ivana Sodomková


Jsme s Vámi i v těžkých dobách (Ámos 5/2020)

Jsme s Vámi i v těžkých dobách

Zrušeny kurzy až do 5. června

Vzhledem k turbulenci poskytovaných informací o COVID-19 a navazujících opatřeních vlády jsme zrušili plánované otevřené programy až do 5. června 2020. Informace o termínech zbývajících kurzů v I. pololetí 2020 naleznete v kalendáři otevřených kurzů.

Vhodná doba pro podnikové akce

Částečným rozvolněním některých striktních omezení se ale otevřela mimořádná situace pro pořádání podnikových školení. Lektoři mají při zrušení otevřených kurzů většinou volné termíny a akce se tak dá operativně zorganizovat. Pokud máte o některé takové školení zájem, rádi Vám obratem zašleme zpracovanou nabídku. Projděte si přehled témat pro podnikové kurzy na míru.

Nová nabídka kurzů pro II. pololetí

Jak bylo minule avizováno, v tomto newsletteru Vám předkládáme nabídku plánovaných akcí pro II. pololetí 2020. Pevně věříme, že Vás zaujme a budeme se s Vámi i Vašimi kolegy nadále setkávat!

Jakékoliv Vaše dotazy zodpovíme telefonicky (+420 469 638 467, +420 724 203 467) nebo e-mailem (info@agentura-amos.cz).

S přáním pevného zdraví

Ivana Sodomková


Myslíme na Vás i v době koronavirové (Ámos 4/2020)

Vážení příznivci a zákazníci,

ve vazbě na současnou situaci jsme zrušili plánované otevřené programy až do poloviny května. Společně s Vámi věříme, že tou dobou se vše zase uklidní. Informace o termínech zbývajících kurzů v I. pololetí 2020 naleznete v kalendáři otevřených akcí.

Školení on-line formou

Oslovili jsme naše spolupracující lektory pro témata kvality, zda by Vám nabídli vybraná školení on line formou s možností vysvětlení problematiky naživo přes webkameru. I pro on line kurzy bychom rádi zachovali interaktivní formu školení, abyste mohli klást lektorům své otázky a dostali odpověď na vše, co potřebujete vědět.

Pro sledování školení a komunikaci s lektorem nepotřebujete žádnou zvláštní aplikaci, vše běží přes internetový prohlížeč po kliknutí na www odkaz. Připojit se můžete z počítače nebo z chytrého telefonu.

Pokud byste o tuto formu vzdělávání měli zájem, stačí odpovědět na tento e-mail. 

Ostatní informace

Již v příštím newsletteru Vám předložíme nabídku plánovaných akcí pro II. pololetí, na které již intenzivně pracujeme. Máte se na co těšit!

Jakékoliv Vaše dotazy zodpovíme telefonicky (+420 469 638 467, +420 724 203 467) nebo e-mailem (info@agentura-amos.cz).

S přáním pevného zdraví

Ivana Sodomková


Startuje jarní semestr (Ámos 3/2020)

Jako první se rozbíhá oblíbený modulový kurz Technik kvality, následují kurzy Základy metrologie v systému kvality a v těsném závěsu Harmonizovaná FMEA.

Vedle již avizovaných nových kurzů Nakládání s chemikáliemi podle REACH a CLP a Audit procesu podle VDA 6.3 zařazujeme další novinku, tentokrát pro personalisty:

Novela zákoníku práce v roce 2020 – SPECIÁL

Tímto seminářem reagujeme na Poslaneckou sněmovnou právě projednávanou tzv. Velkou novelu zákoníku práce, kde většina ustanovení bude mít účinnost od 1. července 2020. 

Nejbližší naplánované programy

Informace o termínech dalších vzdělávacích akcí plánovaných na I. pololetí 2020 naleznete v kalendáři plánovaných akcí.

Ostatní informace

Osvědčení o absolvování kurzu

Při objednávce kurzu on-line máte nyní možnost zvolit způsob zaslání osvědčení o absolvování kurzu. Přednastaven je racionálnější způsob e-mailem na adresu objednavatele, případně můžete zvolit možnost Českou poštou na adresu firmy.

Vzdělávací projekt „na míru”

Všechny kurzy můžeme na Vaše přání zrealizovat u Vás ve firmě. Rádi Vám zpracujeme individuální Vzdělávací projekt „na míru“ k tématu z našeho portofólia, o které projevíte zájem.

Jakékoliv Vaše dotazy zodpovíme telefonicky (+420 469 638 467, +420 724 203 467) nebo e-mailem (info@agentura-amos.cz).


Jak na chemikálie a ochranu zdraví podle REACH? (Ámos 2/2020)

Zájemce o „ekologická“ témata může potěšit program Nakládání s chemikáliemi podle REACH a CLP, který se po čase v inovované podobě objevuje v naší nabídce.

Zkušený lektor Vás praktickou formou seznámí se současnou legislativou v dané oblasti a odpoví na všechny Vaše dotazy týkající se ochrany veřejného zdraví a nakládání s chemikáliemi (jejich hodnocení, povolování, označování, balení…)

Praktický kurz Audit procesu podle VDA 6.3

Nově také zařazujeme jednodenní kurz Audit procesu podle VDA 6.3. Od licenčního kurzu VDA QMC se liší mj. tím, že „neprodukuje“ certifikované auditory, ale pracovníkům v automotive poskytne důležité praktické informace v racionálním čase a za přiměřenou cenu.

Nejbližší naplánované programy

Všechny kurzy jsou vedeny zkušenými lektory, kteří jsou v pravidelném kontaktu s firemní praxí. Předávané informace dovedou užitečně propojit s praktickými potřebami účastníků a kvalifikovaně zodpovědět jejich dotazy.

Informace o termínech dalších vzdělávacích akcí plánovaných na I. pololetí 2020 naleznete v kalendáři plánovaných akcí.

Ostatní informace

Kurzy, které máme v nabídce jako otevřené, můžeme na Vaše přání zrealizovat u Vás ve firmě. Rádi Vám zpracujeme individuální Vzdělávací projekt „na míru“ k tématu, o které projevíte zájem.

Máme zkušenosti se všemi etapami vzdělávání dotovaného z ESF (aktuálně POVEZ II), nově i s Výzvou č. 97. Ochotně Vám pomůžeme s přípravou žádosti o dotace.

Vaše případné dotazy zodpovíme telefonicky (+420 469 638 467, +420 724 203 467) nebo e-mailem (info@agentura-amos.cz).


Buďte stále IN (Ámos 1/2020)

Vstupte s námi do dalšího roku účastí na žádaném, nově zařazeném kurzu Harmonizovaná FMEA VDA/AIAG. Uznávaný lektor pro kvalitu v automobilovém průmyslu Ing. Jan Matuský Vás seznámí s novým harmonizovaným předpisem, vydaným na sklonku loňského roku. První termín konání již 17. února 2020.

Nejbližší naplánované programy

Všechny kurzy jsou vedeny zkušenými lektory, kteří jsou v pravidelném kontaktu s firemní praxí. Předávané informace dovedou užitečně propojit s praktickými potřebami účastníků a kvalifikovaně zodpovědět jejich dotazy.

Informace o termínech dalších vzdělávacích akcí plánovaných na I. pololetí 2020 naleznete v kalendáři plánovaných akcí.

Ostatní informace

Kurzy, které máme v nabídce jako otevřené, můžeme na Vaše přání zrealizovat u Vás ve firmě. Rádi Vám zpracujeme individuální Vzdělávací projekt „na míru“ k tématu, o které projevíte zájem.

Máme zkušenosti se všemi etapami vzdělávání dotovaného z ESF (aktuálně POVEZ II), nově i s Výzvou č. 97. Ochotně s Vámi na přípravě žádosti o dotace budeme spolupracovat.

Vaše dotazy zodpovíme telefonicky (+420 469 638 467, +420 724 203 467) nebo e-mailem (info@agentura-amos.cz).

S přáním příjemných dnů roku 2020


Poslední letošní nabídka kurzů (Ámos 13/2019)

Poslední letošní nabídka kurzů

Pokud jsou předmětem Vašeho zájmu níže uvedená témata, můžete se ještě do konce roku zúčastnit některého z uvedených kurzů – evidujeme ještě pár volných míst:

Nabídka pro rok 2020

Buďte mezi prvními a naplánujte již nyní vzdělávání u nás pro příští rok! Na stránkách jsme právě teď uveřejnili termíny kurzů pro 1. pololetí roku 2020.

Pro přihlášky na kurzy plánované na rok 2020, zaslané do konce letošního roku, platí ceny uvedené nyní u jednotlivých kurzů, od 1. ledna 2020 se bohužel nevyhneme jejich částečnému navýšení.

Vaše dotazy zodpovíme telefonicky na číslech 469 638 467 nebo 724 203 467, nebo nám můžete poslat zprávu na info@agentura-amos.cz.


Pracujte na sobě i v roce 2020 (Ámos 12/2019)

Buďte mezi prvními a naplánujte již nyní vzdělávání u nás pro příští rok! Na stránkách jsme právě teď uveřejnili termíny kurzů pro 1. pololetí roku 2020.

Pro přihlášky na kurzy plánované na rok 2020 a zaslané do konce letošního roku platí ceny uvedené u jednotlivých kurzů. Od 1. ledna 2020 se nevyhneme jejich částečnému navýšení. Máte-li zájem zúčastnit se některé z akcí, neváhejte a pošlete svoji přihlášku co nejdříve.

Aktualizace obsahu kurzu pro personalisty

Do obsahu listopadového kurzu Pracovní právo a personalistika v roce 2020 jsme doplnili tato důležitá témata:

 • Co je obsahem návrhu velké novely zákoníku práce?
 • Změny v doručování písemností zaměstnanci a zaměstnavateli.
 • Změny při vysílání zaměstnanců do jiného členského státu EU.
 • Změna koncepce dovolené.

Nový termín kurzu Audity u dodavatelů

Kurz Audity u dodavatelů se nově uskuteční ve dnech 21. – 22. listopadu 2019. S přihláškou proto neváhejte!

V nejbližším období doporučujeme

V rubrice Kalendář vzdělávacích akcí najdete všechny ostatní vzdělávací akce plánované do konce roku 2019 i pro 1. pololetí 2020. Těšíme se, že se na některé z nich s Vámi osobně nebo s Vašimi kolegy setkáme.

Individuální vzdělávací projekt

V případě zájmu Vám rádi zpracujeme individuální Vzdělávací projekt k tématu, který si budete přát realizovat u Vás ve firmě. Vaše dotazy ochotně zodpovíme telefonicky (469 638 467, 724 203 467) nebo e-mailem (info@agentura-amos.cz).

S přáním příjemného podzimu Vás zdraví

Ivana Sodomková


Listopadové kurzy pod útokem (Ámos 11/2019)

Listopadové kurzy pod útokem

Technik kvality

Již 4. listopadu začíná nový termín oblíbeného kurzu Technik kvality. Chcete-li se zúčastnit, s přihláškou neváhejte, místa se rychle plní.

Pracovní právo a personalistika v roce 2020

Přihlášky se velmi rychle schází i na seminář Pracovní právo a personalistika v roce 2020. Cílem tohoto programu je poskytnout komplexní přehled o aplikaci schválených i připravovaných změn předpisů v oblasti pracovního práva a personalistiky k datu konání, které mají největší dopad do praxe.

Oblíbené kurzy komunikace

Oprávněný zájem vzbuzují programy ke komunikaci, ať již Asertivita v mezilidských vztazích, nebo Efektivní zvládání konfliktů. Zkušení a příjemní psychologové Vám pomohou nalézt cesty k řešení pracovních, ale i osobních problémů v složitějších komunikačních situacích.

Nejbližší akce s posledními místy

Využijte poslední možnost přihlásit se do kurzů v termínech „na spadnutí“:

V rubrice Kalendář akcí najdete všechny ostatní vzdělávací akce plánované do konce roku 2019. Těšíme se, že se na některé z nich s Vámi osobně nebo s Vašimi kolegy setkáme.

Ostatní informace

V případě zájmu Vám rádi zpracujeme individuální Vzdělávací projekt k tématu, které si budete přát realizovat u Vás ve firmě. Vaše dotazy ochotně zodpovíme telefonicky (469 638 467, 724 203 467) nebo e-mailem (info@agentura-amos.cz).

S přáním příjemného podzimu Vás zdraví

Ivana Sodomková


Seminář pro personalisty 2020 a kurzy na spadnutí (Ámos 10/2019)

Zajímavý seminář pro personalisty

Pro vás všechny, kdo pečujete převážně o ty ostatní ve firmě, máme horkou novinku – jednodenní seminář Pracovní právo a personalistika v roce 2020 pod vedením JUDr. Pavla Jindřicha. Cílem tohoto programu je poskytnout komplexní přehled o aplikaci již schválených i připravovaných změn předpisů v oblasti pracovního práva a personalistiky k datu konání, které mají největší dopad do praxe.

Nejbližší akce s posledními místy

Využijte poslední možnost přihlásit se do kurzů v termínech „na spadnutí“. na něž evidujeme již tolik účastníků, že se uskuteční:

Doporučujeme v druhé půlce října

V rubrice Kalendář akcí najdete všechny ostatní vzdělávací akce plánované do konce roku 2019. Těšíme se, že se na některé z nich s Vámi osobně nebo s Vašimi kolegy setkáme.

Ostatní informace

V případě zájmu Vám rádi zpracujeme individuální Vzdělávací projekt k tématu, které si budete přát realizovat u Vás ve firmě.

Jakékoliv Vaše dotazy ochotně zodpovíme telefonicky (469 638 467, 724 203 467) nebo e-mailem (info@agentura-amos.cz).

S přáním příjemného babího léta Vás zdraví

Ivana Sodomková


Atraktivní kurzy v podzimním semestru (Ámos 9/2019)

Atraktivní kurzy v podzimním semestru

Léto je pomalu pryč, tak co se nechat pozvat na nějaký zajímavý vzdělávací program? Můžete vybírat, zde je naše pestrá nabídka vzdělávacích kurzů.

Mezi otevřenými kurzy najdete i super novinku pro metrology. Zcela nový kurz Metrologie v systému kvality II je reakcí na četné požadavky absolventů kurzu Základy metrologie v systému kvality. V tomto doškolovacím či „refreshment“ kurzu si můžete zopakovat či doplnit potřebné metrologické znalosti.

V nejbližším období doporučujeme

V rubrice Kalendář akcí najdete všechny ostatní vzdělávací akce plánované do konce roku 2019. Těšíme se, že se na některé z nich s Vámi osobně nebo s Vašimi kolegy setkáme.

Ostatní informace

V případě zájmu Vám rádi zpracujeme individuální Vzdělávací projekt k tématu, které si budete přát realizovat u Vás ve firmě.

Jakékoliv Vaše dotazy ochotně zodpovíme telefonicky (469 638 467, 724 203 467) nebo e-mailem (info@agentura-amos.cz).

S přáním příjemného babího léta Vás zdraví

Ivana Sodomková


Dovolená

Dobrý den,

ve dnech 22. – 31. 7. 2019 čerpáme celozávodní dovolenou a nebudeme tedy k dispozici. Od 1. 8. 2019 se Vám rádi opět budeme věnovat jak v osobním, písemném či telefonním kontaktu.  Děkujeme za pochopení.

Tým Agentury Ámos Chrudim

Jaký je tvůj názor?

Přejeme Vám hezké léto!

Hezké léto!

Přejeme Vám vydařené léto, ať už je strávíte u vody, na horách nebo na jiných Vám příjemných místech. Načerpejte nových sil a na podzim se na Vás i Vaše kolegy budeme zase těšit na některém z našich vzdělávacích kurzů.

Pokud byste pro výběr potřebovali inspiraci, najdete ji v přehledu našich kurzů. Plánované akce si snadno zobrazíte v kalendáři vypsaných akcí.

S přáním příjemných letních dnů

Ivana Sodomková


Zúčastněte se kurzu ještě v tomto pololetí (Ámos 8/2019)

Jdeme do finále…

…alespoň v tomto pololetí. Než vypukne čas prázdnin a dovolených, zbývá ještě měsíc. Využijte ho ke svému osobnímu rozvoji. V našem programu otevřených kurzů Vás čeká pestrá nabídka programů z kvality, environmentu, BOZP i komunikace. Tak do toho!

Některé zajímavé programy ještě v tomto pololetí

Ostatní informace

Červnový termín kurzu Technik kvality vyvolal takový zájem, že byl obsazen již 2 měsíce předem. Proto vypisujeme ve II. pololetí 2 běhy. V případě zájmu využijte možnosti přihlášení již nyní.

Všechny vzdělávací programy, které máme v nabídkovém portfoliu a nejsou v současné době zařazeny mezi otevřené kurzy, najdete v rubrice Vzdělávací kurzy. Neváhejte nás oslovit, rádi Vám zpracujeme nabídku pro jejich případné provedení u Vás ve firmě.

