Metrologie ve výrobě

Podniková metrologie je významnou oblastí, která musí být systémově zabezpečována ve všech (nejen) výrobních firmách. Proto by o jejích zásadách měli být informování nejen podnikoví metrologové, ale i ostatní pracovníci, kteří profesně s touto oblastí souvisejí, manažery nevyjímaje.


Metrologie pro pokročilé

Měřicí procesy tvoří významnou část systémů managementu kvality a kontroly výrobních procesů. Protože tyto procesy musí splňovat požadavky zákona o metrologii, musí být efektivní a účinné dle požadavků modelových norem QMS, musí být zároveň realizovány účelně a být úměrné potřebám organizace.

Program tohoto kurzu navazuje na obsah kurzu Základy metrologie v systému kvality. Je určen k rozšíření a aktualizaci získaných znalostí v oboru metrologie.


Základy kalibrace měřidel

Kvalita výrobků stále více závisí na spolehlivém měření. Povinností organizace je splnění požadavku návaznosti měřidel a měření na státní etalony, která je zajišťována převážně kalibrací měřidel. Jedná-li se o hledisko firemních nákladů na kalibraci, je možné zvolit způsob interní kalibrace. K tomu je však potřeba vyjádření úplného výsledku měření, které obsahuje jak vlastní hodnotu měřené veličiny, tak i nejistotu měření patřící k této hodnotě.


MSA (Analýza systému měření)

Analýza systému měření (MSA = Measurement System Analysis) je jedním z důležitých požadavků kladených na velkosériovou a hromadnou výrobu z důvodu zabezpečení jejich efektivnosti.

Kvalita naměřených dat je definována statistickými vlastnostmi měření, získaných ze systému měření. Proto je potřeba získat spolehlivou znalost systému měření, která je nutná pro účelné řízení a prokazování kvality procesu realizace produktu. Požadavky na analýzu systému měření se opírají o závazné a doporučené předpisy normativního charakteru, využívané zejména v automobilovém průmyslu.


Základy metrologie v systému kvality

Nezbytností pro úspěšné fungování firmy je znalost základních legislativních požadavků na řízenou metrologii a zároveň i požadavků managementu kvality a životního prostředí. Kurz přináší nezbytné a přehledné informace a je určen především pro uživatele měřidel z výrobních firem.