Jakékoliv Vaše dotazy zodpovíme telefonicky (469 638 467, 724 203 467) nebo e-mailem (info@agentura-amos.cz).

Pokud se s Vámi již do prázdnin nesejdeme osobně na některém z našich kurzů v Pardubicích nebo ve vaší firmě, ať se Vám léto vydaří a na podzim se na Vás zase budeme těšit.

S přáním příjemných letních dnů

Ivana Sodomková


Nabídka kurzů pro II. pololetí (Ámos 7/2019)

Nabídka kurzů pro II. pololetí

Na webových stránkách jsme nově zveřejnili nabídku kurzů pro II. pololetí 2019. Najdete tam jak kurzy dlouhodobě žádané, tak úplnou novinku – Metrologie v systému kvality II a inovovaný program 5S – Kvalita je pořádek.

Přijměte naše pozvání a přijeďte – nebo vyšlete své kolegy – do Pardubic, případně si objednejte provedení zvoleného programu přímo k Vám do firmy.

Protože červnový termín kurzu Technik kvality byl obsazen již 2 měsíce předem, vypisujeme ve II. pololetí 2 běhy. V případě zájmu využijte možnosti přihlášení již nyní.

Z otevřených kurzů v nejbližší době doporučujeme

Další zajímavé programy ještě v tomto pololetí

Ostatní informace

Všechny vzdělávací programy, které máme v nabídkovém portfoliu a nejsou v současné době zařazeny mezi otevřené kurzy, najdete v rubrice Vzdělávací kurzy. Neváhejte nás oslovit, rádi Vám zpracujeme nabídku pro jejich případné provedení u Vás ve firmě.

Vaše dotazy ochotně zodpovíme telefonicky (469 638 467, 724 203 467) nebo e-mailem (info@agentura-amos.cz).


Buďte stále IN (Ámos 6/2019)

Buďte stále IN

Celoživotní vzdělávání je nejlepší prevencí toho, nebýt OUT. Pokud chcete být stále IN, přijměte prosím pozvání na některou z našich vzdělávacích akcí.

Nejbližší plánované kurzy

Všechny naše kurzy jsou vedeny zkušenými lektory, kteří jsou v pravidelném kontaktu s firemní praxí. Předávané informace dovedou užitečně propojit s praktickými potřebami účastníků a kvalifikovaně zodpovědět jejich dotazy.

Nová publikace našeho lektora míří na trh

Kniha našeho lektora Ing. Ludvíka Filipa Efektivní řízení kvality, která umožní organizacím porozumět lépe požadavkům a metodám v oblasti systémů řízení, se připravuje k vydání. Popisuje nejen metody samotné, ale i jejich správné použití v desítkách příkladů dobré praxe. Vyjde letos začátkem října a zakoupit ji bude možno v distribuční knižní síti.

Ostatní informace

Kurzy, které máme v nabídce jako otevřené, můžeme na Vaše přání zrealizovat u Vás ve firmě. Rádi Vám zpracujeme individuální Vzdělávací projekt „na míru“ k tématu, o které projevíte zájem.

Vaše dotazy ochotně zodpovíme telefonicky (469 638 467, 724 203 467) nebo e-mailem (info@agentura-amos.cz).


Jaro v plném proudu (Ámos 5/2019)

Jaro v plném proudu

Přicházející jaro může být spojeno nejen s „jarní únavou“, ale naopak nás inspirovat ke zvýšení aktivity. Někdo vyrazí na zahrádku nebo do přírody, jiný se s novým elánem pustí do svého osobního rozvoje. Pokud patříte spíše do té druhé skupiny, přijměte prosím pozvání na některou z našich vzdělávacích akcí.

Nejbližší plánované kurzy

Všechny naše kurzy jsou vedeny zkušenými lektory, kteří jsou v pravidelném kontaktu s firemní praxí. Předávané informace dovedou užitečně propojit s praktickými potřebami účastníků a kvalifikovaně zodpovědět jejich dotazy.

Řiďte kvalitu s novou publikací

Před časem vzbudila pozornost kniha Jednoduše kvalita našeho lektora Ing. Jiřího Chaloupky, řadu publikací v oblasti BOZP vydal Bc. Zdeněk Šenk v době, kdy jsme s ním dlouhodobě spolupracovali. Nyní přichází s novinkou Ing. Ludvík Filip, další z našeho lektorského týmu.

Jeho publikace Efektivní řízení kvality umožní organizacím porozumět požadavkům a metodám v oblasti systémů řízení. Kniha popisuje nejen metody samotné, ale i jejich správné použití v praxi, které ukazuje na desítkách příkladů dobré praxe.

Kniha vyjde letos začátkem října, aktuálně si ji můžete zarezervovat.

Ostatní informace

Kurzy, které máme v nabídce jako otevřené, můžeme na Vaše přání zrealizovat u Vás ve firmě. Rádi Vám zpracujeme individuální Vzdělávací projekt „na míru“ k tématu, o které projevíte zájem.

Vaše dotazy ochotně zodpovíme telefonicky (469 638 467, 724 203 467) nebo e-mailem (info@agentura-amos.cz).


Oslavte s námi příchod jara (Ámos 4/2019)

Oslavte s námi příchod jara

Nejlepším způsobem, jak porazit jarní únavu, je zaměstnat mozek nějakou zajímavou aktivitou. Nabízíme Vám k tomu příležitost v našich vzdělávacích programech.

Nejbližší plánované kurzy

Ostatní informace

Kurz Technik kvality

V předchozích termínech vzbudil velký zájem modulový, prakticky zaměřený kurz Technik kvality, vedený zkušeným lektorem Ing. Jiřím Chaloupkou. Pokud máte o účast v tomto kurzu zájem, neváhejte poslat přihlášku. Termín zahájení 1.4.2019 se blíží!

Vzdělávání financované z evropských fondů

Rádi Vám zpracujeme individuální Vzdělávací projekt „na míru“ k tématu, které si budete přát realizovat u Vás ve firmě vč. spolupráce na přípravě dokumentace k předložení žádosti o čerpání prostředků z ESF. Tyto prostředky je možné čerpat i pro účast jednotlivců na otevřených kurzech.

Vaše dotazy ochotně zodpovíme telefonicky (469 638 467, 724 203 467) nebo e-mailem (info@agentura-amos.cz).


Oblíbený Technik kvality a další kurzy (Ámos 3/2019)

Těšíme se na Vás!

V pardubickém penzionu Šenk rozjíždíme tento týden naplno otevřené vzdělávací kurzy pro I. pololetí 2019. Každý program si také můžete objednat „na míru“ a mít tak lektora k dispozici přímo u Vás ve firmě.

Nejbližší plánované kurzy

Ostatní informace

Kurz Technik kvality

V předchozích termínech vzbudil velký zájem modulový, prakticky zaměřený kurz Technik kvality, vedený zkušeným lektorem Ing. Jiřím Chaloupkou. Pokud máte o účast v tomto kurzu zájem, neváhejte poslat přihlášku. Termín zahájení 1.4.2019 se blíží!

Vzdělávání financované z evropských fondů

Rádi Vám zpracujeme individuální Vzdělávací projekt „na míru“ k tématu, které si budete přát realizovat u Vás ve firmě vč. spolupráce na přípravě dokumentace k předložení žádosti o čerpání prostředků z ESF. Tyto prostředky je možné čerpat i pro účast jednotlivců na otevřených kurzech.

Kalendář akcí na 1. pololetí

V kalendáři otevřených kurzů najdete všechny akce plánované pro 1. pololetí 2019. Těšíme se na některé z nich s Vámi osobně nebo Vašimi kolegy na viděnou.

Vaše dotazy rádi zodpovíme telefonicky (469 638 467, 724 203 467) nebo e-mailem (info@agentura-amos.cz).


Kvalita je stále v kurzu (Ámos 2/2019)

Kvalita je stále v kurzu

V našich vzdělávacích programech ji najdete doslova a do písmene. V kurzech ke kvalitě většinou už v názvu, v ostatních kurzech – díky kvalitním lektorům – ji najdete taky. Stačí jen vyplnit přihlášku a přijet od Pardubic, nebo si objednat program na míru a mít lektora přímo u Vás ve firmě.

Nejbližší plánované akce

Novinky a inovované programy

Kořenové příčiny pracovních úrazů

Kořenové příčiny pracovních úrazů je kurz, který Vám poskytne netradiční pohled na možné aplikace metod známých spíše v oboru kvality, které jsou s výhodou využitelné i v oblasti BOZP při odhalování kořenových příčin pracovních úrazů. Určeno především pracovníkům útvarů BOZP a jejich kolegům v týmech pro řešení pracovních úrazů.

SPC a způsobilost procesu

SPC a způsobilost procesu je kurz s pozměněným obsahem i lektorským obsazením, který pomůže porozumět nejdůležitějším statistickým pojmům a přesvědčit, že základy statistiky může pochopit skutečně každý.

Audity u dodavatelů

Audity u dodavatelů je prakticky vedený kurz se zaměřením na výcvik v auditování dodavatelů v prostředí ISO 9001, IATF 16949 a rozdíly těchto systémů, s novým lektorským obsazením.

Ostatní informace

Vzdělávání financované z evropských fondů

Rádi Vám zpracujeme individuální Vzdělávací projekt „na míru“ k tématu, které si budete přát realizovat u Vás ve firmě vč. spolupráce na přípravě dokumentace k předložení žádosti o čerpání prostředků z ESF. Tyto prostředky je možné čerpat i pro účast jednotlivců na otevřených kurzech.

Kalendář akcí na 1. pololetí

V kalendáři otevřených kurzů najdete všechny akce plánované pro 1. pololetí 2019. Těšíme se na některé z nich s Vámi osobně nebo Vašimi kolegy na viděnou.

Vaše dotazy rádi zodpovíme telefonicky (469 638 467, 724 203 467) nebo e-mailem (info@agentura-amos.cz).

S přáním hezkých zimních dnů

Ivana Sodomková


Inovace v novém roce (Ámos 1/2019)

Inovace v novém roce

I v roce 2019 Vám nabízíme několik novinek a řadu příležitostí ke zdokonalení v našich otevřených kurzech nebo programech „na míru“ ve Vaší firmě.

Úplné novinky

Management rizik a znalostí – praktické postupy, vedoucí ke zvýšení podnikatelské úspěšnosti firmy (nejen ve světle požadavků příslušných norem – ČSN ISO 35000, ČSN 35010, ČSN BS 25999-1:2009). Určeno zejména manažerům vyspělých firem.

Kořenové příčiny pracovních úrazů – netradiční pohled na možné aplikace metod známých spíše v oboru kvality, které jsou s výhodou využitelné i v oblasti BOZP při odhalování kořenových příčin pracovních úrazů. Určeno především pracovníkům útvarů BOZP a jejich kolegům v týmech pro řešení pracovních úrazů.

Inovované programy

SPC a způsobilost procesu – kurz s pozměněným obsahem i lektorským obsazením, který pomůže porozumět nejdůležitějším statistickým pojmům a přesvědčit, že základy statistiky může pochopit skutečně každý.

Audity u dodavatelů – prakticky vedený kurz se zaměřením na výcvik v auditování dodavatelů v prostředí ISO 9001, IATF 16949 a rozdíly těchto systémů, s pozměněným lektorským obsazením.

Ostatní informace

V kalendáři otevřených kurzů najdete všechny akce plánované pro 1. pololetí 2019. Těšíme se na některé z nich s Vámi osobně nebo Vašimi kolegy na viděnou.

Rádi Vám zpracujeme individuální Vzdělávací projekt „na míru“ k tématu, které si budete přát realizovat u Vás ve firmě vč. spolupráce na přípravě dokumentace k předložení žádosti o čerpání prostředků z ESF. Tyto prostředky je možné čerpat i pro účast jednotlivců na otevřených kurzech.

Vaše dotazy rádi zodpovíme telefonicky (469 638 467, 724 203 467) nebo e-mailem (info@agentura-amos.cz).

S přáním Ladovské zimy

Ivana Sodomková


Last Call pro rok 2018 (Ámos 12/2018)

LAST CALL pro rok 2019

Do konce roku nám již moc času nezbývá. Pokud byste chtěli pro sebe nebo své kolegy ještě něco dobrého udělat, vybírejte z následující nabídky prosincových vzdělávacích programů:

Ostatní informace

V kalendáři otevřených kurzů najdete všechny ostatní vzdělávací akce plánované do konce roku 2018 a pro 1. pololetí 2019. Těšíme se, že na některé z nich Vás osobně nebo Vaše kolegy přivítáme.

V případě zájmu Vám rádi zpracujeme individuální Vzdělávací projekt k jakémukoliv tématu z naší nabídky, které si budete přát realizovat u Vás ve firmě. Naši kvalifikovaní lektoři rádi přizpůsobí obsah a provedení Vámi vybraného tématu již ve stádiu přípravy praktickým podmínkám ve Vaší firmě.

Vaše dotazy rádi zodpovíme telefonicky (+420 469 638 467, +420 724 203 467) nebo emailem (info@agentura-amos.cz).

S přáním příjemných blížících se adventních dnů

Ivana Sodomková


Management rizik a znalostí, příčiny pracovních úrazů (Ámos 11/2018)

Nové vzdělávací programy pro rok 2019

Jak jsme slíbili v minulém newsletteru, přinášíme 2 novinky v naší nabídce pro příští rok. Oba vzdělávací programy již byly úspěšně odzkoušeny v podobě pilotních projektů ve výrobních firmách.

Management rizik a znalostí

První z nich se týká tématu řízení průmyslových rizik a managementu znalostí – viz kurz Management rizik a znalostí, a to nejen ve světle požadavků příslušných norem (ČSN ISO 35000, ČSN 35010, ČSN BS 25999-1:2009 aj.), ale především z hlediska praktické využitelnosti pro celkové zefektivnění činnosti firmy.

Kořenové příčiny pracovních úrazů

Druhá novinka s názvem Kořenové příčiny pracovních úrazů přináší netradiční pohled na možné aplikace metod známých spíše v oboru kvality, které jsou ovšem s výhodou využitelné i v oblasti BOZP při odhalování kořenových příčin pracovních úrazů.

Co v minulosti vzbudilo značný zájem?

Některé akce byly natolik žádané, že jsme museli uzavírat v předstihu příjem přihlášek a odkázat zájemce na další termíny. Pokud o některém z nich budete uvažovat, se zasíláním přihlášek prosím neváhejte. Jedná se např. o tyto kurzy:

Poslední místa pro listopadové termíny

Ostatní informace

V kalendáři otevřených kurzů najdete všechny ostatní vzdělávací akce plánované do konce roku 2018 a pro 1. pololetí 2019. Těšíme se, že na některé z nich Vás osobně nebo Vaše kolegy přivítáme.

V případě zájmu Vám rádi zpracujeme individuální Vzdělávací projekt k jakémukoliv tématu z naší nabídky, které si budete přát realizovat u Vás ve firmě. Naši kvalifikovaní lektoři rádi přizpůsobí obsah a provedení Vámi vybraného tématu již ve stádiu přípravy praktickým podmínkám ve Vaší firmě.

Vaše dotazy rádi zodpovíme telefonicky (+420 469 638 467, +420 724 203 467) nebo emailem (info@agentura-amos.cz).

S přáním barevného podzimu

Ivana Sodomková


Myslete na budoucnost – pracujte na sobě i v roce 2019 (Ámos 10/2018)

Myslete na budoucnost – pracujte na sobě i v roce 2019

Buďte mezi prvními a naplánujte již nyní vzdělávání u nás pro příští rok! Na webu jsme právě teď uvedli termíny kurzů pro I. pololetí r. 2019. Jako obvykle mezi nimi najdete osvědčené a stále oblíbené programy ve všech oblastech, ve kterých „jsme doma“ – kvalita, environment, BOZP a komunikace. Připravujeme i některé úplné novinky, na něž se můžete těšit v příštím newsletteru.

Vzdělávací programy, které vzbudily velký zájem

Některé akce byly v minulosti natolik žádané, že jsme museli uzavřít v předstihu příjem přihlášek a odkázat zájemce na další termíny. Pokud o nich budete uvažovat, se zasíláním přihlášek prosím neváhejte. Jedná se např. o tyto kurzy:

V nejbližším období doporučujeme

Ostatní informace

V případě zájmu Vám rádi zpracujeme individuální Vzdělávací projekt k jakémukoliv tématu z naší nabídky, které si budete přát realizovat u Vás ve firmě. Naši kvalifikovaní lektoři rádi přizpůsobí již ve stádiu přípravy obsah a provedení Vámi vybraného tématu praktických podmínkám ve Vaší firmě.

Vaše dotazy rádi zodpovíme telefonicky (+420 469 638 467, +420 724 203 467) nebo emailem (info@agentura-amos.cz).

Těšíme se na setkání s Vámi a Vašimi kolegy na některém z našich kurzů nebo u Vás ve firmě.

S přáním příjemného podzimu

Ivana Sodomková


Pololetí v plném proudu + nové akce (Ámos 9/2018)

Vzdělávání ve II. poletí v plném proudu

II. pololetí se rozběhlo naplno jak ve školách, tak ve vzdělávání dospělých. Můžete si vybrat z pestré nabídky našich kurzů pro sebe nebo své kolegy. Naši zkušení lektoři jsou připraveni se s Vámi podělit o své zajímavé a užitečné poznatky ze své každodenní praxe.

Vyberte si například z nejbližších kurzů:

Novinky ve II. pololetí

Zjednodušení systému poskytování slev

Slevu ve výši 10 % za opakovanou účast lze jednoduše uplatnit zapsáním čísla dříve absolvované akce (č.a.) do formuláře přihlášky na nový kurz. Číslo akce najdete na vystaveném osvědčení o absolvování akce v posledním řádku (např. Pardubice 4. října 2018, č.a. 420). Bonus v papírové podobě již nebudeme vystavovat.

Uplatňování slevy pro klienty se statusem VĚRNÝ ZÁKAZNÍK zůstává beze změn.

Jakékoliv Vaše dotazy rádi zodpovíme telefonicky (+420 469 638 467, +420 724 203 467) nebo na adrese info@agentura-amos.cz.

Ostatní informace

Všechny další vzdělávací programy, které máme v nabídkovém portfoliu a v současné době nejsou zařazeny mezi otevřené kurzy, najdete v rubrice Vzdělávací kurzy. Neváhejte nás oslovit, rádi Vám zpracujeme nabídku pro jejich případné provedení u Vás ve firmě.

Těšíme se na setkání s Vámi a Vašimi kolegy na některém z našich kurzů nebo u Vás ve firmě.

S přáním příjemných podzimních dnů

Ivana Sodomková


Novela zákoníku práce na obzoru (Ámos 8/2018)

Novela zákoníku práce na obzoru

Víte o tom, že se chystá další novelizace zákoníku práce a co je jejím obsahem? Jak bude zvýšena minimální mzda a nejnižší úrovně zaručené mzdy? Jaké jsou zkušenosti se změnami právní úpravy pracovně-lékařských prohlídek? Odpovědi na tyto dotazy se dozvíte na školení Pracovní právo a personalistika v roce 2019. Čím dříve se s těmito změnami seznámíte, tím dříve budete připraveni na jejich aplikaci ve své praxi.

Další novinky ve II. pololetí 2018

Nejbližší volné akce v září a říjnu

Ostatní informace

Všechny další vzdělávací programy, které máme v nabídkovém portfoliu a v současné době nejsou zařazeny mezi otevřené kurzy, najdete v rubrice Vzdělávací kurzy. Neváhejte nás oslovit, rádi Vám zpracujeme nabídku pro jejich případné provedení u Vás ve firmě.

Vaše dotazy zodpovíme telefonicky na čísle 469 638 467 nebo emailem na adrese info@agentura-amos.cz.

Těšíme se na setkání s Vámi a Vašimi kolegy na některém z našich kurzů nebo u Vás ve firmě.

S přáním příjemných podzimních dnů

Ivana Sodomková


Inovuj nebo nepřežiješ (Ámos 7/2018)

Inovuj nebo nepřežiješ

Citátem světového konzultanta managementu Matthewa J. Kiernana  Vás zdravíme Vás na prahu II. pololetí 2018 a přinášíme Vám souhrnnou informaci o plánovaných programech a inovacích nebo úplných novinkách v nabídce Agentury ÁMOS.

Inovované vzdělávací programy

V letošním roce došlo k vydání některých zásadních norem pro auditory, a to Novelizovaná norma ISO 19011:2018 a ISO 45001:2018 jako náhrada za OHSAS 18001:2007. K oběma těmto normám pořádáme jak samostatné kurzy, tak jejich obsah promítáme do všech příslušných kurzů pro interní auditory.

Úplné novinky v nabídce II. pololetí 2018

Dodatečně zařazený program

Vzhledem k zájmu některých firem dodatečně zařazujeme do plánu akcí v termínu 4. – 5. 12. 2018 program Efektivní komunikace, který obvykle pořádáme pouze v I. pololetí.

Nejbližší akce v nabídce

Všechny další vzdělávací programy, které máme v nabídkovém portfoliu a v současné době nejsou zařazeny mezi otevřené kurzy, najdete v rubrice Vzdělávací kurzy. Neváhejte nás oslovit, rádi Vám zpracujeme nabídku pro jejich případné provedení u Vás ve firmě.

Vaše dotazy zodpovíme telefonicky (469 638 467) nebo na adrese info@agentura-amos.cz.

Těšíme se na setkání s Vámi a Vašimi kolegy na některém z našich kurzů nebo u Vás ve firmě.

S přáním příjemných dnů blížícího se podzimu

Ivana Sodomková


Pracujme na sobě ještě před dovolenou (Ámos 6/2018)

Už se také těšíte na dovolenou?

Ještě než se na ni vydáte, můžete na sobě zapracovat účastí na některém z našich vzdělávacích programů. A pokud se Vám to nepodaří, naplánujte si již nyní něco z naší nabídky pro II. pololetí.

Zbývající programy do konce I. pololetí

Další vzdělávací kurzy

Všechny další vzdělávací programy, které máme v nabídkovém portfoliu a v současné době nejsou zařazeny mezi otevřené kurzy, najdete v rubrice Vzdělávací kurzy. Neváhejte nás oslovit, rádi Vám zpracujeme nabídku pro jejich případné provedení u Vás ve firmě.

Vaše dotazy zodpovíme telefonicky (469 638 467) nebo na adrese info@agentura-amos.cz.

Těšíme se na setkání s Vámi a Vašimi kolegy na některém z našich kurzů.

S přáním příjemných letních dnů a vydařené dovolené

Ivana Sodomková


Nová nabídka kurzů pro II. pololetí 2018 (Ámos 5/2018)

Nově vypsané kurzy pro II. pololetí 2018

Na našich stránkách se nově objevila nabídka kurzů pro II. pololetí 2018. Najdete tam kurzy dlouhodobě žádané i 2 úplné novinky: DOE – Zlepšování zadarmo a Základy systémové kvality. Využijte naší nabídky a přijeďte – nebo vyšlete své kolegy – do Pardubic, případně si objednejte provedení zvoleného programu přímo do firmy.

Z otevřených kurzů v nejbližší době doporučujeme:

Další zajímavé programy ještě do konce I. pololetí 2018:

Zajímá Vás některý z nevypsaných kurzů?

Všechny další vzdělávací programy, které máme v nabídkovém portfoliu a v současné době nejsou zařazeny mezi otevřené kurzy, najdete v rubrice Vzdělávací kurzy. Neváhejte nás oslovit, rádi Vám zpracujeme nabídku pro jejich případné provedení u Vás ve firmě.

Vaše případné dotazy zodpovíme telefonicky (469 638 467) nebo na adrese info@agentura-amos.cz.

S přáním příjemných jarních dnů

Ivana Sodomková


Nové kurzy pro auditory – ISO 19011 a ISO 45001 (Ámos 4/2018)

Novelizovaná norma ISO 19011:2018 a ISO 45001:2018 jako náhrada za OHSAS 18001:2007 jsou tady! Jako jedni z prvních jsme pro Vás připravili kurzy plné informací o tom, co nového přinášejí. Využijte naší nabídky a přijeďte – nebo vyšlete své kolegy – do Pardubic, případně si objednejte jejich provedení přímo do firmy.

Z otevřených kurzů v nejbližší době doporučujeme

Další novinky v nabídce pro I. pololetí 2018

V rubrice Kalendárium otevřených kurzů najdete všechny ostatní zaplánované vzdělávací akce pro I. pololetí 2018. Těšíme se, že na některé z nich Vás osobně nebo Vaše kolegy přivítáme.

Vaše dotazy rádi zodpovíme telefonicky na čísle +420 469 638 467 nebo e-mailem na adrese info@agentura-amos.cz.

S přáním hezkých Velikonoc a příjemných jarních dnů

Ivana Sodomková


Vstříc blížícímu se jaru s novými zážitky (Ámos 3/2018)

Chcete, aby u Vás osobně nebo u Vašich kolegů zimní spánek nevystřídala jarní únava? Přijměte pozvání na nějaký zajímavý vzdělávací program. Pro rozhodování o tom, jaké téma zvolit, můžete najít řadu inspirací v nabídce našich otevřených kurzů nebo firemních programů „na míru“. Kromě získání užitečných a zajímavých informací i výměny praktických zkušeností nabízíme na našich kurzech setkání s opravdovými profesionály v pozici lektorů a kolegy z branže, to vše v příjemném prostředí s odpovídající péčí. Přijeďte si do Pardubic dobít baterky!

Nejbližší otevřené kurzy

Novinky v nabídce I. pololetí 2018

V rubrice Kalendárium otevřených kurzů najdete všechny ostatní zaplánované vzdělávací akce pro I. pololetí 2018. Těšíme se, že na některé z nich Vás osobně nebo Vaše kolegy přivítáme.

Vaše dotazy rádi zodpovíme telefonicky na čísle +420 469 638 467 nebo e-mailem na adrese info@agentura-amos.cz.

S přáním hezkých dnů blížícího se jara

Ivana Sodomková


Pomůžeme Vám najít úspory pracovníků (Ámos 2/2018)

Hledat nové pracovníky zejména v dělnických profesích je stále těžší. Co takhle zaměřit se na úspory ve vlastních řadách? Jednou z cest k tomu je zvládnout lépe oblast Racionalizace a normování práce. A to je i název nového vzdělávacího programu v naší nabídce. Vycházíme tak vstříc stále častější poptávce ze strany našich zákazníků, možná právě i té Vaší.

Úspěšné firmy vědí, že investovat do vzdělávání zaměstnanců je pro ně samotné výhodné a pro personál vysoce motivační. Mluvíme samozřejmě o vzdělávání smysluplném a kvalitním. K rozhodování o tom, jaké vzdělávání právě pro Vaše zaměstnance zvolit – k tomu najdete řadu příležitostí v našich otevřených kurzech nebo firemních programech „na míru“(více na www.agentura-amos.cz ). Abyste byli dobře připraveni i Vy a Vaši kolegové, nabízíme Vám v roce 2018 opět řadu příležitostí v našich otevřených kurzech nebo programech „na míru“ ve Vaší firmě.

Nejbližší otevřené kurzy

Novinky v nabídce I. pololetí 2018

Přednáška Prof. Jana Sokola

Jako iniciátoři a spolupořadatelé přednášky Prof. Jana Sokola dne 27. února 2018 od 18 hod. ve Spolkovém domě v Chrudimi si Vás na ni dovolujeme pozvat. Účast je zdarma a budeme potěšeni, pokud naše pozvání přijmete.

Vaše dotazy rádi zodpovíme telefonicky na čísle +420 469 638 467 nebo e-mailem na adrese info@agentura-amos.cz.

 


Kdo je připraven, není zaskočen (Ámos 1/2018)

Kdo je připraven, není zaskočen

Abyste byli dobře připraveni i Vy a Vaši kolegové, nabízíme Vám v roce 2018 opět řadu příležitostí v našich otevřených kurzech nebo programech „na míru“ ve Vaší firmě.

Nejbližší otevřené kurzy

Novinky pro I. pololetí 2018

V rubrice Kalendárium otevřených kurzů najdete všechny vzdělávací akce plánované pro I. pololetí 2018. Těšíme se, že na některé z nich Vás osobně nebo Vaše kolegy přivítám.

Prostředky na vzdělávání z evropských fondů

V případě zájmu Vám rádi zpracujeme individuální Vzdělávací projekt k tématu, které si budete přát realizovat u Vás ve firmě vč. spolupráce na přípravě dokumentace k předložení žádosti k čerpání prostředků z ESF v rámci programu POVEZ II.

Prostředky z tohoto programu je možné čerpat i pro účast jednotlivců na otevřených kurzech.

Vaše dotazy rádi zodpovíme telefonicky na čísle +420 469 638 467 nebo e-mailem na adrese info@agentura-amos.cz.

S přáním pokračující (pokud možno) ladovské zimy

Ivana Sodomková


Stihněte, co se dá, ještě v tomto roce (Ámos 10/2017)

Co se dá stihnout do konce roku?

Do vánoc již moc času nezbývá, ale i tak se dá ještě pro sebe nebo své kolegy v oblasti vzdělávání něco udělat. Přijměte k tomu prosím několik tipů na naše kurzy, kde ještě máme volná místa:

Novinky v nabídce pro I. pololetí 2018

V současné době pro Vás připravujeme nový vzdělávací program Normování a racionalizace práce. Sledujte naše stránky, brzy se tam anotace tohoto kurzu objeví.

Všechny další vzdělávací akce plánované do konce roku 2017 i pro I. pololetí 2018 najdete na našich stránkách. Těšíme se, že na některé z nich Vás osobně nebo Vaše kolegy přivítáme.

Prostředky na vzdělávání z evropských fondů

V případě zájmu Vám rádi zpracujeme individuální Vzdělávací projekt k tématu, které si budete přát realizovat u Vás ve firmě vč. spolupráce na přípravě dokumentace k předložení žádosti k čerpání prostředků z ESF v rámci programu POVEZ II. Prostředky z tohoto programu je možné čerpat i pro účast jednotlivců na otevřených kurzech.

Vaše dotazy rádi zodpovíme telefonicky na čísle +420 469 638 467 nebo e-mailem na adrese info@agentura-amos.cz.

S přáním příjemného adventního času

Ivana Sodomková


Nové kurzy pro I. pololetí 2018, poslední šance 2017 (Ámos 9/2017)

Vzdělávejte se s chutí i v roce 2018

Je nejvyšší čas plánovat vzdělávání pro příští rok! Proto již nyní Vám na našich internetových stránkách přinášíme termíny kurzů pro I. pololetí 2018. Jako obvykle mezi nimi najdete stále přitažlivé evergreeny ve všech oblastech, ve kterých „jsme doma“ – kvalita, environment, BOZP a komunikace, ale i několik novinek. Tak do toho!

Vybrané novinky v nabídce I. pololetí 2018

V nejbližší době dále doporučujeme kurzy

V rubrice Kalendář akcí najdete všechny ostatní zaplánované vzdělávací akce do konce roku 2017 i pro I. pololetí 2018. Těšíme se, že na některé z nich Vás osobně nebo Vaše kolegy přivítáme.

Prostředky na vzdělávání z evropských fondů

V případě zájmu Vám rádi zpracujeme individuální Vzdělávací projekt k tématu, které si budete přát realizovat u Vás ve firmě vč. spolupráce na přípravě dokumentace k předložení žádosti k čerpání prostředků z ESF v rámci programu POVEZ II. Prostředky z tohoto programu je možné čerpat i pro účast jednotlivců na otevřených kurzech.

Vaše dotazy rádi zodpovíme telefonicky na čísle +420 469 638 467 nebo e-mailem na adrese info@agentura-amos.cz.

S přáním příjemného podzimu

Ivana Sodomková


Nové kurzy pracovního práva a Core Tools pro auditory IATF (Ámos 8/2017)

Novinky v nabídce kurzů ve II. pololetí

První novinka s názvem Pracovní právo a personalistika v roce 2017 aktuálně je určena především personalistům a jejich spolupracovníkům. Školení poskytuje komplexní přehled o aplikaci již schválených či připravovaných změn právních předpisů v oblasti pracovního práva a personalistiky k datu konání školení včetně tzv. koncepční novely zákoníku práce, které mají největší dopad do praxe.

Druhá novinka má název CORE TOOLS pro interní auditory IATF 16949:2016. Jejím cílem je stručně vysvětlit podstatu nejdůležitějších Core Tools, jejichž používání je standardně vyžadováno od dodavatelů do automobilového průmyslu (FMEA, MSA, SPC, APQP a PPAP) a ukázat jejich použití na ilustrativních příkladech z výrobní praxe.

Článek pro kvalitáře na téma ISO 9001:2015

Zdálo by se, že o Novele normy ISO 9001:2015 bylo již vše řečeno i napsáno. Pokud jste jiného mínění, zveme Vás k přečtení článku ISO 9001:2015, ještě něco přes rok, jehož autorem je náš spolupracující lektor Ing. Ludvík Filip.

V nejbližším období doporučujeme kurzy

V rubrice Kalendárium otevřených kurzů najdete všechny ostatní zaplánované vzdělávací akce do konce roku 2017. Těšíme se, že na některé z nich Vás osobně nebo Vaše kolegy přivítáme.

Prostředky na vzdělávání z evropských fondů

V případě zájmu Vám rádi zpracujeme individuální Vzdělávací projekt k tématu, které si budete přát realizovat u Vás ve firmě vč. spolupráce na přípravě dokumentace k předložení žádosti k čerpání prostředků z ESF v rámci programu POVEZ II. Prostředky z tohoto programu je možné čerpat i pro účast jednotlivců na otevřených kurzech.

Vaše dotazy rádi zodpovíme telefonicky na čísle +420 469 638 467 nebo e-mailem na adrese info@agentura-amos.cz.

S přáním příjemného pokračujícího babího léta

Ivana Sodomková


ISO 9001:2015, ještě něco přes rok

ISO 9001:2015

Máme za sebou již téměř dva roky, co je na světě v plném nasazení nová (je po dvou letech ještě něco nového?) revize ISO 9001. Čtvrtá revize tohoto standardu, který obohatil řízení ve společnostech a již od roku 1987 může firmám pomoci při správném a kvalitním řízení. Může, ale opravdu pomáhá?

Opravdu jsem se nespletl, protože Quality management system, tedy systém kvalitního řízení nemá nic společného s kvalitou produkce (tedy výrobků ani služeb). Podle tohoto standardu nevyrobíte jediný výrobek, ani neposkytnete jedinou službu. Byť to mnohé firmy tvrdí, že právě ony vyrábějí podle ISO 9001. Tím však porušují pravidla pro používání certifikátu. Ale kde není žalobce,….

A zde je dle mého základní problém použití této normy. Je jen velmi málo firem, které to pochopily. Většina však nikoli. A proto ve velké většině firem je za produkci a její kvalitu osobně odpovědný manažer kvality. A bohužel, nikoli až s poslední revizí normy ISO 9001, ale již od prvopočátků, kdy ten, kdo měl zavedený systém managementu kvality dle standardu ISO 9001, měl Příručku kvality a k ní 20 samostatných směrnic. Jedno, zda se jednalo o velkou výrobní společnost, nebo malou stavební firmu. A od těch dob se v některých firmách příliš nezměnilo, jen přibyly stohy papírů a excelovských tabulek, které norma nevyžaduje a které si na sebe vymýšlejí většinou „všehoschopní“ manažeři. Jak již léta šířím po firmách: „Není nic horšího, než si sami sobě házet klacky pod nohy.“

Když přišla „velká revize“ v roce 2000, očekával jsem, že se snad pohnou ledy, marně. Stejné očekávání jsem měl i před poslední revizí v roce 2015, kdy již dlouhou dobu předem bylo avizováno, že právě nyní se vše opravdu mění a bude méně papírování a více řízení. Tedy to, co všechny firmy potřebují nejvíce, protože kvalitní řízení je předpokladem kvalitní produkce, i když není možné stoprocentně garantovat, že pokud bude mít firma správně a kvalitně nastaveny všechny procesy, že výstupem bude automaticky kvalitní produkt nebo služby. K tomu je potřeba ještě něco navíc.

Abych však jen stále nekritizoval, což by tak mohl mnohý čtenář vnímat, vidím na nové normě ISO 9001:2015 jedno pozitivum. Nejen tedy na něm. Konečně se stalo skutkem to, po čem mnozí z nás léta volali. Některé normy v oblasti managementu mají stejnou strukturu a jejich společné zavedení ve firmách by mělo být rozhodně snazší. Jedná se o normy ISO 14001:2015 (environmentální management) a také připravovanou normu ISO 45001 (řízení ochrany zdraví při práci), která nahradí OHSAS 18001:2007. Bohužel se tento krok, tato změna, nepovedl například u nově revidované normy ISO 13485:2016 (norma pro management kvality pro výrobce zdravotnických prostředků) a také nově vydaný standard pro automobilový průmysl IATF 16949, není tak zcela úplně ve shodě s koncepcí nových revizí ISO standardů v oblasti managementu, byť s některými se částečně shoduje.

A co nám tedy nová revize ISO 9001:2015 opravdu přinesla a co může firmy posunout kupředu? Již na začátku nám udělali autoři z původních osmi zásad managementu sedm, když spojili procesní přístup a systémový přístup k managementu v jeden procesní přístup. To je dle mého soudu ne zcela správný krok. Protože pracovat systémově není to samé, jako pracovat procesně.  Ale to určitě ví každý manažer, který systémově řídí nejen procesy. Počet kapitol není až tak rozhodující, protože ve výsledku se jen to, co bylo v osmi kapitolách „roztáhlo“ do deseti. A kdo umí číst, ten si to najde v jakékoli kapitole. A zde se dostáváme pravděpodobně k největšímu problému systémových norem, jež se táhne již od jejich počátku. Normy v oblasti managementu jsou psány „nelidsky“, tudíž bez jejich důkladného čtení a přemýšlení nad jejich zněním může vyjít v podstatě cokoli. A s normami je to jako s paní Colombovou. Všichni o ní mluví, ale jen málokdo ji opravdu viděl (četl). Buď ji jen někdo letmo prolétl, nebo byl na nějakém školení, kde byl upozorněn na rozdíly ve znění norem, případně si nechal poradit od různých poradců, se kterými to mnohdy vypadá se znalostí normy, jako se seznámením s již zmiňovanou paní Colombovou. Také někde našel na internetu nějaké změny, případně byl na školení a v tu chvíli je poradce. A když se firmě něco nepovede, je to její chyba, nikoli jeho, protože vše ve firmě špatně pochopili. Což by rozhodně, po poradenství, měla být odpovědnost poradce, pokud se klient nevzpíná skutečným radám. A přitom systémové normy popisují skutečně to, co firmy potřebují, a i kdyby norma neexistovala, pro zdárný výsledek by musely používat. Proto je nejprve nutné převést normu do „lidštiny“. A potom je její použití mnohem jednodušší. Už jste si ty formulace převedli do reálných bodů a činností u Vás ve firmě? Nebo jen slepě někomu věříte?

Kromě dílčích úprav v pojmech a definicích, z nichž asi největší změnou je zrušení dokumentů a záznamů a jejich nahrazení dokumentovanými informacemi, o nichž se zmiňuje již mnohem dříve norma na management kontinuity, došlo jen opravdu k malým změnám. Není vyžadována Příručka kvality, ale je velmi vhodná, nakonec v ISO 13485 a IATF 16949 si ji ponechali. Není vyžadován představitel managementu, a je nahrazen „kolektivní“ odpovědností vedení. Což jak všichni ví, je největší prohřešek v rámci řízení jako takového. Pokud odpovídá více než jeden, neodpovídá, v podstatě nikdo. Proto i zde je velmi vhodné si představitele vedení ponechat, aby jménem a za podpory vedení odpovídal za daný systém. A třetím, pro někoho zásadním prvkem, je zrušení preventivních opatření. No, byly opravdu zrušeny? Ve skutečnosti byly nahrazeny řízením rizik a příležitostí. A co je vlastně prevence, no myslíte si to správně, jedná se o řízení rizik. Tak že zase jen jiný pojem pro to samé. A to se v některých firmách hroutili, co budou dělat třeba s 8D reporty, když tam prevence je a v normě už není. Nedělejte s nimi nic, jen si reálně popište, jak prevence pomáhá řídit rizika, protože preventivní opatření je vlastně tím správným nástrojem, pokud jsme rizika správně popsali (nemusí být písemně), našli k nim vhodné postupy pro jejich řízení, abychom předešli skutečným následkům, pokud by rizika byla naplněna. Pokud tedy shrnu, co nám norma přinesla, tak tam, kde systém fungoval, bude fungovat i nadále. A tam kde nikoli, přibyde jen spousta papírů a dalších tabulek. A pokud je ve firmách máme, bez radikálního řezu se změna rozhodně neprojeví.

A tady se dostáváme k problému, nikoli systému ve firmě, ale auditorů. Tak jak byli léta zvyklí kontrolovat stohy papírů, najednou jim u řízení rizik, pokud nejsou na papíře, chybí, co by v této oblasti auditovali. Proto chtějí, aby firmy měly rizika a také kontext a interní a externí aspekty pěkně popsané na nějakém papíře. Norma nepožaduje, aby byla rizika popsána na papíře, ale aby byla řízena. Dle vyjádření mnohých auditorů to od nich vyžaduje ČIA. A tak jsem nelenil a napsal dotaz na ČIA, neboť je to orgán, který certifikační orgány audituje a musí mít tedy metodiky, aby při „witness auditech“ mohla hodnotit práci certifikačního orgánu. A také hodnotit, zda byly certifikačním orgánem u certifikovaných organizací zjišťovány a doloženy všechny požadavky normy. A jaký byl výsledek? „Český institut pro akreditaci o.p.s. , jakožto vnitrostátní akreditační orgán notifikovaný Evropské komisi, nemůže poskytovat výklad požadavků, podle kterých probíhá posuzování shody, stejně jako poskytovat stanoviska k těmto požadavkům. Doporučujeme Vám proto obrátit se s dotazem na vnitrostátní nebo mezinárodní organizace sdružující certifikační orány působící v dané oblasti (EFAC, IIOC, IQNET ….).“, mi sdělila odborná zástupkyně ČIA. Nevím jak si odpověď vysvětlit, ale pokud nejsou schopni dát stanovisko, jak mohou kontrolovat činnost certifikačních orgánů. Zvláštní, že nebylo doporučeno se přímo obrátit na ISO, které normu vydalo. Ač si tedy systém managementu firmy vytváří sami pro sebe, pro své lepší řízení a fungování, bylo by asi vhodné, aby neměly problémy s certifikačním orgánem, rizika i aspekty fyzicky popsat. Nakonec se mohou hodit při přezkoumání managementu, zda jsme ve firmě na něco zapomněli. Popsat ale dle skutečných parametrů a požadavků firmy, ne jen provést opis, nebo přepsání hlavičky dokumentu, který nám někdo dal. Pamatujte si, že když dva dělají totéž, není to totéž. U druhých se můžete inspirovat, ale prosím neopisovat. Nevyplácí se to, protože každá firma je individuální živoucí organismus. Ani dokumentace převzatá od matky ze zahraničí není tím pravým způsobem pro řízení.

A co říci závěrem, pokud jste se jako firma ještě nedostaly k překlopení systému do požadavků nové normy ISO 9001:2015, máte nyní velkou šanci udělat Váš systém lepší, jednodušší a průhlednější, aby nebyl napsán nelidsky, jako systémové normy. Ale aby byl takový, jako normy technické, a nestávalo se, že každý si daný systém vysvětlí jinak a podle toho bude vypadat výsledek. Uvědomte si prosím, že ve firmách nemáte „to ISO“, ale že firma musí být systémově a procesně řízena v celém rozsahu a ne jen co a jak se nám hodí. Nakonec nová norma má v jednom dílčím požadavku popsáno, že cokoli ze systému vyjmete, musíte také být schopni doložit, proč. A pokud daná činnost má vliv na výsledný produkt (což je ve firmě téměř vše), musí to být systémově dle standardu řízeno. Firma buď systém má, nebo si na něj hraje. A zde neplatí, kdo si hraje, nezlobí. Firmy nejsou hračky, byť se mnozí manažeři při řízení firem takto chovají. S pocitem, že hlavním úkolem je udržet se co nejdéle na pozici, to podle toho vypadá. A věřte, norma za to nemůže. A i neschopný manažer se může na pozici udržet léta, ale to je již na jinou myšlenku. Autoři normy, dle mého skromného názoru, chtěli opravdu alespoň trochu pomoci firmám dát nástroj pro lepší, kvalitnější řízení, vykladači a věrozvěstové norem však, i díky neznalosti požadavků norem ve firmách, dělají však v plno firmách ze systémů jen další, ještě „nabobtnalejší potěmkiádu“. Ke škodě firmám.

Nedejte se! Systém je Váš! A nejen při rozvoji managementu, ale u jakékoli poradenské nebo vzdělávací činnosti si vybírejte podle výsledků, ne podle velikosti a nabubřelých frází, jak ti nebo oni mají největší koláč na trhu. Jak jejich učebnami prošly desítky tisíc účastníků. Jak mají za sebou poradenství ve stovkách firem. Mohl bych povídat, jak opravujeme léta zakořeněné omyly a chyby některých našich předchůdců, přímo ve firmách. A prosím, přestaňme lhát. Ještě je stále čas.

Pod Ještědem, 5.8.2017

Ing. Ludvík FILIP

Lektor, konzultant, poradce, mentor, se selským rozumem

Jaký je tvůj názor?

Atraktivní vzdělávací programy ve II. pololetí (Ámos 7/2017)

Atraktivní vzdělávací programy ve II. pololetí

Léto je pomalu pryč, tak jak naložit s nastávajícím podzimem? Což takhle dát se pozvat na nějaký zajímavý vzdělávací program? Můžete vybírat, zde je naše pestrá nabídka.

V nejbližším období zvláště doporučujeme:

V rubrice Kalendárium otevřených kurzů najdete všechny zaplánované vzdělávací akce do konce roku 2017. Těšíme se, že na některé z nich Vás osobně nebo Vaše kolegy přivítáme.

Prostředky na vzdělávání z evropských fondů

V případě zájmu Vám rádi zpracujeme individuální Vzdělávací projekt k tématu, které si budete přát realizovat u Vás ve firmě vč. spolupráce na přípravě dokumentace k předložení žádosti k čerpání prostředků z ESF v rámci programu POVEZ II. Prostředky z tohoto programu je možné čerpat i pro účast jednotlivců na otevřených kurzech.

Vaše dotazy rádi zodpovíme telefonicky (469 638 467) nebo e-mailem (info@agentura-amos.cz).

S přáním příjemného babího léta

Ivana Sodomková


Zákoník práce nejen pro mistry + aktuální info k novele (Ámos 6/2017)

Zákoník práce nejen pro mistry

Pro mimořádný zájem o zákoník práce v souvislosti s avizovanou novelou zařazujeme do nabídky pro II. pololetí kurz Zákoník práce nejen pro mistry. Jeho lektorem je zkušený praktik (původně personalista) JUDr. Pavel Jindřich.

Během podnikových verzí nabízeného kurzu se posluchači díky množství praktických příkladů ze života v žádném případě nenudí. Řadu cenných informací tu najdou i ostatní profesní skupiny, personalisty počínaje.

Do programu budou zařazeny i aktuální informace o průběhu projednávání a schvalování novely zákoníku práce v Parlamentu ČR.

Jaké zajímavé kurzy stihnete ještě před prázdninami?

V rubrice Kalendárium otevřených kurzů najdete všechny ostatní vzdělávací akce plánované do konce roku 2017. Těšíme se, že na některé z nich Vás osobně nebo Vaše kolegy přivítáme.

Prostředky na vzdělávání z evropských fondů

V případě zájmu Vám rádi zpracujeme individuální Vzdělávací projekt k tématu, které si budete přát realizovat u Vás ve firmě. Pomůžeme Vám s přípravou dokumentace k předložení žádosti k čerpání prostředků z ESF v rámci programu POVEZ II.

Vaše dotazy rádi zodpovíme telefonicky (469 638 467) nebo e-mailem (info@agentura-amos.cz).

S přáním příjemných letních dní

Ivana Sodomková


Jak úspěšně bojovat se stresem? Nový kurz Timemanagementu (Ámos 5/2017)

Jak úspěšně bojovat se stresem

Z důvodu zvýšeného zájmu o téma Timemanagement a zvládání stresu pro Vás zařazujeme nový termín tohoto kurzu na 26. června.

Nově jsme zařadili i termíny těchto žádaných programů:

Přijměte prosím i několik tipů na další zajímavé kurzy v nejbližším období:

V rubrice Kalendárium otevřených kurzů najdete všechny ostatní zaplánované vzdělávací akce do konce roku 2017. Těšíme se, že na některé z nich přivítáme Vás osobně nebo Vaše kolegy.

Prostředky na vzdělávání z evropských fondů

V případě zájmu Vám rádi zpracujeme individuální Vzdělávací projekt k tématu, které si budete přát realizovat u Vás ve firmě. Pomůžeme Vám s přípravou dokumentace k předložení žádosti k čerpání prostředků z ESF v rámci programu POVEZ II.

Vaše dotazy rádi zodpovíme telefonicky (469 638 467) nebo e-mailem (info@agentura-amos.cz).

S přáním příjemných jarních dní

Ivana Sodomková


Nové termíny kurzů kvality pro automobilový průmysl (Ámos 4/2017)

Nové termíny kurzů kvality pro automobilový průmysl

Pro velký zájem o aktuální témata zejména z oblasti kvality v automobilovém průmyslu otevíráme nové termíny příslušných kurzů:

Přijměte prosím i několik tipů na další zajímavé kurzy v nejbližším období:

Vzdělávání je klíčem k úspěšné budoucnosti. V rubrice Kalendárium otevřených kurzů najdete všechny akce plánované pro I. i II. pololetí 2017. Těšíme se, že na některém z nich Vás osobně nebo Vaše kolegy přivítáme.

Prostředky na vzdělávání z evropských fondů

V případě zájmu Vám rádi zpracujeme individuální Vzdělávací projekt k tématu, které si budete přát realizovat u Vás ve firmě. Pomůžeme Vám s přípravou dokumentace k předložení žádosti k čerpání prostředků z ESF v rámci programu POVEZ II.

Vaše dotazy rádi zodpovíme telefonicky (469 638 467) nebo e-mailem (info@agentura-amos.cz).

S přáním příjemných jarních dní

Ivana Sodomková

 


Jaro ve znamení kvality (Ámos 3/2017)

ÁMOS – kvalitní vzdělávání (nejen) v kvalitě

„Revoluci“ pro systémovou kvalitu znamenala v nedávné době Novela normy ISO 9001:2015 a navazující Novela ISO/TS 16949 do podoby Standardu IATF 16949:2016. Pro velký zájem o tato témata otevíráme nové termíny příslušných kurzů:

Přijměte prosím i několik tipů na další zajímavé kurzy v nejbližším období:

Vzdělávání je klíčem k úspěšné budoucnosti. V rubrice Kalendárium otevřených kurzů najdete všechny akce plánované pro I. pololetí 2017 a brzy zveřejníme též termíny pro II. pololetí. Těšíme se, že na některém z nich Vás osobně nebo Vaše kolegy přivítáme.

Vaše dotazy rádi zodpovíme telefonicky (469 638 467) nebo e-mailem (info@agentura-amos.cz).

S přáním příjemných jarních dní

Ivana Sodomková


V březnu to rozjedeme – nové termíny žádaných kurzů (Ámos 2/2017)

Vážení přátelé vzdělávání,

pro velký zájem zařazujeme nové termíny těchto kurzů:

Přijměte prosím i několik tipů na zajímavé kurzy v nejbližším období:

Vzdělávání je klíčem k úspěšné budoucnosti. V rubrice Kalendárium otevřených kurzů najdete všechny ostatní zaplánované akce pro I. pololetí 2017. Těšíme se, že na některém z nich Vás nebo Vaše kolegy přivítáme.

Vaše dotazy rádi zodpovíme telefonicky (469 638 467) nebo e-mailem (info@agentura-amos.cz).

S přáním příjemných dní

Ivana Sodomková

Ivana Sodomková

 


Novinky v nabídce kurzů pro 1. pololetí 2017 (Ámos 1/2017)

Vážení přátelé vzdělávání,

se vstupem do nového roku Vám přinášíme následující zcela nové vzdělávací programy:

Přijměte prosím i několik tipů na oblíbené kurzy v nejbližším období:

Vzdělávání je klíčem k úspěšné budoucnosti. V rubrice Kalendárium otevřených kurzů najdete všechny kurzy plánované pro I. pololetí 2017.

Těšíme se, že Vás nebo Vaše kolegy na některém z nich přivítáme.

Vaše dotazy rádi zodpovíme telefonicky (469 638 467) nebo e-mailem (info@agentura-amos.cz).

S přáním úspěšného celého roku 2017

Ivana Sodomková

 


Interní auditor IATF 16949:2016 již letos v prosinci (Ámos 10/2016)

Vážení přátelé vzdělávání,

zúčastněte se unikátního kurzu Interní auditor IATF 16949:2016 již letos v prosinci.

Kurz je určen všem interním auditorům QMS s kvalifikací ISO 9001 nebo ISO/TS 16949 a přináší nové informace, jak plánovat, realizovat a vyhodnocovat interní audity podle nejnovějšího standardu IATF 16949:2016.

Kurz je součástí oslav 25. výročí založení Agentury ÁMOS a každý účastník si odnese sladkou odměnu z pardubického perníku.

Tipy na oblíbené kurzy, které stihnete do konce roku

Neodkládejte plánování své úspěšné budoucnosti

Vzdělávání je klíčem k úspěšné budoucnosti. V rubrice Kalendárium otevřených kurzů najdete již nyní všechny kurzy vypsané pro I. pololetí 2017. Naplánujte si vzdělávání pro příští rok s předstihem.

Vaše dotazy rádi zodpovíme telefonicky (469 638 467) nebo e-mailem (info@agentura-amos.cz).

 


Agentura Ámos slaví 25 let slevami pro 25 z Vás (Ámos 09/2016)

Vážení přátelé vzdělávání,

přidejte se k nám a oslavme společně výročí 25 let od založení Agentury Ámos (* 22. 11. 1991).

Prvním 25 účastníkům, kteří se přihlásí na libovolný kurz vypsaný v 1. pololetí 2017, poskytneme slevu ve výši 25 % z ceny kurzu.

Nově vypsané kurzy najdete již nyní na našem webu v rubrice Kalendárium otevřených kurzů. Neváhejte a přihlašte sebe nebo své kolegy.

Do konce roku se zatím můžete přihlásit třeba na tyto kurzy:

Chcete řídit obsah emailového newsletteru?

Rádi bychom Vám na webu a v newsletteru poskytovali informace, které pro Vás budou mít skutečně hodnotu.

Napište nám nebo zavolejte, o čem byste si rádi přečetli. Přijmeme jakýkoliv Váš tip a nejlepší náměty oceníme poskytnutím slevy 25 % z ceny zvoleného kurzu, kterého byste se chtěli zúčastnit.

Zde můžete jednoduše poslat námět na obsah newsletteru.


Chcete se lépe uplatnit a naplnit svůj osobní život? (Ámos 08/2016)

Efektivní cestou k dosažení může být zvýšení vlastní profesionality. Řadu inspirací k tomu najdete na našich stránkách v rubrikách Kalendárium otevřených programů nebo Přehled všech kurzů. Již 25 let jsme doma v oborech:

 • Management kvality
 • Komunikační dovednosti
 • Manažerské dovednosti
 • BOZP a OHSAS
 • Environmentální management

Několik tipů na oblíbené kurzy:

Individuální vzdělávací projekty

V případě zájmu Vám ušijeme na míru individuální vzdělávací projekt k tématu, které plánujete realizovat u Vás ve firmě včetně spolupráce na přípravě dokumentace k předložení žádosti o čerpání prostředků z ESF v rámci projektu POVEZ II.

Jakékoliv Vaše dotazy rádi zodpovíme telefonicky (469 638 467) nebo e-mailem (info@agentura-amos.cz ).

Přeji Vám příjemný pestrobarevný podzim.

Ivana Sodomková


Oblíbené kurzy v září – nejvyšší čas se přihlásit (Ámos 07/2016)

Vážení přátelé vzdělávání,

zdravím Vás na prahu nastávajícího léta. Ještě než se vydáme užívat jeho radostí a slastí na zasloužených dovolených, dovolím si Vás informovat o nejbližších vzdělávacích programech v naší nabídce pro II. pololetí.

Nejbližší oblíbené kurzy v druhé polovině roku

Viděli jste již kalendář akcí na II. pololetí?

Velmi nás těší, že někteří z Vás jste již zareagovali na uveřejnění nových termínů pro II. pololetí v kalendáriu na našich stránkách a zasíláte nám své objednávky již nyní. Počet účastníků v jednotlivých termínech je přiměřeně limitován s ohledem na zajištění kvality daného vzdělávacího programu a může se tak stát, že pro přihlášky tzv. „na poslední chvíli“ jsme nuceni nabízet pozdější termín.

První pomoc a neodkladná resuscitace

Na základě velmi dobrých ohlasů z firem, kde jsme tento kurz realizovali (někde již opakovaně), ho nabízíme i Vám.

Proč je tento kurz tak úspěšný?

 • Jedná se doslova o životně důležité téma.
 • Absolventi kurzu nejen absolvují závěrečný test znalostí a obdrží osvědčení, ale opravdu se naučí aktivně poskytovat první pomoc v situacích ohrožení života.
 • Vede ho zkušený a charismatický lektor – aktivní záchranář, pan Tomáš Hochman.

Další informace

V případě zájmu Vám rádi zpracujeme individuální Vzdělávací projekt k tématu, které byste chtěli realizovat u Vás ve firmě vč. spolupráce na přípravě dokumentace k předložení žádosti o čerpání prostředků z ESF v rámci projektu POVEZ II.

Jakékoliv Vaše dotazy rádi zodpovíme telefonicky (469 638 467) nebo e-mailem (info@agentura-amos.cz).


Aktuální plán kurzů na II. pololetí 2016 (Ámos 06/2016)

Vážení přátelé vzdělávání,

dovolte prosím pár aktualit o vzdělávacích programech z nabídky Agentury ÁMOS:

Plán otevřených kurzů na II. pololetí 2016

Na našich stránkách jsme zveřejnili plán akcí na II. pololetí 2016. Opět v něm naleznete osvědčená témata pro odborný a osobnostní rozvoj v oborech, ve kterých jsme dlouhodobě „doma“. Pro velký zájem zařazujeme opakovaně i velice aktuální témata Novelizovaná norma ČSN EN ISO 9001:2016 a Řízení rizik podle normy ČSN EN ISO 9001:2016.

Nové termíny seminářů

Zařazení odborných seminářů Řízení rizik podle normy ČSN EN ISO 9001:2016 a Novela normy ISO 9001:2015 do programu I. pololetí vyvolalo ve firmách značný zájem, proto jsme vypsali další termíny konání – 2. června, resp. 23. června 2016.

Proč je o tyto programy takový zájem?

 • Novela normy ISO 9001:2015 je největší událostí současnosti v systémové kvalitě.
 • Účastníci si odnesou řadu důležitých informací o novinkách v normě vč. výtisku normy samotné.
 • Semináře vedou vynikající lektoři – Ing. Ludvík Filip a paní Věra Komrsová.

Několik tipů na další blížící se zajímavé programy

Podpora vzdělávání zaměstnanců z ESF

Konečně odstartoval nový projekt ESF Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II), jehož doba realizace je 1. 12. 2015 – 30. 11. 2020.

Podrobnější informace včetně spolupráce na přípravě čerpání prostředků z tohoto projektu Vám rádi nabídneme. Z této oblasti máme bohaté zkušenosti a za sebou řadu úspěšně realizovaných projektů.

Jakékoliv Vaše dotazy rádi zodpovíme telefonicky (469 638 467) nebo e-mailem (info@agentura-amos.cz).


Praktický kurz a nové termíny k novele ISO 9001:2015 (Ámos 05/2016)

Vážení přátelé vzdělávání,

dovolte prosím pár aktualit o vzdělávacích programech z nabídky Agentury ÁMOS:

Jak analyzovat a řídit rizika? Nový termín praktického kurzu.

Jedním z nejdůležitějších nových požadavků novely normy ISO 9001:2015 je provádění analýzy rizik. Potřebné praktické informace „Jak na to“ Vám podá lektor-praktik Ing. Ludvík Filip.

Z důvodu mimořádného zájmu o kurz Řízení rizik v návaznosti na normu ISO 9001:2015 zařazujeme do programu nový termín na 2. června 2016.

Nové termíny semináře Novela normy ISO 9001:2015

Z důvodu pokračujícího značného zájmu o odborný seminář Novela normy ISO 9001:2015 jsme zařadili do programu další 2 termíny – 31. května a 24. června 2016.

Proč je o tyto programy takový zájem?

 • Novela normy ISO 9001:2015 je největší událost současnosti v systémové kvalitě.
 • Účastníci si odnesou řadu důležitých informací o novinkách v normě vč. výtisku normy samotné.
 • Seminář vede poradkyně, auditorka a vynikající lektorka paní Věra Komrsová.

Tipy na další blížící se programy

Podpora vzdělávání zaměstnanců z ESF

Konečně odstartoval nový projekt ESF Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II, jehož doba realizace je 1. 12. 2015 – 30. 11. 2020. Pro první zájemce již zpracováváme podklady k uplatnění žádostí na ÚP.

Podrobnější informace včetně spolupráce na přípravě čerpání prostředků z tohoto projektu Vám rádi nabídneme. Z této oblasti máme bohaté zkušenosti a za sebou řadu úspěšně realizovaných projektů.

Jakékoliv Vaše dotazy rádi zodpovíme telefonicky (469 638 467) nebo e-mailem (info@agentura-amos.cz).

Nejpozději do konce května se můžete těšit na náš nový Plán akcí pro II. pololetí 2016.

Těším se v dalším vydání našeho zpravodaje s Vámi na shledanou.


Jak řídit rizika podle aktualizované normy ISO 9001:2015? (Ámos 04/2016)

Vážení přátelé vzdělávání,

dovolte prosím pár aktualit o vzdělávacích programech z nabídky Agentury ÁMOS.

Zcela nový kurz Řízení rizik v návaznosti na normu ISO 9001:2015

Aplikační fáze novely normy ISO 9001:2015 je v plném proudu. Kurz Řízení rizik v návaznosti na normu ISO 9001:2015 přináší potřebné informace o tom, jak splnit požadavky této normy z hlediska analýzy a řízení rizik v systémech managementu. Je veden praktickou formou zkušeným poradcem a lektorem Ing. Ludvíkem Filipem.

Nový termín semináře Novela normy ISO 9001:2015

Z důvodu značného zájmu o odborný seminář Novela normy ISO 9001:2015 jsme zařadili do programu další termín – 31. května 2016.

Proč je o tento program takový zájem?

 • Novela normy ISO 9001:2015 je největší událost v systémové kvalitě za poslední dobu.
 • Účastníci si odnesou řadu důležitých informací o novinkách v normě vč. výtisku normy samotné.
 • Seminář vede zkušená poradkyně, auditorka a zkušená lektorka paní Věra Komrsová.

Několik tipů na blížící se zajímavé programy

Další informace

Konečně odstartoval nový projekt ESF Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II, jehož doba realizace je 1. 12. 2015 – 30. 11. 2020. Podrobnější informace včetně spolupráce na přípravě čerpání prostředků z tohoto projektu Vám rádi nabídneme. Z této oblasti máme bohaté zkušenosti a za sebou řadu úspěšně realizovaných projektů.

Jakékoliv Vaše dotazy rádi zodpovíme telefonicky (469 638 467) nebo e-mailem (info@agentura-amos.cz).

Přeji Vám vše dobré a těším se v dalším vydání našeho zpravodaje s Vámi na shledanou.


Nové termíny a poslední místa na kurzech kvality (Ámos 03/2016)

Vážení přátelé vzdělávání,

dovolte prosím pár aktualit o vzdělávacích programech z naší nabídky.

Nové termíny semináře Novela normy ISO 9001:2015

Z důvodu značného zájmu o odborný seminář Novela normy ISO 9001:2015 jsme zařadili do programu další termín – 31. května 2016.

Proč je o tento program takový zájem?

 • Novela normy ISO 9001:2015 je největší událostí poslední doby v systémové kvalitě.
 • Program přináší řadu důležitých a zajímavých informací o novinkách v obsahu této normy.
 • Seminář vede zkušená poradkyně a auditorka s vynikajícími lektorskými schopnostmi paní Věra Komrsová.

Technik kvality startuje již 18. dubna

Na kurzu Technik kvality, který „startuje“ již 18. dubna, zbývají poslední 4 volná místa. Chcete-li jich využít, zaslání přihlášky prosím neodkládejte.

Tipy na blížící se zajímavé programy

Další informace

Konečně odstartoval nový projekt ESF Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II, jehož doba realizace je 1. 12. 2015 – 30. 11. 2020. Podrobnější informace včetně spolupráce na přípravě čerpání prostředků z tohoto projektu Vám rádi nabídneme. Z této oblasti máme bohaté zkušenosti a za sebou řadu úspěšně realizovaných projektů.

Jakékoliv Vaše dotazy rádi zodpovíme telefonicky (469 638 467) nebo e-mailem (info@agentura-amos.cz).

Přeji Vám vše dobré a těším se v dalším vydání našeho zpravodaje s Vámi na shledanou.


Nepřehlédněte důležité kurzy v únoru a březnu (Ámos 02/2016)

Dovolte prosím pár informací o blížících se vzdělávacích programech z naší nabídky. Nejbližší termín má jednodenní odborný seminář na téma

Nová rizika v pracovním právu a personalistice v roce 2016 aneb Pokuty, pokuty, pokuty

který se koná již 23. února 2016 v Pardubicích a je určen personalistům a pracovníkům HR.

Aktuálně je v chodu celá řada změn, jež nabydou účinnosti ještě v průběhu letošního roku, nikoli až od 1. ledna 2017. Na tomto semináři účastníci získají komplexní přehled všech novinek, které sami často ani nestačí sledovat, a zároveň doporučení pro praxi, co je třeba učinit a připravit. Více informací o tomto kurzu.

Zajímavým programem, který se uskuteční 17. března 2016 v Pardubicích, je odborný seminář.

Systémy managementu v roce 2016

určený pracovníkům útvarů kvality, environmentu a BOZP ve firmách, kteří chtějí mít více informací o systémových změnách, vyvolaných novelou normy ISO 9001:2015, ale i o dalším směřování systémů managementu ve firmách a organizacích. Více informací o kurzu.

Tipy na blížící se kurzy

Další informace

Dobrou zprávou je, že se konečně dostává do pohybu projekt ESF Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II, jehož doba realizace je 1. 12. 2015 – 30. 11. 2020. Cílovou skupinou jsou zaměstnavatelé ve smyslu § 7 Zákoníku práce, a to prostřednictvím svých zaměstnanců či potenciálně nových zaměstnanců. Projekt je určen i pro fyzické osoby – OSVČ a nestátní neziskové organizace.

Podrobnější informace včetně spolupráce na přípravě čerpání prostředků z tohoto projektu Vám rádi nabídneme. Z této oblasti máme bohaté zkušenosti a za sebou řadu úspěšně realizovaných akcí.

Jakékoliv Vaše dotazy rádi zodpovíme telefonicky (469 638 467) nebo e-mailem (info@agentura-amos.cz).

Přeji Vám vše dobré a těším se v dalším vydání našeho zpravodaje s Vámi na shledanou.


Několik tipů na zajímavé programy (Ámos 01/2016)

Vážení přátelé vzdělávání,

dovoluji si Vás pozdravit na prahu nového roku a nabídnout Vám kvalitní vzdělávací služby naší agentury i v roce 2016. Přineseme Vám v něm opět řadu zajímavých novinek. Potěší nás, pokud vzbudí Vaši pozornost, a ocení je i Vaši kolegové, kteří se jich zúčastní.

Jsme rádi, že někteří z Vás jste zareagovali na uveřejnění nových termínů pro I. pololetí na našich stránkách www.agentura-amos.cz/kalendar-akci/ a zasíláte nám své objednávky již nyní. Na všechny vypsané termíny zatím evidujeme volná místa.

Několik tipů na blížící se zajímavé programy

Další informace

V případě zájmu Vám rádi zpracujeme individuální Vzdělávací projekt k tématu, které si budete přát realizovat u Vás ve firmě vč. spolupráce na přípravě dokumentace k předložení žádosti k čerpání prostředků z ESF.

Jakékoliv Vaše dotazy rádi zodpovíme telefonicky (469 638 467) nebo e-mailem (info@agentura-amos.cz).

Přeji Vám vše dobré, příjemný celý rok 2016 a těším se v dalším vydání našeho zpravodaje s Vámi na shledanou.

Ivana Sodomková


Personalisto zbystři! Novinky v pracovním právu (Ámos 08/2015)

Předvánoční dárek

Přijměte prosím malý předvánoční dárek. Dodatečně zařazujeme aktuální vzdělávací program Nová rizika v pracovním právu a personalistice v roce 2016 aneb Pokuty, pokuty, pokuty.

Seminář je určen přímo Vám – pracovníkům personálních úseků. Bude se konat v Pardubicích dne 23. února 2016 a vede ho zkušený odborník na pracovní právo JUDr. Pavel Jindřich.

Díky tomuto semináři:

 • Získáte komplexní přehled o aplikaci schválených i připravovaných změn právních předpisů v pracovním právu a personalistice.
 • Zjistíte, jak nejlépe prakticky postupovat, aby se zaměstnavatel vyhnul možným pokutám za nové správní delikty.
 • Uslyšíte mnoho příkladů z praxe a lektorem budou zodpovězeny Vaše dotazy.

Pro každý termín semináře aktualizujeme podkladové materiály o nejnovější dostupné informace, které jsou k datu konání akce k dispozici.

Detaily kurzu

Novinky pro rok 2016

V návaznosti na projevený zájem účastníků našich programů i požadavků z firem zařazujeme do naší nabídky pro rok 2016 několik novinek:

Srdečně Vás zveme na náš web www.agentura-amos.cz, kde mj. naleznete i úplný přehled aktuálně vypsaných programů v rubrice Kalendárium otevřených kurzů. Vaše otázky rádi zodpovíme e-mailem či telefonicky.

Přeji Vám příjemné adventní dny!

Ivana Sodomková


Novinky pro rok 2016 (Ámos 08/2015)

Připravte se včas na rok 2016

Kdo je připraven, není zaskočen. Proto již nyní přicházíme s nabídkou vzdělávacích programů na I. pololetí roku 2016, jejichž kalendářní přehled naleznete v rubrice Kalendárium otevřených kurzů.

Ve všech našich kurzech pro interní auditory (kvality, EMS, OHSAS a BOZP) poskytujeme aktuální informace o obsahových změnách příslušných systémových norem v důsledku novely 2015.

Novinky v naší nabídce

V návaznosti na projevený zájem účastníků našich programů i požadavků z firem zařazujeme do naší nabídky několik horkých novinek:

FINAL CALL programů roku 2015

Máte-li o některý z nich ještě zájem, neváhejte zaslat přihlášku.

Další informace

V případě zájmu Vám rádi zpracujeme individuální Vzdělávací projekt k tématu, které si budete přát realizovat u Vás ve firmě vč. spolupráce na přípravě dokumentace k předložení žádosti k čerpání prostředků z ESF.

Vaše otázky rádi zodpovíme e-mailem či telefonicky. Srdečně Vás zveme na náš web www.agentura-amos.cz, kde mj. v rubrice Kurzy naleznete i úplný přehled programů v našem portfoliu.

Přeji Vám příjemné podzimní dny a těším se v dalším vydání našeho zpravodaje s Vámi na shledanou.


Zpravodaj Ámos – 07/2015

Vážení přátelé vzdělávání,

dovoluji si Vás pozdravit s nadcházejícím pestrobarevným podzimem a podat Vám několik aktuálních informací, které by Vás a Vaše kolegy mohly zajímat.

Pro velký zájem opakujeme

Program Novela normy ISO 9001:2015 vzbudil ve firmách značný zájem, proto jsme se jej rozhodli zopakovat v dalším termínu – 24. listopadu 2015.

Pozornost upoutal i kurz Interní auditor ISO/TS 16949 – doškolení. Jde o jednodenní doškolovací kurz, který se bude konat 9. listopadu 2015.

V současné době již intenzivně pracujeme na přípravě programové skladby pro Plán vzdělávacích akcí 2015 – I. pololetí. Rádi bychom ho zveřejnili na našich www stránkách již v 1. http://www.agentura-amos.cz/aktuality/zpravodaj-amos-072015/ http://www.agentura-amos.cz/aktuality/zpravodaj-amos-072015/polovině listopadu.

Jaké kurzy jsou aktuálně TOP?

Pár tipů na další zajímavé programy ve II. pololetí:

Ostatní kurzy pro II. pololetí t.r. včetně termínů jejich konání naleznete jako obvykle na našich stránkách www.agentura-amos.cz/kalendar-akci. Pokud byste v naší současné nabídce něco postrádali, velmi oceníme Vaše nové náměty.

Další informace

V případě zájmu Vám rádi zpracujeme individuální Vzdělávací projekt k tématu, které si budete přát realizovat u Vás ve firmě vč. spolupráce na přípravě dokumentace k předložení žádosti k čerpání prostředků z ESF.

Jakékoliv Vaše dotazy rádi zodpovíme telefonicky (469 638 467) nebo e-mailem (info@agentura-amos.cz).

Přeji Vám vše dobré a těším se v dalším vydání našeho zpravodaje s Vámi na shledanou.

Ivana Sodomková


Zpravodaj Ámos – 06/2015

Vážení přátelé vzdělávání,

zdravím Vás opět po zasloužených dovolených a ráda bych Vás informovovala o několika zajímavostech v naší nabídce vzdělávacích programů pro II. pololetí.

Nové kurzy pro II. pololetí

Jedná se zejména o třímodulový kurz Technik kvality a 2 zbrusu nové programy: Novela normy ISO 9001:2015 a jednodenní doškolovací kurz Interní auditor ISO/TS 16949 – doškolení.

Velmi nás těší, že někteří z Vás jste již zareagovali na uveřejnění nových termínů pro II. pololetí v kalendáriu na našich stránkách a zasíláte nám své objednávky již nyní. Počet účastníků v jednotlivých termínech většiny našich akcí je přiměřeně limitován s ohledem na zajištění kvality daného vzdělávacího programu. Může se tedy stát, že pro přihlášky tzv. „na poslední chvíli“ jsme nuceni nabízet pozdější termíny.

Pár tipů na další zajímavé programy

Další informace

V případě zájmu Vám rádi zpracujeme individuální Vzdělávací projekt k tématu, které si budete přát realizovat u Vás ve firmě vč. spolupráce na přípravě dokumentace k předložení žádosti k čerpání prostředků z ESF.

Jakékoliv Vaše dotazy rádi zodpovíme telefonicky (469 638 467) nebo e-mailem (info@agentura-amos.cz).

Přeji Vám vše dobré a těším se v dalším vydání našeho zpravodaje s Vámi na shledanou.

Ivana Sodomková


Zpravodaj Ámos – 05/2015

Vážení přátelé vzdělávání,

dovoluji si Vás pozdravit na prahu nastávajícího léta. Ještě než se vydáme užívat jeho radostí a slastí na zasloužených dovolených, ráda bych Vás informovovala o dalších novinkách v naší nabídce vzdělávacích programů pro II. pololetí.

Kromě třímodulového kurzu Technik kvality a dvoudenních kurzů Kvalita výrobku a kontrolní plán a Programy zlepšování + DOE, o nichž byla zmínka již v minulém newsletteru, pořádáme dva zcela nové jednodenní kurzy.

První z nich je kurz Novela normy ISO 9001:2015, kde Vám podáme aktuální informace o obsahu novelizované normy ISO 9001:2015 a stavu příprav k jejímu vydání.

Druhý je doškolovací kurz Interní auditor ISO/TS 16949 – doškolení. Tento kurz umožňuje auditorům ISO/TS 16949 splnit požadavek na povinné doškolování a zvýšení jejich způsobilosti pro výkon této náročné funkce.

Velmi nás těší, že někteří z Vás jste již zareagovali na uveřejnění nových termínů pro II. pololetí v kalendáriu na našich stránkách a zasíláte nám své objednávky již nyní. Počet účastníků v jednotlivých termínech je přiměřeně limitován s ohledem na zajištění kvality daného vzdělávacího programu a může se tak stát, že pro přihlášky tzv. http://www.agentura-amos.cz/aktuality/zpravodaj-amos-052015/ http://www.agentura-amos.cz/aktuality/zpravodaj-amos-052015/„na poslední chvíli“ jsme nuceni u některých kurzů nabízet pozdější termín.

Tipy na zajímavé programy ještě v tomto pololetí

Další informace:

V případě zájmu Vám rádi zpracujeme individuální Vzdělávací projekt k tématu, které si budete přát realizovat u Vás ve firmě vč. spolupráce na přípravě dokumentace k předložení žádosti k čerpání prostředků z ESF.

Jakékoliv Vaše dotazy rádi zodpovíme telefonicky (469 638 467) nebo e-mailem (info@agentura-amos.cz).

Přeji Vám příjemně strávené letní dny a těším se v dalším vydání našeho zpravodaje s Vámi na shledanou.


Zpravodaj Ámos – 04/2015

Vážení přátelé vzdělávání,

dnes mám pro Vás několik různorodých informací – o kurzech plánovaných ve 2. pololetí, o aktualizovaných kurzech pořádaných ve spolupráci s panem Ing. Chaloupkou, specialistou na kvalitu, a na závěr pár slov k seminářům, které se týkají ISO 9001:2015.

Kurzy pro 2. pololetí 2015 již zveřejněny

Jsem velmi ráda, že Vás mohu informovat o tom, že na stránkách www.agentura-amos.cz/kalendar-akci/ se objevila nabídka termínů pro 2. pololetí 2015 včetně některých nových či inovovaných vzdělávacích programů.

Domnívám se, že je to dobrá zpráva především pro ty z vás, kteří pokládáte oblast dalšího vzdělávání za strategickou a věnujete se jí plánovitě.

7 inovovaných kurzů kvality

Z nově zařazených či inovovaných sedmi programů jmenujme alespoň ty, které vede lektor Ing. Jiří Chaloupka, s nímž jsme navázali opět širší spolupráci.

Již v tomto pololetí vedl tří-modulový kurz Technik kvality, který byl 16 zájemci zcela obsazen. Ve 2. pololetí jej zopakujeme a nabídku rozšíříme o dva jeho dvoudenní kurzy – Kvalita výrobku a kontrolní plán a Programy zlepšování + DOE.

Pokračujeme s ISO 9001:2015

Za největší událost letošního roku v oblasti systémů managementu kvality je pokládána chystaná novela normy ISO 9001:2015.

Zásadní informace k tomuto tématu jsme přinesli na semináři Systémy managementu v roce 2015, který se za účasti téměř stovky zájemců z celé republiky uskutečnil 16. dubna t. r. v Pardubicích. Bližší informace o průběhu a obsahové náplni semináře přinášíme v článku Seminář Systémy managementu po sedmnácté.

Obsahu novely a věcným souvislostem s jejím zaváděním do praxe se budeme znovu věnovat v jednodenním kurzu Novela normy ISO 9001 dne 20. října 2015. Tuto akci právě připravujeme a brzy se objeví na našich webových stránkách.

Tipy na zajímavé kurzy ještě v tomto pololetí

Úplný přehled zařazených akcí viz www.agentura-amos.cz/kalendar-akci/.


Zpravodaj Ámos – 03/2015

V prvním březnovém týdnu se uskutečnil náš první letošní otevřený kurz, kterým byla FMEA – Analýza rizik. S ohledem na dlouhodobý zájem o toto téma jej zařazujeme v I. http://www.agentura-amos.cz/aktuality/zpravodaj-amos-032015/ http://www.agentura-amos.cz/aktuality/zpravodaj-amos-032015/pololetí ještě jednou – 4. června. Značný zájem evidujeme i o kurzy pro interní auditory Interní auditor kvality, Interní auditor kvality v automotive a Interní auditor ISO/TS 16949, kde březnové termíny jsou již téměř obsazeny, ale pořádáme je během I. pololetí také opakovaně.

Největší událostí letošního roku v oblasti systémů managementu kvality je novela normy ISO 9001:2015. Nezadržitelně se blíží termín odborného semináře Systémy managementu v roce 2015 (16. dubna t.r.), na kterém zazní nejnovější informace k tomuto tématu. Evidujeme již více než 50 přihlášených, kapacita sálu je však dostatečná i pro další zájemce, kteří chtějí být „IN“.

Několik tipů na zajímavé programy v nejbližším období:

Úplný přehled o zařazených akcích viz www.agentura-amos.cz/kalendar-akci/.

Další informace

V případě zájmu Vám rádi zpracujeme individuální Vzdělávací projekt k tématu, který si budete přát realizovat u Vás ve firmě vč. spolupráce na přípravě dokumentace k předložení žádosti k čerpání prostředků z ESF.

Vaše otázky rádi zodpovíme telefonicky (469 638 467) nebo e-mailem (info@agentura-amos.cz).

Dobrá zpráva na závěr

Jedna z mála nezpochybnitelných jistot (nejen „v tuto chvíli“) je, že se blíží jaro a s ním spojená pozitiva (a mnohde i sociální jistoty). Těšme se společně na něj.

Přeji Vám vše dobré a těším se v dalším vydání našeho zpravodaje s Vámi na shledanou.


Zpravodaj Ámos – 02/2015

Ve většině firem a organizací vládne na začátku každého roku atmosféra, která vzdělávání pracovníků příliš nepřeje – řečeno velmi eufemisticky. Proto naše otevřené akce zahajujeme až od počátku března. Teď je tedy nejlepší čas na upozornění, co nás v nejbližší době čeká.

Seminář k novele normy ISO 9001:2015

Největší událostí letošního roku v oblasti systémů managementu kvality je bezesporu novela normy ISO 9001:2015.

Odborný seminář Systémy managementu v roce 2015 přináší zásadní informace o novele ISO 9001:2015 a o stavu příprav k jejímu vydání.

Seminář mimo jiné shrnuje nejdůležitější ekonomické aspekty systémů managementu a předkládá použitelné nástroje ke zvyšování jejich efektivnosti. Inspiruje manažery na cestě k úspěšnějšímu řízení firmy.

Bližší informace o semináři →

Kterých kurzů se novela ISO 9001:2015 dotkne?

Podstatné informace o novele ISO 9001:2015 a jejím vlivu na ostatní systémové normy zazní rovněž i v doškolovacích kurzech Interní auditor kvality II a Interní auditor EMS II. Očekáváme zvýšený zájem, proto si neváhejte rezervovat svá místa již nyní.

Interní auditor kvality II →
Interní auditor EMS II →

Tipy na zajímavé programy v březnu 2015:

* FMEA (Analýza rizik)
* Základy metrologie v systému kvality
* Komunikace pro mistry
* 5x proč? a 8D report
* Nástroje řešení problémů a zlepšování
* Plánování kvality

Úplný přehled o zařazených akcích naleznete v rubrice Kalendárium na našich stránkách. Těšíme se, že pro Vás budou vhodnou inspiraci pro odborné vzdělávání i Vašich pracovníků.

Další informace

V případě zájmu Vám rádi zpracujeme individuální Vzdělávací projekt k tématu, které si budete přát realizovat u Vás ve firmě vč. spolupráce na přípravě dokumentace k předložení žádosti k čerpání prostředků z ESF.

Vaše otázky rádi zodpovíme telefonicky (469 638 467) nebo e-mailem (info@agentura-amos.cz).http://www.agentura-amos.cz/aktuality/zpravodaj-amos-022015/http://www.agentura-amos.cz/aktuality/zpravodaj-amos-022015/


Změna termínu semináře k novele normy ISO 9001:2015

S ohledem na změnu termínu důležitého zahraničního auditu lektora Ing. Merty jsme nuceni stanovit jiný termín odborného semináře SYSTÉMY MANAGEMENTU V ROCE 2015, který byl původně plánován na 22. dubna 2015. Nově se seminář uskuteční dne 16. dubna 2015. Všechny ostatní organizační informace zůstávají v platnosti – viz rubrika kurzy. http://www.agentura-amos.cz/aktuality/novy-termin-seminare-novele-normy-iso-90012015/ http://www.agentura-amos.cz/aktuality/novy-termin-seminare-novele-normy-iso-90012015/
Těšíme se na setkání s Vámi ve čtvrtek 16. dubna 2015 v Pardubicích.
Tým Agentury ÁMOS

Jaký je tvůj názor?

Zpravodaj Ámos – 01/2015

Novela ISO 9001 – událost roku v managementu kvality

Vážení přátelé vzdělávání,

ráda se s Vámi na stránkách našeho newsletteru scházím i v roce 2015 a přeji Vám, aby pro Vás byl úspěšný, plný nového a radostného poznání i osobní spokojenosti.

Největší událostí letošního roku v oblasti systémů managementu kvality je nesporně novela normy ISO 9001:2015. Nejaktuálnější informace o jejím obsahu i stavu příprav k vydání přinese odborný seminář Systémy managementu v roce 2015, který tradičně organizujeme ve spolupráci s přední světovou certifikační společností TÜV NORD.

Jsme upřímně rádi, že z některých firem již přicházejí přihlášky na vypsané otevřené vzdělávací akce pro I. pololetí. Jejich úplný přehled naleznete v rubrice Kalendárium na našich stránkách. Těšíme se, že pro Vás budou vhodnou inspiraci pro odborné vzdělávání i Vašich pracovníků.

Další informace

V případě zájmu Vám rádi zpracujeme individuální Vzdělávací projekt k tématu, které si budete přát realizovat u Vás ve firmě vč. spolupráce na přípravě dokumentace k předložení žádosti k čerpání prostředků z ESF.

Jakékoliv Vaše otázky rádi zodpovíme e-mailem či telefonicky.

Přeji Vám úspěšný vstup do nového roku a těším se v dalším vydání našeho zpravodaje s Vámi na shledanou.


PF 2015

Vážení příznivci agentury a návštěvníci našich webových stránek,

děkujeme Vám za letošní přízeň, přejeme příjemný poslední den i noc tohoto roku a osobní i pracovní úspěchy v nadcházejícím roce. Děkujeme Vám za důvěru a těšíme se na další spolupráci. http://www.agentura-amos.cz/aktuality/pf-2015/ http://www.agentura-amos.cz/aktuality/pf-2015/Věříme, že potřeba vzdělávat se, rozšiřovat a zkvalitňovat své dosavadní znalosti a dovednosti, nás společně bude provázet i rokem 2015.

Tým agentury Ámos

Jaký je tvůj názor?

Zpravodaj Ámos – 10/2014

Vážení přátelé,

než se společně rozloučíme s rokem 2014, přijměte prosím ještě několik předvánočních tipů z naší nabídky vzdělávacích programů pro Vás nebo Vaše spolupracovníky:

Aktuálně zařazujeme

Změny v legislativě BOZP od 1.1.2015, roční prověrka BOZP a NOZ

V souvislosti s nabytím účinnosti nařízení vlády č.201/2010 Sb. se od 1. ledna 2015 zásadně mění agenda řešení pracovních úrazů. Především na tuto problematiku bude zaměřen nově zařazený odborný seminář v naší nabídce, který se uskuteční 12. prosince 2014 v Pardubicích. Lektorem je známý odborník v této oblasti Bc. Zdeněk Šenk, zkušený praktik a autor několika odborných publikací. Zde najdete podrobnosti o tomto semináři.

Další informace

Uveřejnili jsme již nabídku kurzů pro I. pololetí 2015. Úplný přehled aktuálně vypsaných programů v rubrice Kalendárium otevřených kurzů

Rádi Vám zpracujeme individuální Vzdělávací projekt k tématu, které si budete přát realizovat u Vás ve firmě. Pomůžeme Vám s přípravou přípravě dokumentace k předložení žádosti k čerpání prostředků z ESF.

Vaše otázky rádi zodpovíme e-mailem či telefonicky.

Přeji Vám příjemné předvánoční dny a těším se v dalším vydání našeho zpravodaje s Vámi na shledanou.

Ivana Sodomková


Zpravodaj Ámos – 09/2014

Nové kurzy pro 1. pololetí 2015

Na našich stránkách www.agentura-amos.cz se nově objevila nabídka otevřených vzdělávacích kurzů na I. pololetí 2015.

Kromě programů dlouhodobě úspěšných nově zařazujeme několik aktualizovaných verzí programů dočasně z nabídky vyřazených (TPM, Statistické metody v kvalitě), ale i úplnou novinku – modulový kurz Technik kvality. Tímto programem současně navazujeme na dlouhodobou úspěšnou spolupráci s lektorem Ing. Jiřím Chaloupkou, který je odborné veřejnosti znám mj. svým neotřelým pohledem na kvalitu výrobku a techniky zlepšování kvality.

Změny v legislativě BOZP od 1. 1. 2015

V souvislosti s nabytím účinnosti nařízení vlády č.201/2010 Sb. se od 1. ledna 2015 zásadně mění agenda řešení pracovních úrazů. Především na tuto problematiku bude zaměřen nově zařazený odborný seminář Změny v legislativě BOZP od 1. 1. 2015, roční prověrka BOZP a NOZ, který máme naplánován na 12. prosince 2014 v Pardubicích. Lektorem je známý odborník v této oblasti Bc. Zdeněk Šenk, zkušený praktik a autor několika odborných publikací.

Další informace

V případě zájmu Vám rádi zpracujeme individuální Vzdělávací projekt k tématu, které si budete přát realizovat u Vás ve firmě vč. spolupráce na přípravě dokumentace k předložení žádosti k čerpání prostředků z ESF.

Vaše otázky rádi zodpovíme e-mailem či telefonicky. Úplný přehled aktuálně vypsaných programů naleznete v rubrice Kalendárium otevřených kurzů

Přeji Vám úspěšné podzimní dny a těším se v dalším vydání našeho zpravodaje s Vámi na shledanou.

Ivana Sodomková


Zpravodaj Ámos – 08/2014

Vážení přátelé,

zabraňme společně tomu, aby u Vás a Vašich spolupracovníků případnou letní únavu vystřídal podzimní útlum. Pracujme vytrvale na svém i jejich odborném rozvoji a zvyšujme svou osobní hodnotu na trhu práce!

Nabízíme Vám k tomu další příležitosti v podobě zcela nových vzdělávacích programů, určených především pro „kvalitáře“:

Štíhlá výroba – štíhlé myšlení
5x PROČ? a 8D REPORT
Dokumentace systému managementu kvality

Statistické metody v kvalitě jsou opět v kurzu

Na základě opakovaného zájmu našich klientů zařazujeme již v listopadu kurz Statistické metody v kvalitě s lektorem Ing. Jiřím Chaloupkou, s nímž jsme opět navázali těsnější spolupráci.

Individuální vzdělávací projekty

V případě zájmu Vám rádi zpracujeme individuální Vzdělávací projekt k tématu, které si budete přát realizovat u Vás ve firmě včetně spolupráce na přípravě dokumentace k předložení žádosti o čerpání prostředků z ESF.

Vaše otázky rádi zodpovíme e-mailem či telefonicky. Srdečně Vás zveme na náš web, kde mimo jiné naleznete i úplný přehled aktuálně vypsaných kurzů v rubrice Kalendárium otevřených kurzů.

Přeji Vám úspěšné podzimní dny a těším se v dalším vydání našeho zpravodaje s Vámi na shledanou.

Ivana Sodomková


Zpravodaj Ámos – 07/2014

Přijměte prosím náš pozdrav po návratu z dovolené a současně s ním i několik zajímavých informací o vzdělávacích programech, které pro Vás máme připraveny na II. pololetí.

Inovace kurzů pro interní auditory

Do všech kurzů pro interní auditory kvality jsme zařadili informaci o obsahu a aktuálním stavu příprav k vydání Novely normy ISO 9001:2015. To je dobrá zpráva nejen pro nové auditory, ale především pro účastníky doškolovacích kurzů.

Kurz, o který je stále větší zájem

Jedná o třídenní program Interní auditor ISŘ (QMS, EMS, OHSAS, BOZP), ve kterém tříčlenný lektorský tým zájemcům nabízí své znalosti a zkušenosti z auditování nejvýznamnějších oblastí integrovaného managementu.

Ostatní přitažlivé programy

Z oboru kvality nás v září a počátkem října čeká několik témat trvale poutajících Vaši pozornost, ale i několik novinek:

V oblasti komunikačních dovedností upozorňujeme na tyto programy:

 • Emoční inteligence v mezilidských vztazích
 • Manipulace a jak se jí bránit

V oboru environmentálních systémů máme před sebou tyto kurzy:

Dodatečně zařazujeme do programu

Na základě opakovaného zájmu našich klientů zařazujeme i ve II. pololetí kurz Statistické metody v kvalitě s lektorem Ing. Jiřím Chaloupkou, s nímž jsme opět navázali těsnější spolupráci.

Další informace

V případě zájmu Vám rádi zpracujeme individuální vzdělávací projekt k tématu, který si budete přát realizovat u Vás ve firmě.

Vaše případné otázky rádi zodpovíme e-mailem či telefonicky. Srdečně Vás zveme na náš web, kde mimo jiné naleznete i přehled aktuálně vypsaných kurzů.

Přeji Vám úspěšné pozdně letní dny a těším se v dalším vydání našeho zpravodaje s Vámi na shledanou.

Vaše Ivana Sodomková


Potěšilo nás v I. pololetí 2014

Negativních zpráv všeho druhu máme myslím k dispozici více než dost, proto nabízíme několik z opačného pólu. Týkají se oblasti nám, a snad i Vám, blízké – vzdělávání dospělých.

Z porovnání hospodářských výsledků Agentury ÁMOS za I. pololetí – měřeno finančním objemem realizovaných vzdělávacích programů – je patrný nárůst zájmu ze strany zákazníků: meziročně 43,76%. Důvodů tohoto potěšitelného stavu je jistě celá řada: celkově lepší ekonomická situace ve firmách, trvale vysoká úroveň našich kurzů daná především kvalitními lektory, inovace v programové nabídce, větší míra zapojení do programů financovaných ESF atd. Myslíme si ale, že hlavním důvodem, je spokojenost absolventů, kteří odcházejí s pocitem, že byli na „správném místě“ (a mají chuť se vrátit…). A to nás těší ze všeho nejvíc!

Jednou z našich nejvydařenějších akcí v I. pololetí byl seminář Systémy managementu v roce 2014, který jsme věnovali chystané novele normy ISO 9001 (Ing. Jaroslav Merta, CSc. – TÜV NORD) a tématu bezpečnosti výrobku (Ing. Jaroslav Rajlich). Téměř stovka zúčastněných hodnotila jak obsahovou, tak organizační stránku akce velmi pozitivně. Dokonce z jejich středu vzešel i námět na téma obdobného setkání v příštím roce, a to „ekonomické aspekty fungování systému managementu kvality ve firmě“.

Trvalým trendem, a to zvláště ve firmách dodavatelů automobilového průmyslu, je stupňující se časová vytíženost pracovníků, kteří v tomto prostředí pracují. Jejich zaměstnavatelé na jedné straně potřebují, aby zvládali metody tomuto prostředí vlastní (ve zkratkách např. FMEA, MSA, SPC…), ale z různých, ať již objektivních či subjektivních důvodů, je na vícedenní školení neuvolní. Jednou z cest, kterou jsme k vyřešení uvedeného dilematu nastoupili, je organizování jednodenních programů k těmto tématům.  Že je to cesta úspěšná, dokazuje zvýšený zájem o tyto akce.  Těm, kdo chtějí být připraveni i na dlouhodobé zvládání psychické zátěže ve stresujícím prostředí, nabízíme programy z oblasti manažerských a komunikačních dovedností (Manažerské dovednosti, Timemanagement a zvládání stresu, Efektivní zvládání konfliktů, Asertivita s vlídnou tváří…).

Na závěr dovolte několik citátů z dotazníků, které nám účastníci vzdělávacích programů vyplňují po jejich absolvování:

– Nevěřil bych, že tak suché téma, jako je norma ISO 9001, lze přednést tak poutavě až zábavně

– Oceňuji odbornou úroveň lektora, výuku a materiály v počítači, praktické příklady

– Líbilo se mi zaujetí lektora – škola hrou. Lektor p. Kučera opět nezklamal a udělal školení zajímavým

– Výborná prezentace poměrně náročného tématu, přístup lektora, humorné historky a spousty příkladů z praxe, týkající se bezpečnosti výrobku

– Líbil se mi celkový projev lektora – bylo to zajímavé a poučné s obrovským osobním přínosem

Posuďte prosím sami, zda se nám předsevzetí uvedené v záhlaví titulní strany našeho webu daří naplňovat.

Ivana Sodomková

 

 

 

Jaký je tvůj názor?

Zpravodaj Ámos – 06/2014

Než půjdete na dovolenou a na prázdniny, máte před sebou ještě několik příležitostí zapracovat na odborném rozvoji vlastním nebo Vašich kolegů ve vzdělávacích programech naší agentury. Pro snazší orientaci přijměte prosím pár doporučení.

Kurz pořádaný pouze jednou ročně

V termínu 16. – 18. června se koná kurz Statistické metody v kvalitě, který pořádáme pouze jednou ročně. Využijte ještě několika volných míst k přihlášení!

Evergreen v naší nabídce

Jde o kurz Interní auditor kvality inovovaný do dvoudenní podoby (16. a 17. 6.), doplněný o nabídku třídenního kurzu Interní auditor kvality v automotive (16. – 18. 6.). Ten je určen pracovníkům z automobilového průmyslu, s nimiž je uvažováno k zařazení do nástavbového kurzu Interní auditor ISO/TS 16949 (19. – 20. 6.).

Ostatní přitažlivé programy před začátkem prázdnin

Další informace

Na našich stránkách www.agentura-amos.cz se již objevila nabídka vzdělávacích programů pro II. pololetí 2014. Neváhejte prosím s výběrem a zasílejte nám své přihlášky.

Vaše případné otázky rádi zodpovíme telefonicky (hot-line 724 203 467), nebo e-mailem.

Přeji Vám úspěšný vstup do nadcházejícího letního období a příjemné strávení času dovolených a prázdnin. V dalším vydání našeho zpravodaje se s Vámi budu těšit na shledanou.

Ivana Sodomková


Zpravodaj Ámos – 05/2014

V dnešním zpravodaji si Vás dovolujeme upozornit na některé další vzdělávací programy v květnu a počátkem června, které stojí za absolvování.

Kurz pořádaný pouze jednou ročně

V termínu 15. – 16. května se koná kurz TPM – Totálně produktivní údržba, který pořádáme pouze jednou ročně. Využijte ještě několika volných míst k přihlášení!

O který kurz je stále větší zájem?

Jde o třídenní program Interní auditor ISŘ (QMS, EMS, OHSAS, BOZP), ve kterém tříčlenný lektorský tým zájemcům nabízí své znalosti a zkušenosti z auditování nejvýznamnějších oblastí integrovaného managementu.

Zařazujeme nový kurz

Manažerům, personalistům, pracovníkům v organizacích zodpovědným za oblast BOZP i ostatním zájemcům o tuto problematiku je určen úplně nový jednodenní program Změny v BOZP ve vazbě na novelu Občanského zákoníku.

Ostatní přitažlivé programy v květnu a červnu

Z oboru kvality nás v květnu a počátkem června čeká několik témat, trvale poutajících Vaši pozornost:

V oblasti komunikačních dovedností upozorňujeme na tyto programy:

V oboru environmentálních systémů přinášíme koncem května dva stále přitažlivé programy:

Další informace

Vaše případné otázky rádi zodpovíme emailem či telefonicky. Srdečně Vás zveme na náš web www.agentura-amos.cz, kde mimo jiné najdete i přehled aktuálně vypsaných kurzů.

Přeji Vám úspěšné jarní dny a těším se v dalším vydání našeho zpravodaje s Vámi na shledanou.

Ivana Sodomková


TERMÍNY KURZŮ PRO II. POLOLETÍ 2014

Dovolujeme si upozornit, že na naše stránky již zařazujeme termíny vzdělávacích programů pro II. pololetí tohoto roku. Využijte možnosti zaplánovat pro sebe nebo své kolegy účast na vybraných kurzech již nyní. Počet přihlášených účastníků na jeden termín je u většiny akcí z důvodu zajištění potřebného komfortu omezen, v případě pozdní přihlášky tedy býváme bohužel nuceni zájemce odkázat na příští termín.

Upozornění:  Vzhledem ke skutečnosti, že II. pololetí je „školitelsky“ kratší, zařazujeme některé programy jen jednou ročně – a to v I. pololetí. Tak je tomu např. s kurzem TPM – Totálně produktivní údržba www.agentura-amos.cz/kurz/tpm-totalne-produktivni-udrzba/ , kde na termín 15. – 16. května registrujeme ještě volná místa.

 

Jaký je tvůj názor?

Občanovi holuba a zaměstnanci vrabečka

Autor: Bc. Zdeněk Šenk

Cílem článku je zamyšlení, zda je v souladu s právem, ale také v souladu s principy rovnosti subjektů, podle něhož lidé jsou si rovni i v právech (ve smyslu čl. 1 Listiny základních práv a svobod), aby za stejné zranění při stejných souvisejících podmínkách úrazu byl občan odškodněn zásadně jinak než zaměstnanec.

Číst dále »

Jaký je tvůj názor?

Zpravodaj Ámos – 04/2014

Ve čtvrtém díle našeho zpravodaje si Vás dovolujeme upozornit na některé dubnové vzdělávací programy, které stojí za absolvování.

Celostátní odborný seminář na aktuální téma

Absolutně nejočekávanější událostí v oblasti systémů managementu kvality je chystaná novela základní normy ISO 9001. Nejžhavější novinky týkající se její přípravy bude 24. dubna t.r. v Pardubicích prezentovat jeden z nejuznávanějších odborníků na tuto oblast v ČR Ing. Jaroslav Merta, CSc. na semináři s názvem:

 • Systémy managementu v roce 2014

Ostatní přitažlivé programy

Z oboru kvality nás v dubnu čeká ještě několik témat, trvale poutajících Vaši pozornost:

Vyšší stupeň v oblasti komunikačních dovedností představuje umění zvládat konflikty a využít jejich pozitivního potenciálu. „Jak na to“ se máte příležitost dovědět na dvoudenním kurzu:

Dodatečně zařazujeme

Zájemcům o oblast životního prostředí a environmentálních systémů (ISO 14001) je určen úplně nový jednodenní program:

Vaše případné otázky rádi zodpovíme emailem či telefonicky. Přeji Vám úspěšné jarní dny a těším se v pátém vydání našeho zpravodaje s Vámi na shledanou.

Ivana Sodomková


Zpravodaj Ámos – 03/2014

V našem dalším zpravodaji pro Vás máme upozornění na některé zvláště zajímavé kurzy ve druhé polovině března a začátkem dubna.

Nové kurzy v druhé polovině března

Na základě Vašeho opakovaného zájmu projeveného při jiných našich kurzech pro kvalitáře zařazujeme dvě absolutní novinky. První program je zaměřen na prostředí ISO/TS 16949 v automotive, druhý je vítanou specialitou pro další odborný rozvoj metrologů. Oba kurzy jsou jednodenní:

Plán kontroly a řízení (Kontrolní plán)
Základy kalibrace měřidel

V tomto pololetí pro oba kurzy vypisujeme pouze 1 termín, s přihlášením tedy neváhejte!

V oblasti manažerských dovedností a komunikace Vás mohou ještě v březnu zaujmout dvě velmi přitažlivá témata, a to:

Emocionální inteligence v praxi
Asertivita s vlídnou tváří

První z nich oslovuje především personalisty a osvícenější manažery, kterým záleží na jejich profesním rozvoji. Druhé je určeno nejširšímu spektru (nejen) podnikových profesí, kde je zapotřebí umět se asertivně prosadit, aniž by to však bylo na úkor „druhé strany“. Pokud to ještě úplně neovládáte, možná právě Vám může být náš kurz užitečný!

Kurzy na začátku dubna

Přivítejme společně jaro prací na svém osobním růstu a radostí z nových dovedností! Na jaké kurzy se můžete těšit počátkem dubna?

SPC a způsobilost je jednodenní program určený především pracovníkům v kvalitě a výrobě. Přináší souhrn nejdůležitějších statistických pojmů, využitelných v praxi.

Audit produktu představuje jednodenní speciální téma pro kvalitáře, kde získají nejdůležitější informace o provádění tohoto výjimečného druhu auditu v praxi.

Kvalita pro mistry v automotive je dlouhodobě velmi oblíbený dvoudenní kurz zaměřený především na pracovníky v „titulní roli“ mistra ve výrobním odvětví s mimořádnými nároky na kvalitu.

Základy manažerských dovedností – opakovaně zařazujeme úspěšný dvoudenní kurz, na němž se pravidelně scházejí ti, o jejichž kariérní růst v úspěšných firmách programově pečují.

Zásady telefonické komunikace – kurz je další absolutní novinkou v oblasti našich otevřených kurzů, s jehož podnikovou verzí máme dlouhodobé zkušenosti. S nadsázkou řečeno „Nejen e-mailem živ jest člověk“ a zkušeně vedená telefonická komunikace představuje velmi často začátek úspěšného obchodního vztahu.

Další informace

Vaše případné otázky rádi zodpovíme emailem či telefonicky. Srdečně Vás zveme na náš web www.agentura-amos.cz, kde mimo jiné najdete i přehled aktuálně vypsaných kurzů.

Přeji Vám úspěšné dny a těším se ve čtvrtém vydání našeho zpravodaje s Vámi na shledanou.

Ivana Sodomková

Jaký je tvůj názor?

Zpravodaj Ámos – 02/2014

V polovině ledna jsme Vám zaslali první číslo našeho nového zpravodaje. Dnes pokračujeme v záměru poskytnout Vám zajímavé a důležité informace o akcích, plánovaných na únor a březen 2014.

Kurzy v únoru 2014

Koncem února zahajujeme otevřené kurzy v Pardubicích tématem FMEA (Analýza rizik), jenž patří k našim nejnavštěvovanějším. Je určen především zástupcům z firem dodavatelů automobilového průmyslu, stále častěji však se ho účastní i zájemci z jiných výrobních oborů, kde je důležité se prevenci průmyslových rizik věnovat.

Následuje kurz Základy metrologie v systému kvality, kterým vycházíme vstříc trvalému požadavku z firem na získání nejdůležitějších informací o podnikové metrologii.

Kurzy v březnu 2014

Začátkem března jsou na programu první letošní termíny kurzů pro interní auditory kvality vč. navazující nástavby pro interní auditory ISO/TS 16949.

Třídenní kurz Interní auditor ISŘ (QMS, EMS, OHSAS, BOZP) poskytuje současně informace o všech hlavních subsystémech integrovaného systému managementu a jejich auditování.

V březnové nabídce najdete rovněž kurzy zaměřené na komunikaci, je to např. inovovaná jednodenní podoba kurzu Prezentační dovednosti či stále oblíbený dvoudenní kurz Komunikace pro mistry.

Budeme rádi, pokud Vás naše nabídka zaujme, a těšíme se na setkání s Vámi nebo s Vašimi spolupracovníky.

Další informace najdete na našem webu:

Vaše případné otázky rádi zodpovíme emailem či telefonicky.

Přeji Vám úspěšné dny a těším se ve třetím vydání našeho zpravodaje s Vámi na shledanou.

Ivana Sodomková

Jaký je tvůj názor?

Zpravodaj Ámos – 01/2014

Vážené dámy a pánové,

děkujeme za Vaši dosavadní přízeň a máme pro Vás tři důležité novinky:

 1. Tištěné katalogy nahrazujeme emailovým zpravodajem.
 2. Aktualizovali jsme kalendárium akcí na 1. pololetí 2014.
 3. Všechny důležité informace najdete u nás na webu.

Tištěný katalog nahrazujeme emailovým zpravodajem

Pololetně jsme Vám zasílali tištěný katalog a vybrané pozvánky k otevřeným kurzům poštou. Rozhodli jsme se reagovat na přání některých z Vás a tištěný katalog nahrazujeme emailovým zpravodajem. Na novinky tak nyní můžete reagovat okamžitě – odpovědí na tuto zprávu nám zaslat připomínku, dotaz i přihlášku na kurz.

Rozesílání zpravodaje je i pro nás novinkou, a proto uvítáme Vaše náměty na jeho profil. Jaké další informace bychom Vám mohli pravidelně poskytovat?

Více o zpravodaji Ámos

Zpravodaj s důležitými informacemi o vypsaných kurzech a akcích Vám budeme zasílat zpravidla 2x měsíčně. Z důvodu správného zobrazení si prosím přidejte naši adresu info@agentura-amos.cz mezi své kontakty. Jeho zasílání můžete sami kdykoliv zrušit. Dole ve zpravodaji najdete vždy příslušný odkaz.

Aktualizovali jsme kalendárium akcí na 1. pololetí 2014

Aktualizovali jsme kalendárium vypsaných kurzů pro 1. pololetí, kompletní seznam akcí najdete zde na našem webu.

Budeme rádi, pokud Vás naše nabídka zaujme, a těšíme se na setkání s Vámi nebo s Vašimi spolupracovníky.

Všechny důležité informace najdete na našem webu

Poměrně nedávno jsme stránky Agentury Ámos inovovali. Najdete zde:

Na každý vypsaný kurz se můžete přímo přihlásit. Jakékoliv Vaše otázky rádi zodpovíme emailem nebo telefonicky.

Přeji úspěšný počátek letošního roku a těším se v druhém vydání našeho zpravodaje s Vámi na shledanou.

Ivana Sodomková

Jaký je tvůj názor?

PF 2014

Děkujeme všem příznivcům Agentury Ámos za  dosavadní zájem, přejeme do roku 2014 štěstí, zdraví a úspěchy v pracovním i soukromém životě. Těšíme se na setkávání s Vámi v nadcházejícím roce. Přejeme nám všem, aby i na poli vzdělávání přispěl k rozvoji kultury a vyspělosti naší společnosti.

Tým Agentury Ámos

Jaký je tvůj názor?

Kurz FMEA /Analýza rizik/

Pro zvýšený zájem o jednodenní kurz FMEA /Analýza rizik/ vypisujeme v prosinci t.r. další  termín konání – 3. 12. 2013. Místo konání /Penzion Šenk Pardubice/, lektor /Ing. Jan Matuský/  a ostatní organizační pokyny jsou shodné s plánovaným termínem 13. 12. 2013, který zůstává v platnosti.  V případě zájmu o uvedený kurz, najdete bližší údaje včetně přihlášky  v rubrice KURZY. Těšíme se na setkání s Vámi.

Jaký je tvůj názor?

Aktuální informace o kurzech pořádaných do konce roku 2013

Vážení přátelé vzdělávání a Agentury ÁMOS!

Čas trhl oponou, léto máme za sebou a II. pololetí je v plném proudu. Postupně se nám rozjíždějí vzdělávací aktivity, ať již kurzy podnikové, nebo „otevřené“ v Pardubicích. V této souvislosti si Vás dovolujeme informovat o několika úplných novinkách, nebo programech po čase znovu zařazených.

První z nich je kurz KOMUNIKACE PRO PERSONALISTY. Jak již z názvu vyplývá, je určen především pracovnicím a pracovníkům v této významné firemní profesi. Pod vedením našeho kolegy Dr. web change alert Františka Kučery – skvělého psychologa s bohatou praxí – budou mít přítomní možnost strávit užitečné a myslím i příjemné 2 dny nad tématy s posláním personalistů těsně souvisejícími.

Dalším programem z oboru praktické psychologie a komunikace je úplně nový kurz MANIPULACE A JAK SE JÍ BRÁNIT. Jeho účastníci lépe pochopí samotný pojem manipulace, rozpoznají možné způsoby manipulativního chování v komunikaci a odnesou si základní výbavu k účinné obraně. To jim umožní významně „pročistit“ komunikaci na pracovišti i v osobním životě.

Do třetice z oboru komunikace a managementu si dovolujeme upozornit na kurz ZÁKLADY MANAŽERSKÝCH DOVEDNOSTÍ, který měl v minulém roce premiéru a byla – soudě z reakcí přímých účastníků – velice úspěšná. Na termín 19. – 20. listopadu ještě evidujeme volná místa.

V oboru kvality přinášíme novinku v podobě rozdělení původně dvoudenního kurzu AUDIT VÝROBKU A PROCESU na dva samostatné jednodenní programy AUDIT VÝROBKU a AUDIT PROCESU. Tím chceme umožnit účast na příslušném kurzu těm, kteří mají zájem jen o příslušný druh auditu, osvědčení lektoři Ing. Jiří Chaloupka a p. Václav Maixner zůstávají beze změny.

Další organizační a částečně i obsahovou novinkou je nově pojatý kurz INTERNÍ AUDITOR KVALITY – základní kurz ve dvoudenní podobě, který  je určen pro všechna odvětví s výjimkou automotive. Pro tuto sféru je nadále nutné absolvovat základní výcvik o rozsahu alespoň 24 hodin, což umožňujeme na kurzu INTERNÍ AUDITOR KVALITY V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU – základní kurz. Na něj je možno pak navázat dvoudenním nástavbovým kurzem INTERNÍ AUDITOR ISO/TS 16949, který díky lektorovi Ing. Františku Datinskému má tradičně velmi vysokou úroveň.

V oboru OHSAS a BOZP jmenujme alespoň nový program Bc. Zdeňka Šenka PRACOVNÍ ÚRAZY Z POHLEDU PREVENCE, který bude dvoudenním setkáním nad nejzajímavějšími „kauzami“ z oboru pracovního práva, jak je zahrnul do své nově vydané publikace „Judikáty o pracovních úrazech“. Tuto publikaci také účastníci kurzu obdrží.

Děkujeme Vám za Váš dosavadní zájem a těšíme se na další setkávání s Vámi i Vašimi spolupracovníky v našich otevřených kurzech i podnikových programech!

Ing. Pavel Sodomka

manažer vzdělávacích projektů

Jaký je tvůj názor?

Plán pro 2. pololetí 2013

Milé dámy, vážení pánové,

i ve II. pololetí roku 2013 si Vás dovolujeme oslovit naší nabídkou vzdělávacích programů v oborech, kterým se dlouhodobě věnujeme, tedy: Kvalita, Environment, OHSAS a BOZP, Management, komunikace a personalistika. Vedle témat osvědčených a stále aktuálních, jako jsou výcvik interních auditorů jednotlivých subsystémů řízení (QMS, EMS, OHSAS), základy statistiky, metody a nástroje zabezpečování a zlepšování kvality nebo trénink v komunikačních dovednostech, máme pro Vás připraveno několik novinek i programů, které v naší nabídce již před časem byly a nyní je – vzhledem k Vašemu zájmu –  v aktualizované podobě znovu zařazujeme.

V oboru Kvalita jsme se po zralé úvaze rozhodli rozdělit dvoudenní kurz Audit výrobku a procesu do dvou jednodenních samostatných programů, tedy Audit výrobku a Audit procesu, ve kterých o nich přinášíme nejdůležitější informace. Nejsou náhradou licenčních kurzů pro auditory podle metodiky VDA, mohou však být jejich vhodnou alternativou. Další novinkou je rozdělení základního kurzu Interní auditor kvality na zkrácenou (dvoudenní) verzi pro pracovníky všech odvětví s výjimkou automobilového průmyslu a verzi třídenní (rozsah 24 hodin), určenou pro pracovníky z prostředí automobilového průmyslu.

Ve skupině EMS, OHSAS a BOZP se objevuje zajímavá novinka v podobě dvoudenního kurzu Pracovní úrazy z pohledu prevence, která je z dílny našeho spolupracovníka Bc. Zdeňka Šenka. Pracovním podkladem tohoto kurzu bude jeho právě připravovaná publikace „Judikáty o pracovních úrazech“.Účastníci jeho programů potvrdí, že setkání s tímto publikujícím praktikem bezpečnosti práce nikdy nepostrádají vysokou informační hodnotu opřenou o jeho bohaté zkušenosti, ani příjemnou atmosféru.

V části Management a komunikace po roce opět zařazujeme dvoudenní kurz Komunikace pro personalisty a nově nabízíme modifikovaný kurz Timemanagement a stres, tentokrát v jednodenní podobě. Úplnou novinkou je dvoudenní kurz Manipulace a jak se jí bránit, který povede náš nejzkušenější psycholog PhDr. František Kučera. Máme za to, že v dnešní době se jedná o téma nanejvýš užitečné, a to nejen v pracovním, ale i osobním životě.

Děkujeme Vám za Váš dosavadní zájem a těšíme se na další setkávání s Vámi i Vašimi spolupracovníky v našich otevřených kurzech a podnikových programech!

Ivana Sodomková

 

 

Jaký je tvůj názor?

Oslavili jsme 20 let!

V listopadu roku 2011 jsme dovršili 20 let působení na trhu vzdělávání dospělých. V lednu 2012 jsme se při této příležitosti sešli s našimi nejbližšími spolupracovníky a lektory, kteří se rozhodujícím způsobem podílejí na skutečnosti, že naše agentura patří mezi nejuznávanější v republice. Máme radost, že můžeme dlouhodobě spolupracovat s těmi, kteří jsou skutečnými špičkami ve svých oborech, a přesto si zachovali „obyčejné“ lidství. Pro zájemce přikládáme symbolicky 20 fotografií z této akce.

[nggallery id=1]